Trygghet

Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.

Tips til cybersikkerhet under sommeren

Dayne Skolmen, Chief Information Security Officer i Formue, gir tips om hvordan du kan sikre at din sensitive informasjon fra mobil, nettbrett eller PC ikke blir stjålet når du reiser. 

2022-07-04

Pensjon: Nå endres innskuddsordningene

Har du innskuddspensjonsordning i selskapet ditt? Dersom ikke ordningen omfatter innbetaling fra første krone er det på høy tid å gjøre noe. Fra og med 01.07 er det nemlig lovpålagt med innbetaling fra første krone.

2022-06-03
Nyhetsbrev