Rapporter og guider

Scan her wealth 2023

Fremveksten av formuende kvinner representerer kanskje et av de viktigste økonomiske skiftene fremover. Enorme verdier vil fremover kontrolleres av kvinner. Hva de ønsker å oppnå med sin kapital vil påvirke finansbransjen, kapitalflyten og det grønne skiftet vi står foran. I samarbeid med Kantar Sifo Prospera har vi stilt over 450 formuende kvinner i Norge, Sverige og Danmark ulike spørsmål rundt bærekraft. Målet med undersøkelsen har vært å få mer innsikt i hvordan kvinnene tenker rundt bærekraft når det kommer til investeringer, livsførsel og selskaper de eier.

2023-06-02

Kort fortalt – generasjonsskifte

Det er flere som ikke har en klar plan for hvordan verdiene skal overføres til neste generasjon. Hvorfor er det viktig å legge en plan og hva er viktig å huske på? Les våre beste tips til et vellykket generasjonsskifte, samt hvordan du overfører aksjer til neste generasjon uten å miste kontrollen over selskapet.

2023-04-25
Nyhetsbrev