Tips til hvordan du kan snakke med foreldrene om arven

Skrevet av Helena von der Esch

Å diskutere arv kan være ubehagelig, men å la være kan resultere i betente konflikter. Hvordan snakker man med foreldrene om arven for å unngå at den blir som en hemmelig boks som en dag skal åpnes? Her presenterer Helena von der Esch, Senior Family Advisor hos Formue, sine beste tips.

Tanken på at livet skal ta slutt kan være følelsesladet, men for å unngå konflikter rundt fordelingen av eiendeler, er det viktig å ta en grundig vurdering av hvordan du ønsker å fordele dem. Selv om en lik fordeling mellom arvingene kan virke innlysende ved første øyekast, er det både objektive og subjektive aspekter å vurdere.

Eierandeler eller roller i familiebedrifter, hytter og barndomshjem som det er knyttet mange følelser til, kan føre til en fordeling som ikke oppleves som lik for alle arvinger. I noen familier har kanskje en av arvingene påtatt seg en omsorgsrolle for foreldrene og valgt bort muligheten til å opptjene lønn og pensjon. Andre har kanskje fått økonomisk støtte, mens noen ikke har fått det.

Les også: Lik fordeling av arv er ikke alltid mulig eller rettferdig.

Helena von der Esch, Formues Senior Family Advisor snakker om arv

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch er ekspert på arveoppgjør og generasjonsskifter.

Å bestemme hvordan forskjeller skal kompenseres og hva som er rettferdig, kan være et stort og vanskelig spørsmål i mange arveoppgjør. Arvestrid i familien kan oppstå raskere enn man tror, men det kan også forebygges.

For å legge grunnlaget for et vellykket arveoppgjør er det avgjørende å snakke om det. Det skaper klarhet, forsterker familieharmoni og letter planleggingen for fremtiden. Mye tyder på at når familiemedlemmer blir involvert, blir det også enklere for de å forstå beslutningene. Gjennom å delta i slike diskusjoner og lytte til ulike argumenter, skapes en bedre forståelse for helheten og sammenhengen.

Helena von der Esch er ekspert på generasjonsskifter, arv og arveoppgjør. Ønsker du å komme i kontakt med henne klikk her.

Dette bør du tenke på for å unngå en splittende arvetvist:

1. Sørg for at det finnes en ferdig plan

Uavhengig av alder er det viktig å ha en plan for din fremtidige arv. Hvis du mistenker at foreldre dine enda ikke har lagt en plan, bør du gi klart til uttrykk dine følelser og tanker om det. Del dine egne fremtidsplaner for hvordan du ser for deg at dine barn og arvinger en dag skal motta arven etter deg.

Les også: Hvorfor trenger jeg et testament?

2. Ikke vent på noe som aldri skjer

Ikke sitt passivt og vent på at noe skal skje; ta initiativ selv eller sammen med andre arvinger for å invitere hele familien til en samtale.

3. Vær nøye med å dokumentere og forberede

Be foreldrene gå gjennom og skrive ned alt som vil bli overført innen familien gjennom arven, og hva disse eiendelene betyr for mottakeren.

4. Unngå unødvendig stress med ekstern hjelp til et arveoppgjør

Foreslå en nøytral person med erfaring innen området til å lede samtalene om arven. Det kan sikre at samtalene og prosessen er rettferdig og transparent.

5. Dokumenter resonnementet

Opprett vedlegg til ferdige, juridiske dokumenter bekreftet av vitner for å unngå endringer i historien hvis hukommelsen skulle svikte.

6. Oppdater ved nye forutsetninger og planer

Be om at eventuelle endringer og nye forutsetninger blir kommunisert til alle involverte parter.

Les mer om hvordan Formue kan bistå med juridisk rådgivning rundt arv og generasjonsskifte.

 

 

Helena von der Esch Ekspert på eierskap, arv og generasjonsskifte

Helena von der Esch er Formues fremste ekspert på eierskap i familiebedrifter. Helena har lang erfaring med rådgivning rundt generasjonsskifter og eierstrukturer.

Kontakt oss