Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Fiksuruoka bidrar i kampen mot matsvinn

Ifølge FN kaster innbyggerne i Europa og Nord-Amerika i gjennomsnitt mellom 95 – 115 kg mat per år. Å redusere matsvinn er et av FNS bærekraftsmål. Det finske selskapet Fiksuruoka, som selger overskuddsvarer og varer med kort holdbarhet, har i løpet av fem år redusert matsvinnet med over 4,5 millioner kilo. Formuesforvaltnings kunder er investert i Fiksuruoka gjennom oppkjøsfondet Verdane.

2021-12-03

Strategidirektør Anders Zachrisson: Ser behov for bredere rådgivning rundt bærekraft

Anders Zachrisson er Formuesforvaltnings speider. Som sjefstrateg er hans jobb å tidlig identifisere hvilke megatrender som vil påvirke og oppta kundene fremover. Han ser et økende behov for helhetlig rådgivning rundt bærekraft som omfatter både den finansielle porteføljen, men også privat konsum og eierskap.

2021-10-04