Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Er vi de rette eierne for fremtiden?

Vellykkede bedrifter kjennetegnes av langsiktige og gode eiere. Men også at de takler endringer, om det er i bransjen eller på eiersiden ved generasjonsskifter. Mange står nå overfor de største endringene i familiebedriftens historie på begge disse områdene.

2023-01-09

Investeringsåret 2022 – et år for historiebøkene

Formues investeringsdirektør har over 30 års erfaring fra finansbransjen. Her oppsummerer han hovedlinjene for 2022 og deler sine tanker om fremtiden.

2023-01-05
Nyhetsbrev