Vi vokser på å hjelpe deg

Vi er et ledende selskap i Norden for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner og familier.

2000

Etablert

100 mrd

Kapital under forvaltning

300

Ansatte

20

Kontorer

image

Vi setter kunden først

Uavhengig rådgivning

Helt siden starten har vi hatt én tydelig ledestjerne for all vår virksomhet; at kundens interesse alltid skal komme først. Dette har formet hva vi gjør og hvordan vi jobber. Vi tar kun betalt fra kundene for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til kundenes beste.

Hva betyr vår uavhengighet for deg?

 

Vi er der du er

Lokal tilstedeværelse er viktig for å kunne gi god individuell oppfølging til våre kunder. Vi har derfor 17 kontorer i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Kontakt oss her

Vår visjon er å gi våre kunder et rikere liv

I den visjonen ligger det et ansvar for å bevare og utvikle verdier for våre kunder, men også for samfunnet for øvrig. Vårt oppdrag går utover det å kun skape avkastning på kapitalen som er betrodd oss. Først når vi skaper verdier for våre kunder, ansatte og eiere på en måte som ikke forringer samfunnet vi lever i og mulighetene for fremtidige generasjoner har vi oppfylt vår visjon fullt ut.

image
image

Slik tar vi oss betalt

Kunden er vår oppdragsgiver – honorar mottas kun fra kunden. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kunden.

  • Det betales honorarer til de produktleverandører kunden velger som er avhengig av portefølje- og produktsammensetning
  • For alle momspliktige tjenester er de oppgitte prisene inkludert moms
  • Det påløper ingen ytterligere gebyrer til eksterne parter

Årlig honorar for helhetlig rådgivning og forvaltning

Vårt honorar er en funksjon av tjenesteomfang og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Familier med flere kundeforhold innad i husstanden vil bli sett under ett og betale samme honorarsats. Rapportering av eksterne beholdninger belastes 0,15 % – 0,35 % avhengig av beløp til forvaltning og rapportering. Det betales honorar for delvis inndekning av finansskatt på 0,015 % av kapital investert gjennom Formuesforvaltning.

Rådgivningshonorar Formuesplan

Rådgivningen omfatter en prosess med kunden som fører frem til en Formuesplan, samt en omfattende skattemessig og juridisk gjennomgang av våre advokater. For dette belastes det et rådgivningshonorar på NOK 50 000.

Årgangsprogram Eiendom og Private Equity

Struktureringshonorar tilkommer for kunder som ønsker å investere i Eiendom og Private Equity som del av en helhetlig portefølje. Avhengig av beløp til forvaltning og rapportering, belastes 1 % – 3 % av kommittert beløp på investeringstidspunktet.

Kapital Forvaltningshonorar Depothonorar
5-10MNOK 1,25 % 0,15 %
10-50MNOK 1,00 % 0,12 %
50-100MNOK 0,80 % 0,10 %
100-200MNOK 0,70 % 0,08 %
200-300MNOK 0,65 % 0,06 %
300MNOK+ Etter avtale

Karriere

Kvaliteten på vårt arbeid er helt avhengig av personene som jobber hos oss. Derfor er et av våre viktigste mål å attrahere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Er du interessert i karriere hos oss, så ta gjerne en titt på våre karrieresider.

Kontaktskjema

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser. Slik håndterer vi personlige opplysninger i Formuesforvaltning
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.