Ukeskommentar

Er du klar for teknofremtiden?

Visste du at det hver uke oppdages rundt 10.000 nye varianter av coronaviruset? Ettersom det store antallet gjør det umulig å manuelt avdekke helserisikoen ved hver enkelt, benyttes kunstig intelligens, som i løpet av minutter identifiserer de mest bekymringsverdige. Den teknologiske fremtiden rykker stadig nærmere innenfor blant annet helse, forbrukere, det grønne skiftet og utnyttelse av datainformasjon. Flere av fremtidens vinnerselskaper finnes blant dagens mindre utviklingsmiljøer.

2022-01-21

Energiskvis i vente?

Klimaendringene er en eksistensiell trussel. Tiltak for å dempe temperaturøkningene må både akselerere, bli flere og mer effektive. Ettersom all økonomisk aktivitet er avhengig av energi, vil de neste årene kunne by på dilemmaer for privatpersoner, bedrifter og politikere. Kombinasjonen av upopulær fossil energi og inntil videre utilstrekkelige fornybare kilder kan føre til energiskvis.

2022-01-14