Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Tyskland og Kina – et vennskap på randen?

Globaliseringsprosessen de siste tretti årene ble drevet av gjensidig utnyttelse av komparative fortrinn og lavere produksjonskostnader i samarbeidende land. De 3-4 siste årene har handelskrig, pandemi, krig i Ukraina og økt spenningsnivå mellom øst og vest utløst et markant skifte. I dag handler det mer om å redusere risiko i forsyningskjeder, flytte produksjon nærmere eller til geopolitisk allierte. Et eksempel er signaler om et skifte i den tyske regjeringens Kina-strategi.

2022-09-02

Verktøykassen er ikke full med bare en skrutrekker

Jeg ble nylig intervjuet om høyrentefond i en av landets næringslivsaviser.  Overskriften kunne gi inntrykk av at jeg nærmest ga et garantistempel for at slike investeringer vil bli et bedre alternativ enn aksjer. Selv om utsiktene for avkastning fra renteplasseringer har blitt lysere, demper ikke det behovet for også å utnytte egenskapene i andre typer investeringer.

2022-08-26
Nyhetsbrev