Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Oppstartsfondet Antler jakter flere hundre nordiske gründere

Oppstartsfondet Antler jakter på den neste store nordiske teknologistjernen. - Vi ønsker å gi eksepsjonelle enkeltpersoner de ressursene de trenger for å realisere sine drømmer, bygge store selskaper og påvirke verden positivt, sier grunnlegger og administrerende direktør Magnus Grimeland. Formue investerer nå i Antlers siste nordiske fond, Antler Nordic II.   

2023-09-15

Alfred Berg – spesialist på norsk- og nordisk aksje- og renteforvaltning

Hver måned fremover presenterer vi en forvalter Formues kunder er investert i. Vi starter opp med forvalteren Alfred Berg, der Formue er investert i to av forvalterens rentefond. Renteoppgangen har ført til høy interesse rundt rentefond. Formue var tidlig ute med å se fordelene med å investere i nordiske rentefond.

2023-09-14
Nyhetsbrev