Rapporter og guider

Kort fortalt – risiko, følelser og underbevissthet når du investerer

I hvor stor grad blir du egentlig påvirket av underbevisstheten og følelser når du investerer? Og hvorfor er det lurt å holde seg til planen som er lagt for sine investeringer? Les mer om hvordan følelser kan påvirke investeringsbeslutningene dine og fire gode grunner til hvorfor du bør unngå å time markedet.

2023-11-14

Private equity 2023

For tredje år på rad publiserer vi vår private equity-rapport. I denne rapporten viser vi deg hvilke resultater vi har skapt, ser på utsiktene fremover og forklarer hvorfor vi mener private equity bør være med i en diversifisert investeringsportefølje. Du kan også lære mer om life science – som er en av sektorene vi har stor tro på fremover.

2023-08-16
Nyhetsbrev