Trygghet

Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.

Gjenlevendepensjon fra folketrygden snart historie

Fra nyttår erstattes dagens gjenlevendepensjon fra Nav, også kalt etterlattepensjon, med en såkalt omstillingsstønad. Omstillingsstønaden som innføres, har til hensikt å sikre gjenlevende inntekt i en omstillingsperiode etter dødsfallet.  

2023-11-23

Cybermåned: Se opp for QR-koder

I oktober har vi ekstra oppmerksomhet på bevissthet rundt cybersikkerhet. Trusselbildet endrer seg kontinuerlig, og cyber-kriminelle bruker stadig nye metoder det er viktig å være klar over. En av de sikkerhetstruslene som øker mye, er såkalt quishing – bruken av QR-koder for phishing.

2023-10-12
Nyhetsbrev