Leie ut hytta i sommer? Her er seks viktige tips

Skrevet av Tonje Johnsrud

Svak norsk krone gjør at flere velger å tilbringe ferien i Norge. Det gir deg som eier et fritidshus gode muligheter til å leie ut. Men før du overlater nøklene til leietaker, er det noen viktige ting å tenke på.

Hva er rimelig leie, hvor mye må jeg betale i skatt, hva dekker forsikringen? Det er mye å tenke på når man skal leie ut et kjært feriested. Her deler vi seks tips for en smidig og vellykket utleieprosess:

1. Leie

Husleieloven gjelder ikke for utleie av hytter, så her vil markedet og etterspørsel bestemme hva du kan leie ut hytta di for. Du kan følgelig tjene mye penger hvis du leier ut den rette hytta til rett tid. Hytter med god standard og mange soveplasser, med fin nærhet til aktiviteter, attraksjoner og butikk, er ofte ettertraktede hytter hvor du kan få høy leiepris.

2.Ha en forsikring som dekker utleie av hytta

Hvis du planlegger å leie ut sommerstedet ditt i en lengre periode i sommer, er det lurt å sjekke om din bygnings- og innboforsikring dekker skader og tap ved utleie. Hvis ikke, bør du vurdere om det er behov for å tegne en utleieforsikring som kan sikre deg mot forhold de øvrige forsikringene ikke dekker ved utleie.

3. Skriv en leiekontrakt

Ved at husleieloven ikke gjelder for utleie av fritidshytter, kan du som utleier ikke uten videre kreve det samme av leietaker som ved utleie av bolig eller leilighet. Derfor er det svært viktig at du skriver en leiekontrakt, slik at du kan sette betingelser og krav. En tydelig og velskrevet kontrakt er altså avgjørende for å beskytte deg som utleier ved eventuelle tvister. Leiekontrakten bør inneholde viktige vilkår som leieperiodens varighet, leiesum, betalingsinformasjon, regler for utvask og ikke minst utkastelsesklausul. En slik klausul gjør at utleier kan be namsmyndighetene om å kaste ut leietaker, dersom den ikke flytter til avtalt tid. Ved å sikre at alle detaljer er klart spesifisert i avtalen, kan du unngå misforståelser og senere konflikter med leietakeren.

4. Depositum

Dersom det skulle oppstå skader på hytta under leieforholdet, eller at leier avbestiller i siste liten slik at du mister inntektene, så kan det være kjekt å ha et depositum som sikkerhet. Det er ingen formelle regler rundt depositum for hytteutleie, så du står fritt til å be om dette på den måte som måtte passe best for deg. Alternativt kan du be om forskuddsleie ved avtaleinngåelsen i stedet for et depositum.

5. Utarbeid en inventarliste

Hvis du leier ut møblert, anbefaler vi at du lager en inventarliste over de mest verdifulle eiendelene. Ved å la leietakeren signere listen kan du tydelig fastslå hvilke møbler og tilbehør som finnes i boligen. Kun de gjenstandene som finnes på listen kan du kreve erstatning for hvis de mangler ved utflytting. For å unngå tvister er det viktig at inventarlisten er korrekt og detaljert.Ta gjerne også bilder for å dokumentere tilstanden ved leieforholdets start.

6. Ta leieinntektene med i skattemeldingen og bruk sjablongmessige fradrag

Når du leier ut fritidsbolig må du rapportere inntekten som kapitalinntekt i din skattemelding. Her er reglene som gjelder for fritidsboliger som eieren hovedsakelig bruker selv, men som leies ut noe i løpet av året:

  • Utleieinntekter inntil 10 000 kroner: Hvis de totale leieinntektene fra hytta i løpet av året er 10 000 kroner eller mindre, er inntektene skattefrie.
  • Utleieinntekter over 10 000 kroner: De første 10 000 kronene er skattefrie, og bare 85 % av de overskytende leieinntektene er skattepliktige. Dette betyr at du får et fradrag som tilsvarer 15 prosent av inntektene, for å dekke kostnader knyttet til utleien. Dette gjelder uavhengig av hvor store kostnadene faktisk er.

Leieinntektene beskattes som alminnelig inntekt, hvilket i 2024 innebærer en skattesats på 22 prosent.

 

Viktige å huske på

Hvis du ikke benytter eiendommen som egen fritidsbolig, eller utleien drives som en del av næringsvirksomhet (f.eks. gjennom et eget selskap), vil andre skatteregler og fradragsmuligheter gjelde.

Det er alltid lurt å konsultere en skatterådgiver eller revisor for å sikre at du følger reglene korrekt og utnytter de fradragsmulighetene som finnes.

Ønsker du å vite mer om vår skatterådgivning eller om våre andre tjenester: Kontakt oss her.

 

 

 

 

Tonje Johnsrud Daglig leder hos Formue Advokater

Tonje C. Johnsrud har 27 års erfaring innenfor skatterett og 16 år innen familie- og arverett. Hun bistår Formues kunder med familie- og arverettslige spørsmål, innlevering av skattemeldinger, skatteplanlegging og andre juridiske problemstillinger.

Kontakt oss