Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Åpenhetsloven: Setter ny standard for åpenhet og informasjonsutlevering

Norge satt en global presedens for åpenhet og informasjonsutlevering med innføringen av Åpenhetsloven. Loven er viktig for både leverandører og investorer fordi den styrker tilliten, reduserer risiko og driver frem bærekraftig forretningspraksis.

2023-06-06

Hvordan påvirkes mine investeringer av kampen mot klimaendringene?

2022 ble et vanskelig børsår. For aksje- og obligasjonsinvestorer ble det et av de verste noensinne. Motvinden kom som følge av Ukraina-krigen og hyppige økninger i globale renter. Det ble også nok et år med økende globale CO2-utslipp og dramatiske økonomiske konsekvenser fra flere naturkatastrofer og ekstremvær.

2023-03-13
Nyhetsbrev