Trygghet

Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.

Pensjon: Nå endres innskuddsordningene

Har du innskuddspensjonsordning i selskapet ditt? Dersom ikke ordningen omfatter innbetaling fra første krone er det på høy tid å gjøre noe. Fra og med 01.07 er det nemlig lovpålagt med innbetaling fra første krone.

2022-06-03

Pensjon som ny inntektskilde fra fylte 62 år?

Så godt som alle alderspensjoner kan tas ut fleksibelt fra fylte 62 år, uten avkortning for annen inntekt. Hva lønner seg, og hva bør du tenker på når det gjelder dine alderspensjoner? Hvilke pensjoner bør du ta ut når?

2022-06-01
Nyhetsbrev