Stiftelsen Et rikere liv

Formues ansattes veldedige stiftelse

Sosialt entreprenørskap i Formue

“Et rikere liv” er Formues ansattes veldedige stiftelse. Siden 2014 har stiftelsen samarbeidet med Partnership for Change, en stiftelse som arbeider for å fremme kvinners økonomiske selvstendighet i Etiopia.

Ansatte som deltar i et “Et rikere liv” gir en månedlig donasjon. Hvert år doneres årets innsamlede beløp til et av prosjektene til Partnership for Change.

image

Hva gjør Partnership for Change?

Partnership for Change jobber for likestilling og en mer inkluderende økonomi ved å bygge ut barnehagesektoren i lavinntektsland, gjennom sterke langsiktige lokale og internasjonale partnerskap. Formue er hovedsamarbeidspartner. Partnership for Change sitt arbeid baseres på forskning og erfaring som viser at barnehager er en «trippel vinn» for samfunnet:

  • De frigjør kvinners tid til formelt betalt arbeid. Inntekt fører til økonomisk uavhengighet, som igjen er nøkkelen til likestilling mellom kjønnene.
  • De er en stor jobbskaper med mange verdikjeder for varer og tjenester, samt at det sikrer at kvinnelig talent og ledere ikke faller fra hvis de stifter familie.
  • De er best for barn og deres rett til å utvikle sine potensialer. Barn fra gode barnehager gjør det bedre på skolen og i arbeidslivet. Ettersom den positive effekten er spesielt stor for barn med lavinntektsbakgrunn, sikrer det en mer inkluderende økonomi og samfunn.
Les mer her
formue
Barn i Sumit barnehagen

Ønsker din bedrift å støtte Partnership for Change

Stiftelsen "Et rikere liv" kan hjelpe din bedrift med å få på plass en stiftelse som donerer penger til Partnership for Change. Ved å donere på denne måten oppnår du:

  • At tilnærmet 100 prosent av pengene går rett til formålet
  • At de ansatte får eierskap til prosjektene de finansierer
  • At dere får de konkrete resultater
  • At dere får nærhet til nøkkelpersonene som driver prosjektene både fra Norge og i Etiopia
Kontakt oss
formue

Noen av prosjektene som er støttet av Et rikere liv

Barnehage i Summit

En av hindringene for kvinners deltakelse i det formelle arbeidslivet i Etiopia, er mangel på barnehagetilbud til de minste barna. PfC har etablert pilotprosjekt for å etablere et Montessori- inspirert barnehagetilbud for 0-4-åringer. Ved hjelp av midlene fra "Et rikere liv" er det nå etablert en pilotbarnhage i Addis Abeba.

Veveriet i Gulele

Gulele et området i Addis Abeba er kjent for tradisjonsrike, håndvevde tekstiler. Det er tradisjonelt mennene som arbeider som vevere, mens kvinnene er henvist til tungt, manuelt arbeid. PfC, med støtte fra blant annet "Et rikere liv" har utviklet og skaleret opp et veveri som sysselsetter rundt 175 kvinner.

Five Dots

Five dots er et verksted som produserer leker og møbler til barnehager. Verkstedet sysselsetter nå 19 peronser og har kjøpt tre nye maskiner takket være støtten fra "Et rikere liv". Flere av kvinnene som arbeider her livnærte seg tidligere av det de fant på søppeldynga.

Møt noen av PfCs ressurspersoner

Oscar Haugejorden - daglig leder PfC

Med en solid bakgrunn i utviklingsstudier, fokusert på teknologi og menneskesentrert design, likestilling, og utdanning, har Oscar jobbet for PfC siden 2015, først som landansvarlig i Myanmar og fra 2021 som daglig leder. Han har spesialisert seg på kapasitetsbygging i mangfoldige og flerkulturelle miljøer, og som tidligere barnehagearbeider har han vært en viktig del av PfCs strategiske skifte mot barnehager som et essensielt verktøy for global likestilling og bærekraftig utvikling.

Ida Dingsør - landansvarlig Etiopia

Ida har jobbet for PfC siden 2021 som Landansvarlig i Etiopia. Hennes utdanningsbakgrunn er i utvikling og internasjonale studier, og hun har tidligere jobbet ved den Norske Ambassaden i Addis Ababa. Hun har god kjennskap til Etiopisk kultur og samfunn og jobber tett med lokale kollegaer og partnere på prosjektene.

Birkit Terefe Tiruneh - prosjektleder PfC

Birikit er en anerkjent sosialarbeider og ekspert på internasjonal utvikling med en lidenskap for likestilling og sosial endring. Med over 20 års erfaring, utmerker hun seg i samfunnsmobilisering, relasjonsbygging og organisatoriske ferdigheter. Birikit har jobbet med ulike internasjonale partnere og ledet en rekke prosjekter som fokuserer på styrking av kvinner og jenter, inkludert direktørstillingen ved Women’s Health Association Ethiopia og som medlem av det nasjonale rådgivende styret for UN Women. Hun har jobbet for PfC siden 2015.

Arni Hole - styreleder PfC

Arni er en erfaren leder med bakgrunn fra fem nasjonale departementer, hvor hun har vært direktør i tre. Hun har håndtert statsbudsjett, lovgivning og delegering av myndighet. Som den første kvinnelige direktøren i Landbruks- og matdepartementet var hun ansvarlig for sektorielle stortingsmeldinger og lovforslag. Hun spilte også en nøkkelrolle i internasjonalt samarbeid, og representerte Norge i multilaterale organisasjoner og bilaterale partnerskap med over 50 land. Hennes lovgivningsarbeid inkluderer lover om kjønnsbalanse, familie og likestilling. Arni har en bakgrunn i filosofi, økonomisk historie og psykologi.

"Et rikere liv" ambassadører

Hvert år utpekes to ambassadører fra "Et rikere liv". Ambassadørere får reise til Addis Abeba for å se på prosjektene som stiftelsen støtter. Kostnadene til turen dekkes av Formue.

formue
Malin Meijer, teamleder for rådgiverne ved Formues kontor i Stockholm på besøk i Addis Abeba
Kontakt oss