Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

— Ikke la følelser overstyre planen

2021 var et godt år for finansmarkedene. Niclas Hiller, investeringsdirektør i Formuesforvaltning, mener at vi ikke kan forvente en like høy avkastning i nærmeste fremtid og oppfordrer til å spre risikoen mest mulig i flere aktivaklasser.   

2022-01-14

Investeringsåret 2021

I året 2021 har det vært et stort fokus på utfordringene rundt klima og bærekraft som er positivt ettersom vi trenger nye løsninger for å håndtere dagens problemer og fremtidens behov. Les om fjorårets hendelser i finansmarkedet, våre resultater i de ulike aktivaklassene samt faktorer som kan påvirke markedet i årene som kommer.

2022-01-13