Spesialistens tre tips for et vellykket generasjonsskifte

Skrevet av Formue

Kun 48 prosent har en klar plan for hvordan verdiene skal overføres til neste generasjon. Hvorfor er det nødvendig å legge en plan og hva er viktig å huske på? Her deler Helena von der Esch, Senior Family Advisor hos Formue, tre av sine fremste råd til et vellykket generasjonsskifte.

Et generasjonsskifte defineres som overføring av eiendeler og kapital fra en eldre til en yngre generasjon. Det kan omfatte kapital, eiendommer, eierskap i en familiebedrift eller andre verdier. Det er mange grunner til at det er viktig å ha en plan for generasjonsskifte. Likevel mangler rundt halvparten* en tydelig plan for hvordan eiendelene og kapitalen deres skal overføres til neste generasjon.

– Et generasjonsskifte kan i mange tilfeller være mye mer omfattende enn du først tror, og jeg ser at mange eiere ikke er tilstrekkelig godt forberedt på å håndtere omstillinger i bedriftene de eier. Det er viktig å ha en tydelig plan – og det er viktig å planlegge i god tid, lenge før det skal skje. Prosessen er avgjørende for et vellykket generasjonsskifte, samtidig som det er en måte å vise arvingene dine at du bryr deg om fremtiden deres, sier Helena von der Esch, Senior Family Advisor hos Formue.

Les også: Er vi de rette eierne for fremtiden?

Helenas tre tips for et vellykket generasjonsskifte:

1. Start nå – ikke vent

Mange leter etter det rette tidspunktet for å starte et generasjonsskifte. Man utsetter kanskje i frykt for at prosessen vil frembringe ubehagelige samtaler og avgjørelser. Min erfaring er at det er aldri for tidlig å starte prosessen. Det rette tidspunktet er som regel nå.

2. Involver alle relevante parter

En pengesekk kan deles i like eller ulike deler – uansett kan det være nødvendig å forklare motivasjonen bak fordelingen, og å bearbeide beslutningene. Det er viktig at du spør deg selv hvem som vil bli den mest bærekraftige eieren fremover, og hva som er best for det enkelte familiemedlem. En åpen og ærlig kommunikasjon er nøkkelen. Sørg for at alle er involvert og forstår prosessen, hva som kan forventes, og hva som kommer til å skje.

3. Få hjelp av en uavhengig part

Sørg for å involvere en uavhengig part i prosessen med generasjonsskifte; en som kan se situasjonen utenfra, som sørger for fremdrift og som har erfaring fra lignende prosesser. Dette kan bidra til å dempe mulige konflikter og redusere bekymringene mange har.

Vil du komme i kontakt med Formues spesialister på generasjonsskifte? Klikk her.

*Basert på rapporten Scan her Wealth 2022 som ble gjennomført høsten 2021 med 452 skandinaviske kvinner med en formue på mer enn 5 MSEK/6 MNOK/4 MDKK i alderen 26 til 78 år.

scan her wealth

I samarbeid med Kantar Sifo Prospera har Formue spurt over 450 formuende kvinner i Skandinavia om deres erfaringer med overføring av verdier mellom generasjoner, hvordan de snakker med barn om arv og hva de ønsker å oppnå med sitt eget generasjonsskifte. Hvis du vil lese hele rapporten, fyll ut informasjonen nedenfor.


Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


 

 

Del artikkel

Kontakt oss