Bevare & utvikle

Investerings-
strategi

Har du en investeringsstrategi for din finansielle portefølje basert på din risikoprofil og tidshorisont?

Investeringsstrategien er en viktig beslutning. Den beskriver din planlagte fordeling mellom ulike investeringstyper, såkalte aktivklasser. Den vil i stor grad bestemme potensialet for avkastning og skal sikre at du når dine mål, både på kort og lang sikt. Det er den du skal holde deg til i tykt og tynt, i gode og onde dager. Derfor er det viktig at den er gjennomtenkt og reflekterer behov og mål for deg og din familie.

 

Har du en trygghet for at du har nok til å opprettholde den levestandarden du ønsker? Skal du bevare og utvikle formuen til neste generasjon, eller ønsker du jevnlige uttak for forbruk? Kanskje ønsker du å skape noe nytt? Planlegges det store investeringer i nær fremtid som kommer til å kreve likviditet? Hvilken risiko vil du ta? Hvilke andre investeringer har du ved siden av investeringsporteføljen?

 

Det er mange spørsmål som må avklares, men her er det viktig at det gjøres en grundig jobb. Planen skal være kompasset fremover.

 

Disse behovene og målene må så omsettes i en investeringsstrategi. De målene du har for formuen påvirker hvordan du bør investere og hvordan du bør vektlegge ulike aktivaklasser.

 

Er et av målene dine noe som medfører et større uttak fra porteføljen de nærmeste årene, bør ikke alle pengene plasseres i aksjer hvor det er større risiko for tap eller i det unoterte markedet hvor det er mer krevende å selge seg ut. Aktivaklassene deles opp etter verdipapirenes risiko og likviditet.

 

Obligasjons- og pengemarkedsfond har lav risiko, aksjefond har litt høyere risiko, mens alternative investeringer, som for eksempel private equity-fond som investerer i selskaper som ikke er børsnotert, har høy risiko. Risiko og avkastning går hånd i hånd. Desto høyere risiko man tar, jo mer øker potensialet for en høy gevinst.

 

Vi hjelper våre kunder med å lage en strategi der vi fordeler midlene mellom tre funksjoner:

 

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss