Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Hvordan prater vi med barn om finansielle kriser?

Bør man være åpen med barn om hva som skjer når konjunkturene går nedover og kriser inntreffer? Og hvordan gjør man det best? En nylig publisert studie viser at det er flere fordeler med å ikke sminke verden vi lever i overfor barna.

2020-06-12

Slik unngår du et konfliktfylt arveoppgjør

På verdensbasis er det anslått at svimlende 4 trillioner dollar vil bli overført fra én generasjon til neste i kommende tiår. Men er neste generasjon klar for å ta over stafettpinnen?

2020-05-06