Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Stort informasjonsbehov rundt det grønne skiftet

Bedre informasjon rundt den grønne transisjonen og hvordan privat kapital kan investeres i løsninger for å løse fremtidige energibehov blir særdeles viktig fremover. Det mener Formues bærekraftsekspert Philip Mitchell.

2022-06-15

Kunder kan få rådgivning rundt bærekraft

Mange opplever at de mangler kunnskap, data og god rådgivning for å ta de rette grepene i det grønne skiftet. Nå har Formue ansatt to eksperter på bærekraft som vil hjelpe kundene med å identifisere deres helhetlige avtrykk og hvilke tiltak i deres private og finansielle økosystem som vil utgjøre en forskjell.

2022-04-13
Nyhetsbrev