Norske familieformuer i et historisk perspektiv

Skrevet av Formue

Formuesdagens historiske innslag ble levert av  Knut Sogner og Alexander Heiberg.

Knut Sogner, professor i økonomisk historie ved BI, har sett nærmere på hvordan norske familieformuer har blitt skapt eller gått tapt i ulike kriser gjennom de siste 100 årene. Sogner har dyp kunnskap om norske familieformuer, og har skrevet en rekke bøker om utviklingen av Norges økonomi. Han har blant annet skrevet boken «Andresen – En norsk familie i økonomi og samfunn gjennom 200 år».

Alexander Heiberg er advokat og leder for Wealth Planning i Formue. Han jobber tett med en rekke formuende familier, blant annet med spørsmål som dreier seg om generasjonsskifter. I likhet med Knut er også Alexander lidenskapelig opptatt av norske familieformuer.

Se innslaget her:

Kontakt oss