Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Investeringsåret 2022 – et år for historiebøkene

Formues investeringsdirektør har over 30 års erfaring fra finansbransjen. Her oppsummerer han hovedlinjene for 2022 og deler sine tanker om fremtiden.

2023-01-05

Tyskland og Kina – et vennskap på randen?

Globaliseringsprosessen de siste tretti årene ble drevet av gjensidig utnyttelse av komparative fortrinn og lavere produksjonskostnader i samarbeidende land. De 3-4 siste årene har handelskrig, pandemi, krig i Ukraina og økt spenningsnivå mellom øst og vest utløst et markant skifte. I dag handler det mer om å redusere risiko i forsyningskjeder, flytte produksjon nærmere eller til geopolitisk allierte. Et eksempel er signaler om et skifte i den tyske regjeringens Kina-strategi.

2022-09-02
Nyhetsbrev