Webinarer

Pensjon som ny inntektskilde fra fylte 62 år?

Så godt som alle alderspensjoner kan tas ut fleksibelt fra fylte 62 år, uten avkortning for annen inntekt. Hva lønner seg, og hva bør du tenker på når det gjelder dine alderspensjoner? Hvilke pensjoner bør du ta ut når?

2022-06-01

Verdensøkonomien 2.0 – med Erling Røed Larsen

Erling Røed Larsen presenterer webinaret ‘Verdensøkonomien 2.0’. Han ser på hvilke konsekvenser invasjonen i Ukraina får på oljepris, inflasjon, sanksjoner og blokkdannelser. Deretter tar han opp hvordan befolkningsaldringen vil påvirke forholdet mellom sparing og investering, og hvordan det vil prege oss de neste tiårene. Til slutt ser han på utviklingen i verdens fire største økonomier: USA, Kina, Japan og Tyskland.

2022-04-29
Nyhetsbrev