Trygghet

Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.

Å danne holdingstruktur uten beskatning

Det er mange fordeler ved å opprette et holdingselskap, som i praksis er et selskap som eier andre selskaper. Formålet kan blant annet være å investere i andre selskaper, salg av virksomhet eller å redusere risiko. Her forklarer vi hvordan du kan oppnå skattefordeler med et holdingselskap.

2024-02-21

Slik sikrer du din fremtid – en guide til alt du bør vite om fremtidsfullmakt

Uten en fremtidsfullmakt, risikerer du å ende opp i offentlig vergemål uten å være klar over det. Dersom du skulle bli ute av stand til å ta vare på deg selv, enten det skyldes et slag, en ulykke eller demens, vil du få oppnevnt en verge av statsforvalteren. Denne kan ta beslutninger rundt personlige og økonomiske interesser som kolliderer med både dine og familiens ønsker. Her får du en innføring i det viktigste rundt fremtidsfullmakt. 

2024-01-10
Kontakt oss