Trygghet

Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.

icon

Helhetlig formuesforvaltning handler om å hjelpe deg med å realisere dine mål. Det handler om å ha trygghet for at ting fungerer i hverdagen og kjenne at du har en god plan for å bevare og videreutvikle de verdiene du har skapt. Først da kan du konsentrere deg om å fortsette å skape det du måtte ønske.

Viktige ting å tenke på

Forsikring

Vi er ikke et forsikringsselskap og selger ikke forsikringer, men er opptatt av at kundene våre bruker tid på å sette seg inn i temaet. Folk flest vet for lite om forsikringene sine. Les over avtalene dine og se hva du får utbetalt hvis du blir alvorlig syk eller ufør. Sjekk hvilke rettigheter du har gjennom jobben og hvilken dekning du har gjennom foreldres/ektefelles/samboers forsikring.

Les mer

Personlig økonomi

Det er viktig å ha oversikt over dagens situasjon og hvordan du tror det vil utvikle seg. Over tid kan inntekts- og kostnadsbildet endre seg. Det er lurt å planlegge for dette. Mange som går i pensjon får en reduksjon i inntekter, men ønsker å opprettholde levestandarden eller kanskje øke den. Dette krever at den finansielle formuen skal finansiere livstilen, som igjen påvirker hvordan du bør tenke rundt den finansielle investeringsporteføljen.

Les mer

Viktige dokumenter

For eksempel testament, fremtidsfullmakt, ektepakt og aksjonæravtale? Et valg om ikke å opprette disse dokumentene, er et valg av lovens løsning. Men vet du egentlig hva du har valgt?

Les mer

Tilgang og kontakter

Å miste noen, eller at en i familien blir rammet av sykdom eller ulykke er en tung prosess. I tillegg til sorgen er det også mye praktisk som må ordnes. Da er det viktig at familien har god oversikt over hvor alle viktige dokumenter, passord, nøkler og kontaktinformasjon ligger.

Les mer

Pensjon

Vi har alle ulike syn på hvordan «pensjonstilværelsen» skal være. Noen ønsker å jobbe så lenge de kan, mens andre ønsker å trappe ned tidligere for å få bedre tid til å pleie interesser, reise eller være mer sammen med barnebarn. Uansett hva vi velger er det viktig at vi har en klar oppfatning om hvordan denne delen av livet skal finansieres. Pensjon blir en viktig del av dette totalbildet for fremtidige inntekter.

Les mer

Skatt

Etter å ha jobbet med formuende kunder i Skandinavia i 20 år har vi satt organisering av formue i system. Våre dyktige advokater er spesialister på personskatt, arv og generasjonsskifte. Som del av formuesplanleggingen gjør de alltid en kartlegging og en vurdering av den skattemessige og juridiske situasjonen til våre kunder.

Les mer

Sikkerhet

Har du tatt forhåndsregler for å føle deg trygg i hverdagen? Digital sikkerhet? Fysisk sikkerhet? Det digitale trusselbildet mot privatpersoner og familier endrer seg raskt, og kompleksiteten for hver enkelt øker tilsynelatende samtidig. Her er fem tips for en sikrere hverdag.

Les mer

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Vår rådgivning

Uansett hvor i livet du befinner deg, vil du finne riktig støtte for dine behov hos oss.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Få full kontroll på din formue - ta vår test!