Vi vokser på å hjelpe deg

Vi er et ledende selskap i Norden for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner og familier.

2000

Etablert

128 mrd

Kapital under forvaltning

350

Ansatte

20

Kontorer

Vi setter kunden først

Uavhengig rådgivning

Helt siden starten har vi hatt én tydelig ledestjerne for all vår virksomhet; at kundens interesse alltid skal komme først. Dette har formet hva vi gjør og hvordan vi jobber. Vi tar kun betalt fra kundene for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til kundenes beste.

Hva betyr vår uavhengighet for deg?
Til topps for 6. på rad
prospera icon

Vi er der du er

Lokal tilstedeværelse er viktig for å kunne gi god individuell oppfølging til våre kunder. Vi har derfor 17 kontorer i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Kontakt oss her

image

Vår visjon er å gi våre kunder et rikere liv

I den visjonen ligger det et ansvar for å bevare og utvikle verdier for våre kunder, men også for samfunnet for øvrig. Vårt oppdrag går utover det å kun skape avkastning på kapitalen som er betrodd oss. Først når vi skaper verdier for våre kunder, ansatte og eiere på en måte som ikke forringer samfunnet vi lever i og mulighetene for fremtidige generasjoner har vi oppfylt vår visjon fullt ut.

Les mer om bærekraft

image

Slik tar vi oss betalt

Kunden er vår oppdragsgiver – honorar mottas kun fra kunden. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kunden.

  • Det betales honorarer til de produktleverandører kunden velger som er avhengig av portefølje- og produktsammensetning
  • For alle momspliktige tjenester er de oppgitte prisene inkludert moms
  • Det påløper ingen ytterligere gebyrer til eksterne parter
image

Årlig honorar for helhetlig rådgivning og forvaltning

Vårt honorar er en funksjon av tjenesteomfang og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Familier med flere kundeforhold innad i husstanden vil bli sett under ett og betale samme honorarsats. Rapportering av eksterne beholdninger belastes 0,125 % inkludert mva, med et maksbeløp på NOK 37 500,- inkludert mva i kvartalet. Det betales honorar for delvis inndekning av finansskatt på 0,015 % av kapital investert gjennom Formue.

Rådgivningshonorar Formuesplan

Rådgivningen omfatter en prosess med kunden som fører frem til en Formuesplan, samt en omfattende skattemessig og juridisk gjennomgang av våre advokater. For dette belastes det et rådgivningshonorar på NOK 50 000.

Årgangsprogram Eiendom og Private Equity

Struktureringshonorar tilkommer for kunder som ønsker å investere i Eiendom og Private Equity som del av en helhetlig portefølje. Avhengig av beløp til forvaltning og rapportering, belastes 1 % – 3 % av kommittert beløp på investeringstidspunktet.

Kapital Forvaltningshonorar Depothonorar
<10MNOK 1,25 % 0,15 %
10-50MNOK 1,00 % 0,12 %
50-100MNOK 0,80 % 0,10 %
100-200MNOK 0,70 % 0,08 %
200-300MNOK 0,65 % 0,06 %
300-500MNOK 0,55 % 0,04 %
500-750MNOK 0,50 % 0,03 %
750-1000MNOK 0,40 % 0,02 %
>1000MNOK Etter avtale 0,02 %

Mangfold, inkludering og likebehandling

Formue skal bidra til at våre kunder og våre medarbeidere opplever et rikere liv. I vårt arbeid med å oppfylle dette er vår oppfatning at et størst mulig mangfold i vårt selskap er en viktig forutsetning for å best mulig forstå våre kunders behov og kunne bistå med å nå deres mål. Et variert og sammensatt arbeidsmiljø bidrar til innovasjon, nytenkning og utvikling. Det gir ulike perspektiver og kunnskap som beriker vår virksomhet og gjør oss til bedre rådgivere for våre kunder. Derfor ser vi på mangfold som strategisk viktig for å styrke vår forretningsmessige konkurransekraft.  

image

Karriere

Kvaliteten på vårt arbeid er helt avhengig av personene som jobber hos oss. Derfor er et av våre viktigste mål å attrahere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Er du interessert i karriere hos oss, så ta gjerne en titt på våre karrieresider.

Kontakt oss