Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

«Du skal ikke arve noe av meg»

Er det en genistrek å velge bort neste generasjons muligheter til å forvalte og utvikle foreldrenes formue i troen på at det gir en sterkere og mer genuin drivkraft? spør Helena von der Esch som er ekspert på eierskap og generasjonsskifte i Formue.

2023-02-13

Er vi de rette eierne for fremtiden?

Vellykkede bedrifter kjennetegnes av langsiktige og gode eiere. Men også at de takler endringer, om det er i bransjen eller på eiersiden ved generasjonsskifter. Mange står nå overfor de største endringene i familiebedriftens historie på begge disse områdene.

2023-01-09
Nyhetsbrev