Her utdannes fremtidens eiere av familieselskap

Skrevet av Caroline Lundh

Formue Responsible Ownership Program utdanner fremtidige ledere og eiere i familiebedrifter. Det forskningsbaserte utdanningsprogrammet er utviklet i samarbeid med Centre for Entrepreneurship and Ownership ved Jönköping International Business School (JIBS). Målet er å gi deltakerne en dypere innsikt i prinsippene rundt ansvarlig eierskap.  Søknadsperioden for høstens opptak er nå åpen.

– Programmet gir en  unik mulighet til å utforske prinsippene og praksisen for ansvarlig eierskap i et stimulerende og trygt læringsmiljø, sier Massimo Baù, som er faglig ansvarlig for programmet. Baù, som er Associate Professor in Family Business and Ownership  og direktør for CeFEO, er av mange forskere som underviser deltakerne i programmet.

Les mer om opplæringen her.

Skal rustes for fremtiden

Programmet skal ruste nåværende og fremtidige eiere med nødvendig kunnskap, verktøy og strategier som kreves for å møte dagens og morgendagens utfordringer som eiere. Det er konsentrert rundt tre sentrale områder: langsiktig bærekraftig eierskap, tilpasningsevne og familiens dynamikk.

Helena von der Esch, Program Manager og Senior Family Advisor i Formue, sier det er mange årsaker til at Formue har inititert programmet.

– Vi har mange kunder som er eiere i familiebedrifter. Vi ønsker å hjelpe dagens og fremtidens eiere og ledere med å bli bedre forberedt på ansvaret og lederskapet som venter dem, sier hun.

“Tekniske og personlige ferdigheter”

Massimo Baù opplyser at deltakerne er eiere av familiebedrifter som er i vekst og utvikling. Det kan også være eiere som er på vei til å bli ledere i eller for sine familiebedrifter. Programmet gir deltakerne en dypere forståelse for eierrollen og nye ferdigheter. Det gir innsikt i forståelse rundt deres doble roller innen familien og bedriften og de får utforske mulighetene og utfordringene med eierskap. Målet er å styrke familierelasjoner og og bidra til en mer bærekraftig familiebedrift og bedre eierskap i familien.

– Vårt mål er å styrke og utvikle deltakernes tekniske og personlige ferdigheter.  Vi skal gi dem en dypere forståelse av eierskapets ulike aspekter, og gjennom det bidra til personlig utvikling.  Det handler ikke bare om å balansere økonomisk og emosjonell avkastning. Det handler også om å skape en langsiktig strategi som tar hensyn til både familiens, samfunnets og omverdenens behov og forventninger, sier  Baù.

Bygger på forskning

Det forskningsbaserte programmet gjennomføres med ledende eksperter innen feltet fra Centre for Family Entrepreneurship and Ownership ved Jönköping International Business School. CeFEO er det ledende forskningssenteret i Europa for studier om familiebedrifter, med rundt 50 forskere fra hele verden. Skolen rangeres blant de beste europeiske handelshøyskolene av Financial Times.

– Vi har samarbeidet med CeFEO i lang tid for å utvikle opplæringsprogrammet. Både vi og CeFEO mener at det er på høy tid at nordiske eiere og familier får muligheten til å utdanne neste generasjon av eiere og ledere her i Skandinavia, forteller Helena von der Esch.

Delt i tre moduler

Programmet er delt inn i tre moduler og er en kombinasjon av fysiske og digitale møter samt interaktive verksteder. Modulene tar opp en rekke emner, inkludert prinsipper for beslutningstaking, organisasjonsstruktur og ledelse, familiens dynamikk og relasjoner, samt personlig utvikling. Eierskap med formål, entreprenørskap og samfunnsansvar er også inkludert.

– Det er svært inspirerende for meg som rådgiver for eiere å delta i de innsiktsfulle og åpne samtalene vi har mellom deltakerne på de ulike kursene. Det er nødvendige samtaler for individet og på sikt også nødvendige samtaler sammen i familiene deres. Det bekreftes at uavhengig av bransje, type bedrift, størrelse på formue man vil ta ansvar for eller erfaring, så kjenner alle seg igjen i de samme utfordringene, forteller Helena von der Esch.

“Har vært svært verdifullt”

En deltaker fra fjorårets program beskriver hvordan opplæringen har forsynt dem med verktøy og kunnskap som kan brukes praktisk innen familiebedrift og eierskap.

– Under opplæringen har jeg fått en dypere forståelse for de utfordringer eiere og familiemedlemmer møter i en familiebedrift. Vi har lært flere strategier for å få bedre kommunikasjonen og struktur for fremtiden, med en ambisjon om å stå sterke sammen både som familie og eiere, sier deltakeren og fortsetter:

– Det har også vært svært givende å dele erfaringer med andre i lignende situasjoner. Det har gitt meg nye perspektiver på hvordan vi kan takle og håndtere utfordringer i vår familie. Jeg vil si at opplæringen virkelig har gjort det lettere å tørre å ta opp og diskutere sensitive temaer som kan oppstå i en familiesituasjon. I tillegg har det vært svært verdifullt å lære fra de ulike selskapene vi har studert.

Starter til høsten

Neste program har oppstart til høsten, og påmeldingsperioden er åpen til 1. juli.

– Til deg som er nysgjerrig på Responsible Ownership Program, anbefaler jeg å ta kontakt med meg for å få vite mer og drøfte om det er riktig for deg og når det passer, sier Helena von der Esch,

Vil du komme i direkte kontakt med Helena von der Esch? Telefon: +46 (0)70 330 16 35, e-post: helena.vdesch@formue.se.

Her kan du melde deg på Formue Responsible Ownership Program.

Kontakt oss