Ukeskommentar

Bør vi ønske resesjonen velkommen?

Til tross for det største inflasjons- og rentesjokket på førti år, har verdensøkonomien så langt klart seg overraskende bra. Selv om det ikke mangler advarsler om en kommende resesjon, tilsier utviklingen i finansmarkedene at dette ikke er noen selvfølge. I år har flere store økonomier økt veksttakten, men er dette starten på en ny konjunkturoppgang, eller bare stille før stormen? 

2023-03-31

Svak krone, men kjøp burger’n i utlandet

Den norske kronen fremstår som uvanlig svak. Dog ikke om den omregnes til Big Mac-burgere. Vår hjemlige valutakurs har uansett betydning for våre investeringer, norsk økonomi og hodepinen til Norges Bank. Hvorfor har kronen falt så mye mot dollar og euro og hvordan er utsiktene? Dessverre er det enklere å si noe fornuftig om førstnevnte enn det er om sistnevnte. 

2023-03-24
Nyhetsbrev