Historien om to norske formuer – med Lisbeth Berg-Hansen og Terese Hallèn-Hasaas

Skrevet av Formue

Hver formue har en historie, og i den ligger et stort potensial. I dette innslaget fra Formuesdagen snakker Lisbeth Berg-Hansen og Terese Hallèn-Hansen om deres formues historie.

Lisbeth Berg-Hansen har pendlet mellom politikk og næringsliv hele livet. Hun var fiskeri- og kystminister i Stoltenberg-regjeringen mellom 2009 og 2013, og statssekretær i Jens Stoltenbergs første regjering. Hun har også hatt en rekke tillitsverv i næringslivet, for eksempel som visepresident i NHO og styremedlem i Aker Seafood. For tiden er hun arbeidende styreleder i rådgivningsselskapet Kruse Larsen. Familien hennes har lenge vært tungt involvert i fiskeoppdrett. Familien Berg-Hansen begynte med smolt og laks da hun var tidlig i 20-årene. De fusjonerte senere med en annen familiebedrift, det som i dag er SinkabergHansen. På Formuesdagen ga Lisbeth gi et sjeldent innblikk i familieselskapet, og fortalte blant annet om hvordan det har vært å kombinere verv som politiker med å være næringslivsleder.

Terese Hallén-Hasaas er 6. generasjons eier og daglig leder i Hanske-Hallén, den legendariske hanske- og skinnbutikken ved Nationaltheatret i Oslo. Hallén-Hasaas har vært daglig leder siden 2016, da hun valgte å prioritere familiebedriften fremfor en karriere som advokat. Familiebedriften feirer 200 år i år, og siden oppstarten i 1822 har familien Hallén utvidet aktiviteten med et eget investeringsselskap. På Formuesdagen fortalte Hallén-Hasaas om hvordan man hele tiden må tenke nytt for å holde familiebedriften i gang, og hvordan innovasjon står sentralt i hvordan hun leder Hanske-Hallén videre inn i fremtiden.

Her kan du se hele innslaget:

Del artikkel

Kontakt oss