Hvordan håndtere arv av kunst og verdigjenstander

Skrevet av Katinka Traaseth

Å arve kunst og verdifulle gjenstander er en gave samtidig som det kan oppleves som en utfordring. Det kan være vanskelig å vite hva som er gull og hva som er gråstein; hvordan skiller man på hva som er av verdi? Hvem har laget kunstverkene? Og hvordan kan man fordele verdier i en familie på en rettferdig måte? Det er mange faktorer å tenke på når man arver kunst. Her gir vi deg våre anbefalinger til hvordan du bør gå frem. 

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Katja Bergstrøm i Formues kunstavdeling.

Start med å få oversikt  

Dersom du arver fra en ivrig kunstsamler, kan det være overveldende å stå overfor en mengde gjenstander. Det er ikke bare kunstverk som har verdi. Alt fra design, antikviteter, smykker, klokker, porselen, sølv, designervesker til vin kan vise seg å være verdifulle objekter.   

Det første steget er å identifisere hva objektene er og hvem som har laget de. Vi anbefaler å ta bilder av alle objektene og mål på hvert objekt for å lage en god oversikt. Du kan også benytte deg av spesialister for å bistå deg. 

Ta vare på all dokumentasjon som følger med samlingen. Det kan inkludere beholdningslister, fakturaer, proveniens*, autentisitetssertifikater, tidligere verdivurderinger, forsikringsavtaler og tilstandsrapporter. I mange tilfeller er ikke nødvendigvis dokumentasjon tilgjengelig, og det er ikke sentralt i alle tilfeller. Likevel kan de være viktige referansepunkter for å innhente nødvendig informasjon og for fremtidig håndtering av samlingen. I noen tilfeller kan for eksempel dokumentasjon som viser at objektet har vært eid av en sentral person ha en stor innflytelse på dagens verdi. Det er spesielt viktig å ta vare på sertifikater for verdifulle klokker og designervesker, da dette kan være avgjørende for verdi ved fremtidig salg. 

* Proveniens er et kunstfaglig begrep som benyttes for å beskrive objektets historie. Dette omfatter hvilke samlinger det har tilhørt, samt dets salgs- og utstillingshistorikk. 

innhente verdivurdering på kunst

Foto: Blomqvist Nettauksjon

Hva er dagens markedsverdi på kunsten eller verdigjenstanden? 

Å arve kunst kan være som å åpne en skattekiste, og det er ikke alltid lett å skille verdifulle skatter fra ordinære gjenstander. En keramisk figur som ingen fikk lov å røre kan vise seg å være en turistgjenstand. Samtidig kan maleriet som stod på loftet vise seg å være svært verdifullt.

Neste steg er å innhente en verdivurdering for å få en indikasjon på dagens markedsverdi basert på tidligere oppnådde priser for tilsvarende objekter. Dette er nyttig for å avgjøre hvordan du kan håndtere arven best mulig, enten du velger å beholde, fordele eller selge. Og ikke minst sikre at samlingen er forsikret til rett verdi.  

Flere auksjonshus og andre spesialister tilbyr booppgjørstjenester der eksperter bistår deg med å lage en grundig oversikt og fastslå objektenes verdier. Avhengig av mengden objekter og lokasjon, kan eksperter besøke deg hjemme og gå gjennom de arvede gjenstander. I dag kan dette også gjøres enkelt digitalt ved å sende ekspertene bilder av objektene sammen med den beskrivelsen du har, og evt. relevant dokumentasjon. Når det gjelder kunst, inkluderer beskrivelsen kunstnerens navn, tittel, produksjonsår, teknikk og størrelse.

Les også vår artikkel om hva man må ta tak i og ordne av praktiske ting når en nærstående dør: Dødsfall: Hva skjer og hva må gjøres?

Hvordan fordele arven rettferdig? 

Det er flere hensyn å ta når man skal fordele en samling av verdifulle gjenstander mellom flere familiemedlemmer. Det er ikke bare den estetiske verdien av kunstverk, designobjekter og antikviteter som må tas hensyn til, gjenstandene har også en økonomisk verdi og ofte også en sentimental verdi som må tas i betraktning.  

I mange tilfeller er det derfor nyttig å kontakte en uavhengig rådgiver som kan fastslå verdigrunnlaget for samlingen og foreslå hvordan verdier kan fordeles på en god måte. Ettersom kunstverk ofte har sentimental verdi, har familiemedlemmer gjerne preferanser for hvilke verk de ønsker å beholde, og det tar rådgivere med i betraktningen. 

Arvet verdigjenstander?

Skattemessig gunstig å eie kunst

Per i dag er det ingen skatt på arv av kunstverk og antikviteter. Det er heller ingen skatt på gevinsten ved salg, så lenge kunsten har vært i privat eie. Det betyr samtidig at du heller ikke kan fradragsføre eventuelt tap ved salg av kunsten. 

Sammenlignet med andre investeringer, vil det i tillegg kunne være gunstig for formuesskatten å eie kunst, fremfor bankinnskudd eller aksjer. Kunst verdsettes som innbo og løsøre til 10 % av forsikringssummen for verdier opp til en million kroner, deretter 20 % av de neste 400 000 kronene og 40 % for beløp over 1,4 millioner kroner. Kjenner arvingene ikke til forsikringssummen, kan antatt gjenanskaffelsesverdi tre i stedet for forsikringssummen. 

