Kontakt oss

Ta kontakt

Vi vil gjerne vite mer om deg og dine planer slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Fyll inn kontaktskjemaet, ring oss på tlf.nr. (+47) 24 12 44 00 eller finn kontaktinfo til et kontor nær deg i oversikten under.

Vi er en helhetlig rådgiver for familier, privatpersoner og stiftelser som har en investerbar formue eller som er på vei til å skape betydelige verdier. Som kunde hos oss får du personlig rådgivning fra ditt lokale kontor og tilgang til investeringsspesialister, samt spesialister innen skatt og jus, generasjonsskifte, pensjon og forsikring, bærekraft og regnskapsførsel. Våre rådgivere og spesialister jobber tett med hver enkelt kunde for å oppfylle vår visjon om å gi våre kunder et rikere liv.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!Vennligst beskriv hva vi kan gjøre for deg.


Book en 15 minutters introduksjonssamtale

Samtalen vil kunne hjelpe deg i vurderingen om Formue kan være en god samarbeidspartner for deg, er helt uforpliktende og innebærer ingen rådgivning.

Presse

Ingun Stray Schmidt

Head of Content & PR

+47 959 29 333

ingun.stray.schmidt@formue.no

Formue ble startet i 2000. Frem til februar 2022 opererte selskapet under navnet Formuesforvaltning i Norge og Burenstam & Partners i Sverige. Konsernet har rundt 125 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning i Norge og Sverige. Rundt 380 ansatte i Norge og Sverige jobber med å bevare og utvikle verdier for kunder. Selskapet har 18 kontorer i Norge og seks kontorer i Sverige.

Formues kunder er privatpersoner, familier og stiftelser. Vi hjelper både kunder som er på vei til å skape verdier og de som har investerbare formuer. Ta kontakt her for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg.

Vi er et uavhengig rådgivningsfirma som gir helhetlig rådgivning rundt det å ha en formue. Alle kundene får en personlig rådgiver fra ett av våre lokale kontorer som følger kundeforholdet tett. Vår visjon er å gi våre kunder er rikere liv.

Rådgivningen starter alltid med å bli kjent med kundens situasjon, risikoprofil, likviditetsbehov og hva man ønsker å oppnå med sine verdier. Dette munner ut i en formuesplan som legger føringene for investeringsporteføljen samt avdekker ønsket behov for rådgivning rundt skatt, generasjonsoverføring, pensjon, bærekraft, kunst og forretningsførsel.

Vi tilbyr en produktiv og ansvarlig forvaltning med bredt diversifiserte investeringsporteføljer som historisk har gitt god risikojustert avkastning. En portefølje kan typisk inneholde mer enn 100 ulike fond, innenfor obligasjoner, aksjer, private equity, private credit, eiendom og hedge.

Som uavhengig rådgiver velger vi de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette har gitt god verdi for våre kunder. Les mer.

Vår oppgave som rådgivere er å skape verdier for kundene utover avkastningen på kapitalen vi forvalter. Det gjør vi gjennom vår helhetlige rådgivning rundt det å ha en formue. Vi sørger for at kundene har trygghet for at de kan leve det livet de ønsker, at de får en investeringsportefølje som bevarer og utvikler formuen samt at de frigjør tid som de kan bruke på det de ønsker. På den måten oppfyller vi vår visjon som er at kundene skal oppleve et rikere liv.

Vi har ingen egne fond eller produkter og har derfor ingen egeninteresse i å tilby deg ett fond fremfor et annet. Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.

Ønsker du en uforpliktende samtale? Kontakt oss på (+47) 24 12 44 00 eller fyll inn kontaktskjema. Ved å fylle inn et kontaktskjema blir du kontaktet av en rådgiver innen kort tid.

Kom gjerne innom til et uforpliktende møte ved ditt nærmeste lokalkontor. Der vil du få en nærmere innføring i hvordan vi kan skape verdi for deg. Finn ditt nærmeste lokalkontor her.

Formues honorarer beregnes ut fra av tjenesteomfang, investeringsporteføljen, og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Alle kostnader rapporteres til kundene hver måned. Formue-appen og kundenettet gir full innsikt i hvilke kostnader som påløper til Formue og hva som betales produktleverandørene.

