Skape

Handlingsrom til å kunne gjøre det du brenner for.

En kunstners vitenskap

Kunstner Ane Graff utfordrer oss til å se verden, kunsten og vitenskapen med nye øyne. Gjennom sitt arbeid visualiserer hun blant annet materialer vi eksponeres mot i våre omgivelser som kan fremkalle sinnstilstander som depresjon og auto­immune sykdommer som Alzheimers.

2021-11-29

Vi vil se langtidseffektene av Covid-19 på kunstmarkedet

Christie's Dirk Boll mener kunstmarkedet vil merke Covid-19 i mange år fremover. Her forteller han auksjonsmarkedet har tilpasset seg Covid-19 og hva som blir veien videre.

2021-07-26