Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Formuende ønsker å investere mer bærekraftig

Til tross for en global pandemi økte antall dollarmilliarder både globalt og i Norge. Capgeminis World Wealth Report 2021 viser at formuende blir mer og mer opptatt av bærekraftige investeringer. Formuesforvaltnings hybride kundereise trekkes frem i rapporten som inspirasjon for resten av bransjen.

2021-08-18

Hvordan vil renteøkninger påvirke eiendomsmarkedet?

Rentene har falt vesentlig i den vestlige delen av verden. Flere prognoser viser at rentene vil stige i takt med økt økonomisk aktivitet. Hvordan vil renteøkninger påvirke eiendomsmarkedet?  

2021-08-16