Bevare & utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

icon

Helhetlig formuesforvaltning handler om å hjelpe deg med å realisere dine mål. Det handler om å ha trygghet for at ting fungerer i hverdagen og kjenne at du har en god plan for å bevare og videreutvikle de verdiene du har skapt. Først da kan du konsentrere deg om å fortsette å skape det du måtte ønske.

Viktige ting å tenke på

Generasjonsplanlegging

Mange forbinder ordet generasjonsskifte med selve overføringen av aksjer, eiendom eller andre eiendeler fra foreldre til barn. Ikke sjelden er skatt også et sentralt tema. Og disse tingene er viktige. De er imidlertid kun en liten del av det store bildet, og for mange kanskje de enkleste bitene å legge. De emosjonelle sidene er ofte vel så krevende, og ord som «rettferdig» og «likebehandling» kan oppleves ulikt av ulike personer.

Les mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategien er en viktig beslutning. Den beskriver din planlagte fordeling mellom ulike investeringstyper, såkalte aktivklasser. Den vil i stor grad bestemme potensialet for avkastning og skal sikre at du når dine mål, både på kort og lang sikt. Det er den du skal holde deg til i tykt og tynt, i gode og onde dager. Derfor er det viktig at den er gjennomtenkt og reflekterer behov og mål for deg og din familie.

Les mer

Risikospredning

Putt ikke alle eggene i én kurv. Å spre risikoen på intelligent vis er kilden til mer robuste porteføljer. God risikospredning gjør deg i stand til å oppnå høyere avkastning med samme risiko som i en portefølje med mindre spredning av risikoen. Eventuelt kan risikospredningen gi deg samme avkastning – men med lavere risiko – enn om porteføljen ikke spredte risikoen optimalt.

Les mer

Bærekraft

Vet du hvilken påvirkning investeringene dine har på viktige områder som miljø, menneskerettigheter og korrupsjon? En knusende FN-rapport fastslo at planeten beveger seg mot 1,5 grader global oppvarming så snart som i 2030 med mindre vi gjennomfører «enestående endringer i alle aspekter av samfunnet».

Les mer

Oversikt

Vår erfaring er at mange synes det er krevende å holde oversikt over sine finansielle eiendeler. De får ikke god løpende rapportering av sin totalportefølje.

Les mer

Kostnader

Transaksjonshonorar, tegningsgebyr, suksesshonorar, driftskostnader, innløsingshonorar. listen på ulike kostnader investorer har blitt belastet vitende eller uvitende er lang. Det har lenge vært et problem i finansbransjen at kostnader har blitt bortgjemt og skjult.

Les mer

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Vår rådgivning

Uansett hvor i livet du befinner deg, vil du finne riktig støtte for dine behov hos oss.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Få full kontroll på din formue - ta vår test!