Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Klimastjerna

Hvordan få næringslivet, akademia og politikere til å snakke sammen? Silje Skjelsvik fikk med seg en gjeng studenter for å lage «en liten konferanse på studenthuset». Men så begynte top­politikere, stjerneforskere og nærings livstoppene å ringe.

2022-01-17

Mer omfattende bærekraftsrapportering

Formuesforvaltning jobber kontinuerlig med å øke kundeopplevelsen for våre kunder.  En viktig del av det arbeidet er å gi større innsikt i investeringsporteføljene. I appen og på kundeportalen kan kundene enkelt følge med på hvilket karbonavtrykk investeringene har, hvilke sektorer og hvor i verden kapitalen er plassert. Nå planlegges neste versjon av løsningen med bredere rapportering innenfor bærekraft.

2021-12-09