Rapporter og guider

Private Equity 2021

Private equity har vært en viktig bidragsyter i våre kunders porteføljer over tid, og vi utførte våre første private equity-investeringer i 2003. Siden den gang har vi kontinuerlig utviklet og forbedret hvordan man forvalter private equity på en kapitaleffektiv måte.

2021-08-09

Forretningsførsel – Vi tar deg trygt gjennom regnskapet

Klassifisering av verdipapirer. Aksjonærregisteroppgave. Noteopplysninger. Det gjelder å holde tunga rett i munnen når investeringsselskapet ditt fører regnskap.

2021-06-16