Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Vil prislappen stige i takt med temperaturen?

Kan det avisene beskriver som «dyrtid» bli den nye normalen? De siste tolv månedene var gjennomsnittstemperaturen i verden 1,6 grader høyere enn før-industrielt nivå for første gang. Mye tyder på at oppvarmingen akselererer. Det vil fremtvinge mer drastiske politiske tiltak og en fremskytning av energitransisjonen. Det vil koste for oss alle.  

2024-05-08

Hvilken bærekraftstrategi skal du velge for porteføljen, transisjon eller ekskludering?

Bærekraftige investeringer kan deles inn i to hovedkategorier; ekskludering og transisjon. Mens begge adresserer miljøproblemer, ser man at transisjon er retningen som mest effektivt driver endring og reduserer klimapåvirkningen. Transisjon som strategi har også større potensiale for positive økonomiske resultater.

2024-05-02
Kontakt oss