Rapporter og guider

Private equity 2022

Formue utførte de første investeringene innen private equity i 2003. Over tid har disse investeringene vært en viktig bidragsyter i våre kunders porteføljer. Vi har kontinuerlig utviklet og forbedret hvordan vi forvalter private equity på en kapitaleffektiv måte og 2021 ble et spesielt godt år for disse investeringene. Les mer om våre resultater og vår […]

2022-08-04

Scan Her Wealth 2022

I samarbeid med Kantar Sifo Prospera har Formue spurt over 450 formuende kvinner og dybdeintervjuet seks formuende kvinner i Skandinavia om deres erfaringer med overføring av verdier mellom generasjoner, hvordan de snakker med barn om arv og hva de ønsker å oppnå med sitt eget generasjonsskifte. Svarene har vi samlet i en rapport som du kan lese her.

2022-06-14
Nyhetsbrev