Ukeskommentar

Høyspent bilkrig

I det tyske aksjemarkedet har bilprodusenter som BMW, Volkswagen og Mercedes-Benz mistet fotfeste etter sommeren. EU har beskyldt Kina for å oversvømme det europeiske bilmarkedet med subsidierte og underprisede elektriske biler, og truer nå med importtariffer. Tysk bilindustri er under hardt press og en politisk kamp mot verdens største bileksportør Kina kan gjøre vondt verre.  

2023-09-29

Kampen om oljeprisen

Verdensøkonomien trives som helhet best med lave renter og lave energipriser. Mens rentene fortsetter videre opp, påvirkes oljeprisen av ulike økonomiske drivkrefter samt motstridende geopolitiske og politiske interesser. Dragkampen i energimarkedene kan spille en nøkkelrolle for hvordan inflasjonen, rentene, økonomien og finansmarkedene utvikler seg fremover.

2023-09-22
Nyhetsbrev