Innsikt | Nyheter

Statlig eller privat eierskap?

Staten er en dominerende eier i store norske selskaper, og Norge er blitt kalt den siste sovjetstat. Samtidig har statsgigantene skapt store verdier.

Populisme kan torpedere langsiktig finansiering av velferdsinstitusjoner

Økonomisk politikk svekkes når politikere kaster ordgranater.

«The factor zoo» – en jungel av faktorer

Det er ikke i kundens interesse å bli kastet ut i jungelen uten at noen har gjort grundige forundersøkelser.

Disse mekanismene herjer vilt i USA. Dessverre kan de spre seg.

Det er noe som skurrer i verdensøkonomien. Hvordan kan det smelle?

Er det mulig å mangle både arbeidsplasser og arbeidskraft?

Det blir andre ting å gjøre. Vi vet ikke hva menneskene vil jobbe med om femti år, men hadde vi visst det, ville det nok ha sjokkert oss.

Pass deg for avkastningsgapet

Avkastningsgapet mellom akjsemarkedene i USA og akjsefondskundene burde vekke interessen blant alle som investerer.

Hva er best: frihandel eller proteksjonisme? 

Ekspertene er for frihandel, folk flest er mer skeptisk. Bør vi stole på ekspertene?

Et kritisk blikk på SRI- og ESG-verktøy

Å stille kritiske spørsmål til dagens SRI-­ og ESG-verktøy kan være vel så viktig som å ukritisk dilte etter andre på disse viktige sosiale områdene.
The Norwegian Parliament Building in Oslo

Store ting – store smell

Stortingssmellen ligner andre storprosjekter som har sprukket. Dyr, men nyttig lærdom.
Iphone ESG Apple Formuesforvaltning

Governance har det siste ordet i Apples ESG-bilde

Alle ESG-bokstavene er tilsynelatende like viktige, men i realiteten er det G-en som har siste ordet.