Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Åpenhetsloven: Setter ny standard for åpenhet og informasjonsutlevering

Norge satt en global presedens for åpenhet og informasjonsutlevering med innføringen av Åpenhetsloven. Loven er viktig for både leverandører og investorer fordi den styrker tilliten, reduserer risiko og driver frem bærekraftig forretningspraksis.

2023-06-06

Kan du sitte i uskiftet bo etter din avdøde samboer eller ektefelle?

Ett av de viktigste spørsmålene som dukker opp når man mister samboer eller ektefelle, er hvordan dødsboet skal gjøres opp.  Det er i denne forbindelsen vi treffer på begrepene skifte og uskifte. Dette er juridiske begrep de fleste ikke kjenner innholdet av, men likevel er de avgjørende for hvordan et arveoppgjør vil se ut.  

2023-05-30
Nyhetsbrev