Testament og fremtidsfullmakt

Få kontroll på juridiske dokumenter som angår din formue

Disse juridiske dokumentene bør du ha kontroll på

Testament

Fremtidsfullmakt

Ektepakt

Aksjonæravtale

Derfor bør du ha testament

Svært mange tenker at de ikke trenger et testament. Men en arv inneholder som regel mye mer enn likvide midler som er enkle å dele i to eller tre. Hva med et kjært familiested eller familiebedriften? Hva om det er særkullsbarn i bildet? Loven sier ikke noe om hvem som skal arve hva eller hvordan de skal bli enige om fordelingen. Dette er de viktigste årsakene til at du bør opprette et testament:

 • For å unngå krangel om fordelingen, verdsettelse eller om noe skal selges eller ikke i forbindelse med arveoppgjøret
 • Om dere ikke ønsker at barna skal arve like mye, eller den ene har barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) og dere ønsker at alle barna skal arve like mye
 • Hvis andre enn barna skal arve, f.eks. barnebarn, samboer eller andre man ønsker å tilgodese
 • For å sikre samboer/ny ektefelle eller andre bruksrett til f.eks. bolig/hytte
 • Hvis du ønsker særeieklausul, er testament den eneste måten å sikre at barna får særeie på de arvede midlene
Kontakt oss
formue

Fremtidsfullmakt

Dersom du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser, og ikke har skrevet en fremtidsfullmakt, får du oppnevnt en verge som er underlagt Statsforvalterens tilsyn (vergemål). Vergen/Statforvalteren forvalter verdiene dine og som hovedregel plasseres midlene i bankinnskudd. Her gir vi deg de viktigste årsakene til at du bør skrive en fremtidsfullmakt:

 • Du bestemmer selv hvem som skal ta beslutninger for deg
 • Du bestemmer hvordan dine interesser skal ivaretas. Vergemål uten fremtidsfullmakt følger lovens ordning og har flere begrensninger blant annet knyttet til salg av eiendom og gaveoverføringer
 • Du kan forhindre at finansielle midler blir plassert i banken, ettersom Statsforvalteren kan innløse hele porteføljen
formue

Har du kontroll på alt rundt din finansielle formue?

Første steget mot å legge en god formuesplan er å kartlegge områder du bør ta tak i. Vi starter alltid vår rådgivning med å bli kjent med deg og dagens situasjon. Ved at du tar vår test får vi en oversikt over dine behov og hvordan vi kan hjelpe deg med å få bedre helhetlig kontroll. Har du kontroll på alt som bør med i en god formuesplan?

image

Aksjonæravtale

Aksjeloven gjelder for alle aksjeselskaper og på flere områder skiller familieselskaper seg litt fra andre selskaper. Aksjonærenes påvirkning på selskapet avhenger etter aksjeloven av antall aksjer og alle aksjer er i utgangspunktet fritt omsettelige. Realitetene i et familieselskap er ofte annerledes. Dette er noen av årsakene til at du bør ha en aksjonæravtale:

 • Sikre ønsket fremtidig eierskap og at selskapet drives videre på en god måte.
 • For å legge føringer på hvem som skal kunne være eier: Kun familiemedlemmer/arvinger i rett nedstigende linje? Ektefeller/samboere? Skal man kunne sitte med aksjer i uskiftet bo?
 • For bl.a å sikre at aksjene beholdes i familien ved evt skilmisse, kan det stilles krav om særeie.
 • Redusere potensiale for konflikter. Skal f.eks. én aksjonær kunne kreve utløsning eller fisjon/deling?
 • For å sikre tilstrekkelig utbytte for mindretallsaksjonærer
formue

Ektepakt

Enkelt sagt deles alt ektefellene har skapt under ekteskapet likt ved en skilsmisse (likedeling av felleseie). Kun det som klart kan ”føres tilbake til” midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har mottatt i form av arv eller gave fra andre enn ektefellen, kan holdes utenom delingen (skjevdeling). Dette er de viktigste årsakene til at du bør ha ektepakt:

 • Sikre dine verdier og unngå konflikt ved en eventuell skilsmisse
 • Skjevdeling er komplisert, særeie avtalt i en ektepakt gjør delingen veldig enkel: Alt den enkelte eier og som står i dennes navn, tas med videre – uten deling med ektefelle
 • Uten ektepakt vil også skjevdelingskravet bortfalle ved dødsfall hvis ektefelle oppretter uskiftet bo. Ektefelles andel i boet blir da straks 50 %, som kan tas med inn i nytt ekteskap
formue
Kontakt oss