Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Bedriften har et nullutslippsmål – men hvordan kommer man dit?

Økt bekymring rundt global oppvarming fører til at selskapers håndtering av klima og miljø får stor oppmerksomhet. Et økende antall selskaper og land setter nå mål om nullutslipp (Net Zero target). Men hva innebærer egentlig nullutslipp og hvordan går man frem for å nå dette målet? 

2022-10-04

-Bærekraft er god butikk

Er bærekraft en trussel eller en mulighet for din bedrift? Det var temaet da Formue inviterte til minikonferanse under ONS. − Det er god butikk i å være best på bærekraft, sa Børre Lobekk, administrerende direktør i Nordic Steel, som omtaler seg som Norge grønneste stålsenter.

2022-09-02
Nyhetsbrev