Scan her wealth 2023

Skrevet av Formue

Fremveksten av formuende kvinner representerer kanskje et av de viktigste økonomiske skiftene fremover. Enorme verdier vil fremover kontrolleres av kvinner. Hva de ønsker å oppnå med sin kapital vil påvirke finansbransjen, kapitalflyten og det grønne skiftet vi står foran.

I samarbeid med Kantar Sifo Prospera har vi stilt over 450 formuende kvinner i Norge, Sverige og Danmark ulike spørsmål rundt bærekraft. Målet med undersøkelsen har vært å få mer innsikt i hvordan kvinnene tenker rundt bærekraft når det kommer til investeringer, livsførsel og selskaper de eier. Last ned rapporten her:


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details
Kontakt oss