Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

-Bærekraft er god butikk

Er bærekraft en trussel eller en mulighet for din bedrift? Det var temaet da Formue inviterte til minikonferanse under ONS. − Det er god butikk i å være best på bærekraft, sa Børre Lobekk, administrerende direktør i Nordic Steel, som omtaler seg som Norge grønneste stålsenter.

2022-09-02

Tyskland og Kina – et vennskap på randen?

Globaliseringsprosessen de siste tretti årene ble drevet av gjensidig utnyttelse av komparative fortrinn og lavere produksjonskostnader i samarbeidende land. De 3-4 siste årene har handelskrig, pandemi, krig i Ukraina og økt spenningsnivå mellom øst og vest utløst et markant skifte. I dag handler det mer om å redusere risiko i forsyningskjeder, flytte produksjon nærmere eller til geopolitisk allierte. Et eksempel er signaler om et skifte i den tyske regjeringens Kina-strategi.

2022-09-02
Nyhetsbrev