Ukeskommentar

Bjørnen er ute av sitt lune hi

Stanges du av oksen, fyker du først oppover. Får du et slag av bjørnen havner du ned i torva. Dette er den naturfaglige forklaringen på de såkalte bull- og bearperiodene i aksjemarkedet. Når globale aksjer nå har falt mer enn tjue prosent fra toppen, er bjørnen ute av hiet igjen for første gang siden 2020 og 2009, men hvilke herjinger vil den rekke før oksen igjen overtar scenen?

2022-06-24

Seks grunner til at du ikke bør forsøke å time markedet

Omfanget av usikkerhetsmomenter er betydelig, og sannsynligheten for en nedtur i verdensøkonomien er høy. Kursfallet for amerikanske aksjer er nå det største siden finanskrisen og nesten halvparten av globale børser har falt mer enn tjue prosent fra toppen. Skremmende overskrifter og negativ avkastning trigger en intuitiv reaksjon hos mange.

2022-06-17
Nyhetsbrev