Trygghet

Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.

Forslag om endring av formuesverdier for fritidsboliger

Det innføres trolig en ny modell for beregning av formuesverdien av fritidsboliger i 2024. Ved hjelp av maskinlæring skal modellen koble sammen egenskapene til fritidseiendommen med den reelle omsetningsverdien. Det foreløpige forslaget går ut på at formuesverdien skal settes til 25 % av denne beregnede omsetningsverdien.

2022-04-08

Webinar: Pensjon i bedriften – en kostnad eller bidrag til verdiskapning?

Har bedriften din pensjonsordninger som er tilpasset nytt regelverk? Treffer ordningene som ønsket og er de riktig priset? Her kan du se vårt webinar rundt dette temaet med blant annet vår pensjonsekspert Alexandra Plathe. Se webinaret her

2022-03-31
Nyhetsbrev