Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Formuende ønsker å investere mer bærekraftig

Til tross for en global pandemi økte antall dollarmilliarder både globalt og i Norge. Capgeminis World Wealth Report 2021 viser at formuende blir mer og mer opptatt av bærekraftige investeringer. Formuesforvaltnings hybride kundereise trekkes frem i rapporten som inspirasjon for resten av bransjen.

2021-08-18

Pollen Street vinner ESG-pris

Siden 2016 har Formuesforvaltnings kunder investert i private equity-selskapet Pollen Street Capital. Dette har gitt god risikojustert avkastning. I mars mottok Pollen Street prisen som «Best Responsible Alternative Investment Team» i Storbritannia 2021 av Capital Finance International.

2021-05-03