Formue er kåret til beste selskap innenfor private banking syv år på rad av Prospera Kantar Sifo. Du kan også lese noen erfaringer fra våre kunder her.

Våre kontorer i Norge

Oslo

Henrik Ibsens gate 53
Postboks 1777 Vika
0122 Oslo


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Faks: (+47) 24 12 44 01

Bergen

Allehelgensgate 2, oppgang A
5016 Bergen

Postboks 13 Sentrum, 5803 Bergen

Telefon: (+47) 55 56 06 20

Drammen

Gamle Kirkeplass 7
Postboks 9702
3010 Drammen


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Faks: (+47) 32 24 18 01

Fagernes

Skrautvålsvegen 15
2900 Fagernes


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Gjøvik

Bjørnsons gate 4
2821 Gjøvik


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Hamar

Grønne gata 40 Østre Torg
2317 Hamar


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Haugesund

Sørhauggata 128
5527 Haugesund


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Jessheim

Trondheimsvegen 55
2060 Jessheim


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Faks: (+47) 63 97 88 53

Kristiansand

Skippergata 13-19, 6. etg.
4611 Kristiansand


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Lillehammer

Kirkegata 62
2609 Lillehammer


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Moss

Bernt Ankers Gate 17, 1534 Moss
PB 111, 1501 Moss


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Romerike

Teisengården
Trondheimsvegen 55
2050 Jessheim


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Skien

Infanterivegen 16,
3734 Skien


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Stavanger

Kongsgårdbakken 1
4005 Stavanger

Postboks 36, 4001 Stavanger

Telefon: (+47) 24 12 44 00

Tromsø

Storgata 68 A
Postboks 24
9251 Tromsø


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Faks: (+47) 77 68 00 67

Trondheim

Nordregate 18-20
7011 Trondheim


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Tønsberg

Anton Jenssensgate 2, PB 518
Sentrum
3125 Tønsberg


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Ålesund

Skansekaia 4B
6002 Ålesund


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Faks: (+47) 77 68 00 67

Kongsberg

Dyrmyrgata 35
3611 Kongsberg


Telefon: (+47) 24 12 44 00

Kontaktpersoner

person

Tor Kildal

Family Office

(+47) 953 39 539

tor.kildal@formue.no

person

Morten Nereng

Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Fagernes, Romerike

(+47) 934 80 872

morten.nereng@formue.no

person

Knut Bergsvand

Skien,Tønsberg, Bergen

(+47) 957 82 394

knut.bergsvand@formue.no

person

Jørgen Nygård

Trondheim, Tromsø

(+47) 941 66 733

jorgen.nygard@formue.no

person

Normann Oftedal

Stavanger, Haugesund

(+47) 995 87 106

normann.oftedal@formue.no

person

Hans Jørgen Tranvåg

Ålesund

(+47) 905 15 393

hans.jorgen.tranvag@formue.no

person

Fredrik Ringdal Steiner

Drammen, Kongsberg

(+47) 481 63 807

fredrik.ringdal.steiner@formue.no

person

Lars Nymo Trulsen

Tromsø

(+47)

lars.nymo.trulsen@formue.no

person

Harald Haugedal

Kristiansand

(+47) 411 03 484

harald.haugedal@formue.no

Kart over våre kontorer

Klagebehandling

Kundeklager kan sendes til compliance@formue.no, eller Formue Norge AS, Compliance & Risk, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo. Dersom du ønsker hjelp til å formulere en skriftlig klage kan du ta kontakt med oss på 241 24 400.

Compliance & Risk-avdelingen er ansvarlig for håndtering av skriftlige kundeklager hos Formue Norge AS. Kunder som ikke er fornøyd med de tjenester som er levert oppfordres til å ta kontakt med oss så snart som mulig. Vi anbefaler at saken i første omgang tas opp med den avdeling eller rådgiver som har levert tjenesten. Dersom du fortsatt opplever misnøye kan du sende en skriftlig klage til Compliance & Risk.

Kunder vil motta en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og at saken vil undersøkes. En skriftlig redegjørelse for den beslutning som er fattet i saken vil deretter sendes kunden når den er ferdigbehandlet. Eventuell videre klagebehandling vil håndteres via alminnelige domstoler.