Ukeskommentar

Kampen om oljeprisen

Verdensøkonomien trives som helhet best med lave renter og lave energipriser. Mens rentene fortsetter videre opp, påvirkes oljeprisen av ulike økonomiske drivkrefter samt motstridende geopolitiske og politiske interesser. Dragkampen i energimarkedene kan spille en nøkkelrolle for hvordan inflasjonen, rentene, økonomien og finansmarkedene utvikler seg fremover.

2023-09-22

Fra bransjeillusjoner til amatørtennis

Deler av finansbransjen og media selger etter mitt syn en illusjon, som i hovedsak handler om at hvis man bare har kunnskap og informasjon nok, så kan man med en viss grad av treffsikkerhet gjøre «smarte» kortsiktige investeringsvalg. Jeg mener slike budskaper handler mer om finansiell underholdning enn om noe som virkelig er verdiskapende for langsiktige investorer.  

2023-09-15
Nyhetsbrev