Innsikt | Nyheter

Aksjemarkedet har snudd

Mange lurer på hvorfor aksjemarkedet er så turbulent for tiden. Svaret er at det har snudd.

Har økonomene lært av finanskrisen?

Økonomene har fått deler av skylden for finanskrisen. Er det riktig, og hvis det er riktig, hva har de lært?

Bokomtale av "The Aspirational Investor"

Er finansiell avkastning vårt største mål i livet? Og hvis ikke, hvordan kopler vi da sammen forvaltningen av vår formue med våre mål?

Statlig eller privat eierskap?

Staten er en dominerende eier i store norske selskaper, og Norge er blitt kalt den siste sovjetstat. Samtidig har statsgigantene skapt store verdier.

Populisme kan torpedere langsiktig finansiering av velferdsinstitusjoner

Økonomisk politikk svekkes når politikere kaster ordgranater.

«The factor zoo» – en jungel av faktorer

Det er ikke i kundens interesse å bli kastet ut i jungelen uten at noen har gjort grundige forundersøkelser.

Disse mekanismene herjer vilt i USA. Dessverre kan de spre seg.

Det er noe som skurrer i verdensøkonomien. Hvordan kan det smelle?

Er det mulig å mangle både arbeidsplasser og arbeidskraft?

Det blir andre ting å gjøre. Vi vet ikke hva menneskene vil jobbe med om femti år, men hadde vi visst det, ville det nok ha sjokkert oss.

Pass deg for avkastningsgapet

Avkastningsgapet mellom akjsemarkedene i USA og akjsefondskundene burde vekke interessen blant alle som investerer.

Hva er best: frihandel eller proteksjonisme? 

Ekspertene er for frihandel, folk flest er mer skeptisk. Bør vi stole på ekspertene?