Trygghet

Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.

Tidliguttak av pensjon: Slik unngår du 62-års tabben

Pensjon er ikke lenger nødvendigvis et spørsmål om når du skal slutte å jobbe, men når du ønsker å ta ut pensjonen din. Slik unngår du 62 års-tabben.

2023-05-12

Stort behov for å gjennomgå avtaler for lederpensjon

Lederpensjonsavtaler dreier seg ofte om store økonomiske verdier. Likevel ser vi at mange slike avtaler er ufullstendige, upresise og ofte utformet for å passe til reglene som gjaldt før pensjonsreformen. Her er det derfor mye å hente på å gjennomgå avtalene for å sikre at de er tilpasset dagens regler, og for å unngå tvister og uenighet. 

2022-11-10
Nyhetsbrev