Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Formues kunder høster gevinst fra verdens største private eiendomstransaksjon

De siste årene har Formues eiendomsteam økt investeringene i sentrumsnære industrieiendommer egnet for lagring av varer og produkter til distribusjon. Nylig gjennomførte forvaltningsselskapet Blackstone en transaksjon i et av sine porteføljeselskaper i denne sektoren som er den største private eiendomstransaksjonen gjennom tidene målt i verdi. Det gav en god gevinst for Formues kunder.

2022-05-06

Verdensøkonomien 2.0 – med Erling Røed Larsen

Erling Røed Larsen presenterer webinaret ‘Verdensøkonomien 2.0’. Han ser på hvilke konsekvenser invasjonen i Ukraina får på oljepris, inflasjon, sanksjoner og blokkdannelser. Deretter tar han opp hvordan befolkningsaldringen vil påvirke forholdet mellom sparing og investering, og hvordan det vil prege oss de neste tiårene. Til slutt ser han på utviklingen i verdens fire største økonomier: USA, Kina, Japan og Tyskland.

2022-04-29
Nyhetsbrev