Formuesdagen Vest 2023: Bergenske formuer i et historisk perspektiv

Skrevet av Formue

Som historiker og bergenser satte Morten Hammerborg søkelyset på hvordan formuer og formuende har satt sitt preg på utviklingen av Bergen, da han var på scenen under Formuesdagen Vest. Det var over 130 kunder og kontakter fra Bergensregionen på Grand Bergen som var samlet til en hyggelig ettermiddag med inspirerende foredrag, musikalske innslag og mat. 

Morten Hammerborg er professor i historie ved Høgskulen på Vestlandet. Han skrev i 2020 boken «Bergenseren» som har blitt obligatorisk lesning for å forstå hvordan og hvorfor bergenseren og «det bergenske» spiller seg ut – igjen og igjen. Han har også skrevet historien om Haukeland sykehus – «Veien til Haukeland» med Teemu Ryymin og boken om Haugesunds historie: «Byen som gikk i land. Haugesund bys historie etter 1950». På Formuesdagen Vest fortalte han blant annet historien bak formuer som har bidratt til å skape og utvikle Bergen til den byen den er i dag.

Se hele innlegget med Morten her:

 

Kontakt oss