Trygghet

Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.

Gjenlevendepensjon fra folketrygden snart historie

Fra nyttår erstattes dagens gjenlevendepensjon fra Nav, også kalt etterlattepensjon, med en såkalt omstillingsstønad. Omstillingsstønaden som innføres, har til hensikt å sikre gjenlevende inntekt i en omstillingsperiode etter dødsfallet.  

2023-11-23

Hvordan bidra til at ansatte tar smarte pensjonsvalg

Mange ansatte synes pensjon er krevende å sette seg inn i.  Det er også i arbeidsgivers interesse at ansatte ser verdien av dagens pensjons- og forsikringsordninger og tar kloke valg. Hvordan bistå ansatte slik at de kan treffe riktige valg i livets ulike faser uten å gå over i rådgiverrollen?

2023-08-10
Kontakt oss