Skal jeg beholde eller selge arven? 

En av beslutningene du må ta når du arver kunst og andre verdifulle objekter er om du vil beholde, selge, donere eller fordele de blant familiemedlemmer. Denne avgjørelsen kan avhenge av dine personlige interesser, økonomiske hensyn og personlig tilknytning til objektene.  

Om du bestemmer deg for å selge, er det nyttig å vite at det kan være forskjellige salgskanaler som kan være mer velegnede for å oppnå best pris. Noen objekter egner seg best på lokale markeder, mens andre kan vekke interesse internasjonalt. Derfor kan det lønne seg å snakke med en uavhengig rådgiver som kan bistå med å finne den gunstige salgskanalen, og forhandle et salgstilbud for dine objekter. Kunstrådgiveren sørger for at du får riktige kontakter og veileder deg gjennom prosessen. 

Ikke all kunst selger like godt. Sammenlignet med andre aktivaklasser er ikke kunst nødvendigvis like lett omsettelige på ønsket tidspunkt. Etterspørsel for enkelte kunstnere og tidsperioder går i sykluser. En uavhengige rådgivere kan også hjelpe deg med å finne den beste løsningen for hvert kunstverk og ta informerte beslutninger. For eksempel kan en prestisjefylt museumsutstilling eller en ny publikasjon gjenopplive interessen for et kunstverk, og skape et godt tidspunkt for salg. 

Sørg for å ha rett forsikring 

Hvis du velger å beholde kunst eller andre verdifulle gjenstander som du har arvet er det viktig med riktig forsikring. Selv om boligforsikringen dekker innholdet i hjemmet ditt, kan det hende den ikke gir tilstrekkelig dekning for å beskytte verdifulle kunstverk. Flere forsikringsselskaper tilbyr spesialiserte kunstforsikringer som gir omfattende beskyttelse mot skade, tap eller tyveri, og ikke minst transport. De aller fleste skader av kunstverk skjer under transport.

Selv om du arver en grundig dokumentert kunstsamling, kan det være nyttig å oppdatere verdivurderinger for å sikre riktig forsikringsverdi. Dette gjelder spesielt for samtidskunst, hvor markedsverdien kan endre seg raskt. Gjennom en verdivurdering utført av et auksjonshus får du et estimat på verdien, fra laveste til høyeste anslått pris. De fleste velger å benytte gjennomsnittsverdien eller høyeste verdivurdering til forsikring. Vi anbefaler å bruke anskaffelsesverdi for forsikring slik at du har muligheten til å kjøpe et tilsvarende kunstverk hvis du skulle være uheldig. 

Foto: Blomqvist Nettauksjon

Foto: Blomqvist Nettauksjon

Hold orden på samlingen 

For å holde orden på samlingen din er det viktig med et strukturert system. Det vil forenkle prosessen med å oppdatere forsikringsverdier og være smidigere ved et eventuelt eierskifte på et senere tidspunkt. Et arkiv bør inneholde bilder, beskrivelser av hvert verk, og all relevant dokumentasjon. Det er mange måter å gjøre dette på, og i mange tilfeller er det tilstrekkelig med et godt organisert Excel-ark og mapper med bilder og dokumentasjon. Det finnes også en rekke brukervennlige, digitale løsninger som spesialiserer seg på samlingsarkiv, der du kan lagre all relevant informasjon. Da kan du ha samlingen enkelt tilgjengelig på nett og app på mobilen.  

Et annet alternativ er å engasjere en samlingsforvalter som kan hjelpe deg med å arkivere samlingen din. Formues kunstrådgivere kan bistå med en slik arkivering. 

Det å arve kunst og verdifulle objekter kan være en spennende, men også overveldende opplevelse. Men med de riktige verktøyene og god veiledning kan prosessen bli både mer givende og mindre stressende.  

Kort oppsummert, seks steg hvis du arver kunst:

  1. Få oversikt over samlingen 
  2. Innhent verdivurderinger basert på dagens markedsverdi 
  3. Fordel arven mellom familiemedlemmer basert på både finansiell og sentimental verdi 
  4. Rådfør deg ved evt. salg så du selger i riktig salgskanal og til riktig tid 
  5. For kunst du beholder, sørg for å ha forsikring til rett verdi 
  6. Sett samlingen i system for å holde orden på den 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil forhøre deg om våre kunstrådgivere kan bistå deg.

 

Interessert i å lære mer om kunst? Meld deg på vårt kunst-nyhetsbrev!
Input the campaign name that submitters should be added to.
 

Del artikkel

Katinka Traaseth Leder for kunstavdelingen i Formue

Katinka har det overordnede ansvar for kunstavdelingen i Formue, som inkluderer kunstrådgivning, kunstarrangementer, kunst-nyhetsbrev, utstillinger på Formue, og utvikling av Formue Kunstsamling. Hun har bred erfaring innen kunstfeltet med rådgivning, arrangementer og innhold.

Kontakt oss