Vi vokser på å hjelpe deg

Vi er et ledende selskap i Norden for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner og familier.

2000

Etablert

140 mrd

Kapital under forvaltning

400

Ansatte

25

Kontorer

Formue ble startet i 2000. Frem til februar 2022 opererte selskapet under navnet Formuesforvaltning i Norge og Burenstam & Partners i Sverige. Konsernet har (pr. 31.mars 2023) 142 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning i Norge, Sverige og Danmark. Rundt 400 ansatte  jobber med å bevare og utvikle verdier for våre kunder. Selskapet har 18 kontorer i Norge, seks kontorer i Sverige og ett kontor i Danmark.

Formues kunder er privatpersoner, familier og stiftelser. Vi hjelper både de som har en investerbar formue og de som er på vei til å skape betydelige verdier. Ta kontakt her for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg.

Vi er et uavhengig rådgivningsfirma som gir helhetlig rådgivning rundt det å ha en formue. Alle kundene får en personlig rådgiver fra ett av våre lokale kontorer som følger kundeforholdet tett. Vår visjon er å gi våre kunder er rikere liv.

Rådgivningen starter alltid med å bli kjent med kundens situasjon, risikoprofil, likviditetsbehov og hva man ønsker å oppnå med sine verdier. Dette munner ut i en formuesplan som legger føringene for investeringsporteføljen samt avdekker ønsket behov for rådgivning rundt skatt, generasjonsoverføring, pensjon, bærekraft, kunst og forretningsførsel.

Vi tilbyr en produktiv og ansvarlig forvaltning med bredt diversifiserte investeringsporteføljer som historisk har gitt god risikojustert avkastning. En portefølje kan typisk inneholde mer enn 100 ulike fond, innenfor obligasjoner, aksjer, private equity, private credit, eiendom og hedge.

Som uavhengig rådgiver velger vi de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette har gitt god verdi for våre kunder. Les mer.

Vår oppgave som rådgivere er å skape verdier for kundene utover avkastningen på kapitalen vi forvalter. Det gjør vi gjennom vår helhetlige rådgivning rundt det å ha en formue. Vi sørger for at kundene har trygghet for at de kan leve det livet de ønsker, at de får en investeringsportefølje som bevarer og utvikler formuen samt at de frigjør tid som de kan bruke på det de ønsker. På den måten oppfyller vi vår visjon som er at kundene skal oppleve et rikere liv.

Vi har ingen egne fond eller produkter og har derfor ingen egeninteresse i å tilby deg ett fond fremfor et annet. Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.

Ønsker du en uforpliktende samtale? Kontakt oss på (+47) 24 12 44 00 eller fyll inn kontaktskjema. Ved å fylle inn et kontaktskjema blir du kontaktet av en rådgiver innen kort tid.

Kom gjerne innom til et uforpliktende møte ved ditt nærmeste lokalkontor. Der vil du få en nærmere innføring i hvordan vi kan skape verdi for deg. Finn ditt nærmeste lokalkontor her.

Formues honorarer beregnes ut fra av tjenesteomfang, investeringsporteføljen, og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Alle kostnader rapporteres til kundene hver måned. Formue-appen og kundenettet gir full innsikt i hvilke kostnader som påløper til Formue og hva som betales produktleverandørene. Du kan lese mer om våre priser.

Formue er kåret til beste selskap innenfor private banking syv år på rad av Prospera Kantar Sifo. Du kan også lese noen erfaringer fra våre kunder her.

Vi setter kunden først

Uavhengig rådgivning

Helt siden starten har vi hatt én tydelig ledestjerne for all vår virksomhet; at kundens interesse alltid skal komme først. Dette har formet hva vi gjør og hvordan vi jobber. Vi tar kun betalt fra kundene for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til kundenes beste.

Hva betyr vår uavhengighet for deg?

Vi er der du er

Lokal tilstedeværelse er viktig for å kunne gi god individuell oppfølging til våre kunder. Vi har derfor 18 kontorer i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Kontakt oss her

image

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.
Vår visjon er å gi våre kunder et rikere liv

I den visjonen ligger det et ansvar for å bevare og utvikle verdier for våre kunder, men også for samfunnet for øvrig. Vårt oppdrag går utover det å kun skape avkastning på kapitalen som er betrodd oss. Først når vi skaper verdier for våre kunder, ansatte og eiere på en måte som ikke forringer samfunnet vi lever i og mulighetene for fremtidige generasjoner har vi oppfylt vår visjon fullt ut.

Les mer om bærekraft

image

Slik tar vi oss betalt

Kunden er vår oppdragsgiver – honorar mottas kun fra kunden. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kunden.

  • Det betales honorarer til de produktleverandører kunden velger som er avhengig av portefølje- og produktsammensetning
  • For alle momspliktige tjenester er de oppgitte prisene inkludert moms
  • Det påløper ingen ytterligere gebyrer til eksterne parter
image

Årlig honorar for helhetlig rådgivning og forvaltning

Vårt honorar er en funksjon av tjenesteomfang og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Familier med flere kundeforhold innad i husstanden vil bli sett under ett og betale samme honorarsats. Rapportering av eksterne beholdninger belastes 0,125 % inkludert mva, med et maksbeløp på NOK 37 500,- inkludert mva i kvartalet* Det belastes honorar for delvis inndekning av pålagt finansskatt på 0,015 % av kapital investert gjennom Formue.

*)Ved rapportering av eksterne beholdninger med høy kompleksitet/krever bearbeidelse, kan det påløpe ekstra kostnader. Dette forhåndsavtales med kunden.

Rådgivningshonorar Formuesplan

Rådgivningen omfatter en prosess med kunden som fører frem til en Formuesplan, samt en omfattende gjennomgang av skattemesssige, pensjonsmessige og juridiske forhold av våre advokater og pensjonseksperter. For dette belastes det et rådgivningshonorar på NOK 50 000.

Årgangsprogram Eiendom og Private Equity

Struktureringshonorar tilkommer for kunder som ønsker å investere i Eiendom og Private Equity som del av en helhetlig portefølje. Avhengig av beløp til forvaltning og rapportering, belastes 1 % – 3 % av kommittert beløp på investeringstidspunktet.

Kapital Forvaltningshonorar Depothonorar
<10MNOK 1,25 % 0,15 %
10-50MNOK 1,00 % 0,12 %
50-100MNOK 0,80 % 0,10 %
100-200MNOK 0,70 % 0,08 %
200-300MNOK 0,65 % 0,06 %
300-500MNOK 0,55 % 0,04 %
500-750MNOK 0,50 % 0,03 %
750-1000MNOK 0,40 % 0,02 %
>1000MNOK Etter avtale 0,02 %

Mangfold, inkludering og likebehandling

Formue skal bidra til at våre kunder og våre medarbeidere opplever et rikere liv. I vårt arbeid med å oppfylle dette er vår oppfatning at et størst mulig mangfold i vårt selskap er en viktig forutsetning for å best mulig forstå våre kunders behov og kunne bistå med å nå deres mål. Et variert og sammensatt arbeidsmiljø bidrar til innovasjon, nytenkning og utvikling. Det gir ulike perspektiver og kunnskap som beriker vår virksomhet og gjør oss til bedre rådgivere for våre kunder. Derfor ser vi på mangfold som strategisk viktig for å styrke vår forretningsmessige konkurransekraft.  

image

Karriere

Kvaliteten på vårt arbeid er helt avhengig av personene som jobber hos oss. Derfor er et av våre viktigste mål å attrahere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Er du interessert i karriere hos oss, så ta gjerne en titt på våre karrieresider.

Bestill en uforpliktende introduksjonssamtale