Trygghet

Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.

Stort behov for å gjennomgå avtaler for lederpensjon

Lederpensjonsavtaler dreier seg ofte om store økonomiske verdier. Likevel ser vi at mange slike avtaler er ufullstendige, upresise og ofte utformet for å passe til reglene som gjaldt før pensjonsreformen. Her er det derfor mye å hente på å gjennomgå avtalene for å sikre at de er tilpasset dagens regler, og for å unngå tvister og uenighet. 

2022-11-10

Lederpensjon/supplerende pensjoner

For slike pensjoner er det stor avtalefrihet, noe som både innebærer muligheter og utfordringer. Samtidig ser vi at mange avtaler om supplerende pensjon er dårlig tilpasset dagens pensjonsregler. Ofte er avtaleteksten i seg selv mangelfull, og gir grunnlag for ulike fortolkninger av hvilke pensjonsvilkår og- betingelser som faktisk skal gjelde. Hvis du har en slik avtale om særskilt pensjon er vårt råd derfor at du i god tid før pensjon blir aktuell går nøye gjennom denne for å avklare eventuelle uklarheter. Det samme gjelder dersom din bedrift har slike pensjonsavtaler for enkeltpersoner eller grupper av ansatte.

2022-11-08
Nyhetsbrev