Formues klimamål er godkjent av SBTi

Skrevet av Philip Mitchell

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, og det er flere veier til netto null-utslipp. Science Based Targets Initiative (SBTi) er et globalt initiativ som hjelper bedrifter med å redusere sine utslipp i tråd med 1,5 gradersmålet. Formues kortsiktige klimamål er nå godkjent av SBTi.

Formue har de siste årene jobbet aktivt med å sette mål for å redusere selskapets utslipp, ikke minst gjennom sitt medlemskap i Skift-nettverket i Norge. I 2020 ble Science Based Targets initiative (SBTi) sin standard for netto null-utslipp tilgjengelig for finansielle institusjoner. Nå har SBTi godkjent målene Formue har satt for reduksjon av klimagassutslipp.

Formue er den fjerde norske finansinstitusjonen som får sine klimamål validert av SBTi og er nå i en eksklusiv gruppe på mindre enn 20 finansinstitusjoner i Norden med SBTi-godkjente forpliktelser til utslippsreduksjon.

– Formue ønsker å bidra til en global klimaomstilling ved å bruke vår innflytelse innenfor ulike områder. Ved å fastsette og oppnå mål i samsvar med SBTi’s kriterier kan vi ha en betydelig og reell global påvirkning. Selv om våre kunders porteføljer kan inneholde en rekke komplekse finansielle produkter, ser vi frem til å samarbeide med fondsforvaltere for å på sikt øke andelen finansielle eiendeler som samsvarer med våre mål, sier Philip Mitchell, Senior Sustainability Advisor i Formue.

Les også: Slik sjekker du hvor bærekraftige dine investeringer er.

Vitenskapsbaserte klimamål

SBTi er et globalt initiativ startet av Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) for å hjelpe bedrifter med å sette vitenskapsbaserte mål for utslipp av klimagasser. Selskapene som slutter seg til SBTi forplikter seg til å redusere sine CO2-utslipp i tråd med det som ifølge forskning må til for å oppfylle målene i Parisavtalen som er å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader. I 2022 var 2079 bedrifters vitenskapsbaserte klimamål validert av SBTi, og innen 2025 er målet at 10 000 bedrifter skal ha forpliktet seg til eller satt vitenskapsbaserte klimamål.

SBTi klimamål

Formue er den fjerde norske finansinstitusjonen som får sine klimamål validert av SBTi.

SBTI verifiserer virksomheters klimamål i tre ulike “scope” definert av Greenhouse Gas (GHG) Protokollen:

  • Scope 1-utslipp dreier seg om direkte utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av selskapet, for eksempel fossile utslipp fra firmabiler og produksjonsanlegg.
  • Scope 2-utslipp viser til indirekte utslipp fra bruk av innkjøpt energi som benyttes i bedriftens egen virksomhet, for eksempel fjernvarme og elektrisitet.
  • Scope 3-utslipp refererer til andre indirekte utslipp fra selskapets verdikjede. Det inkluderer alt fra pendling og flyreiser til kjøp av varer og tjenester og utslipp fra investerte midler.

– Bevis på Formues engasjement

SBTi har godkjent Formues mål om å redusere sine Scope 1 og 2 klimagassutslipp, slik at de er i tråd med Parisavtalens 1,5 gradersmål.1  De har også godkjent Formues kortsiktige mål for å redusere Scope 3-utslippene, som inkluderer både operasjonelle2  og finansierte3 utslipp.

Dette er ytterligere bevis på vårt engasjement for å redusere utslippene betydelig. Bærekraft er en sentral del av Formues strategi, både for vår interne drift og for våre kunders investeringer, og det er et økende behov for handling. Vi ser nå frem til å oppnå disse målene og samarbeide med våre interessenter for å akselerere reduksjonen av klimagasser globalt, sier Alexander Heiberg, konstituert CEO i Formue.

 

Formues utslippsmål:

    1. Scope 1 og 2: Formue AS forplikter seg til å redusere absolutte scope 1 og 2 klimagassutslipp med 95 % innen 2027 fra et 2022-basisår. Formue AS forplikter seg også til å øke den aktive årlige anskaffelsen av fornybar elektrisitet fra 73 % i 2022 til 100 % innen 2027.
    2. Scope 3 kategori 1-14: Formue AS forplikter seg til å redusere absolutte Scope 3 kategorier 1-14 klimagassutslipp med 58 % innen 2027 fra et 2022-basisår.
    3. Scope 3 Porteføljemål: Under tilnærmingen til porteføljedekning forplikter Formue AS seg til at 45 % vår børsnoterte aksje- og selskapsobligasjonsportefølje har satt SBTi-validerte mål innen 2027 fra et basisår for 2022. Formue AS sine porteføljemål dekker 46 % av dets totale investeringer og utlån av midler under forvaltning fra og med 2022. Fra og med det året utgjorde nødvendige aktiviteter 46 % av Formue AS’ totale investeringer og utlån av midler under forvaltning, mens valgfrie aktiviteter utgjorde 49 % og aktiviteter utenfor scope utgjorde 5 %.

Philip Mitchell Senior Sustainability Advisor

Philip har jobbet i finansbransjen i over 26 år, og med spesielt fokus på bærekraft fra 2019. Han er en del av Formues Nordic Sustainable Ownership Center og gir rådgivning til finansielle kunder rundt netto null-planlegging, regulatorisk rapportering og engasjement.

Kontakt oss