Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

-Bærekraft er god butikk

Er bærekraft en trussel eller en mulighet for din bedrift? Det var temaet da Formue inviterte til minikonferanse under ONS. − Det er god butikk i å være best på bærekraft, sa Børre Lobekk, administrerende direktør i Nordic Steel, som omtaler seg som Norge grønneste stålsenter.

2022-09-02

Hva er ditt klimaavtrykk?

Mange tenker at «mitt lille klimaavtrykk kan da umulig bety noe for verdens totale utslipp?». En viss sannhet er det selvfølgelig i dette. Men vi setter ikke bare avtrykk gjennom vårt levesett. Finansielle investeringer og selskaper man eier bidrar også til utslipp. Mange har derfor større påvirkningskraft enn man skulle tro på veien mot nullutslipp.

2022-08-22
Nyhetsbrev