Rapporter og guider

Investeringsåret 2023

Aksjemarkedene overrasket positivt i 2023 og utviklingen ble vesentlig bedre enn i 2022. Imidlertid kom en betydelig andel av avkastningen i utenlandske verdipapirer fra en kraftig svekkelse av den norske kronen. Hva var de viktigste hendelsene gjennom investeringsåret 2023 og hvordan påvirker de utsiktene for 2024? Formues investeringsavdeling oppsummerer året som gikk.

2024-01-15

Kort fortalt – risiko, følelser og underbevissthet når du investerer

I hvor stor grad blir du egentlig påvirket av underbevisstheten og følelser når du investerer? Og hvorfor er det lurt å holde seg til planen som er lagt for sine investeringer? Les mer om hvordan følelser kan påvirke investeringsbeslutningene dine og fire gode grunner til hvorfor du bør unngå å time markedet.

2023-11-14
Kontakt oss