Pensjonsrådgivning

Formues pensjonsteam gir deg uavhengig pensjonsrådgivning og oversikten du trenger for enkelt å ta trygge og lønnsomme valg, for deg som privatperson eller din bedrift.

Det handler om å stake ut rett kurs

Mange tenker ikke så mye på pensjon. Derfor har Formue et eget team som ikke tenker på annet. Våre spesialiserte rådgivere vet at det handler om mye mer enn bare alderspensjon, og at små justeringer fort kan få store konsekvenser. Med helt uavhengig rådgivning får du innsikten du trenger for enkelt å ta trygge og lønnsomme valg.

Pensjonsteamets eneste mål er å sørge for at du vet det du trenger for å kunne innrette deg best mulig. Enten det er med tanke på deg som privatperson eller din rolle i næringslivet.

La våre rådgivere hjelpe deg med å stake ut kursen, så du kommer trygt i havn.

Pensjon for deg og dine

Hva kan du forvente å få i pensjon, og hvordan kan du selv påvirke denne? Vi synliggjør valgmulighetene dine og økonomiske konsekvenser av disse. De fleste skjær i sjøen kan unngås hvis kursen justeres i tide.

Dette bistår vi med

Pensjon for deg og ditt selskap

Det er økt fokus på verdien som ligger i pensjons- og forsikringsordninger som ansattgoder. Er ordningene deres riktig sammensatt slik at dere tiltrekker og beholder viktig arbeidskraft?

Dette bistår vi med

Pensjon for deg og dine

Hva kan du forvente å få i pensjon, og hvordan kan du selv påvirke denne? Vi synliggjør valgmulighetene dine og økonomiske konsekvenser av disse. De fleste skjær i sjøen kan unngås hvis kursen justeres i tide.

Du får en individuell og praktisk gjennomgang av:

 • Din alderpensjon og ev AFP ved ulike uttakstidspunkter
 • Ditt økonomiske sikkerhetsnett i tilfelle uførhet eller dødsfall
 • Hvor du finner dine tall
 • Hva du selv kan gjøre for å påvirke egen pensjon
 • Forslag til eventuelle tiltak
Last ned mer informasjon
formue

Pensjon for deg og ditt selskap

Det er økt fokus på verdien som ligger i pensjons- og forsikringsordninger som ansattgoder. Er ordningene deres riktig sammensatt slik at dere tiltrekker og beholder viktig arbeidskraft?

Mange virksomheter har dessuten unødvendig kostbare løsninger som ikke treffer som tiltenkt. Våre rådgivere kjenner både regelverket og markedet, og kan sørge for at ordningen både er riktig sammensatt og riktig priset. Vi kan også hjelpe deg med å synliggjøre verdien av ordningene for de ansatte.

Vi bistår med:

 • Gjennomgang av pensjons- og forsikringsordningene
 • Gjennomgang av individuelle pensjonsavtaler/lederavtaler
 • Kurs og individuell pensjonsrådgivning til ansatte
 • Seniorpolicy
 • Nøkkelferdig styringsgruppe
 • Forslag til eventuelle forbedringer
Last ned mer informasjon
formue

Nye regler, nye muligheter

Pensjonsreglene endres stadig, noe som vil påvirke både deg og dine samt ditt selskap. Noen av endringene innebærer flere valgmuligheter, mens andre begrenser handlingsrommet. Dette gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Med flere valgmuligheter øker også informasjonsbehovet, inklusive arbeidsgivers informasjonsplikt.

Med vår faglige kompetanse og uavhengighet, gir vi så vel arbeidsgiver som arbeidstaker trygghet i viktige valg.

La våre rådgivere tenke pensjon sammen med deg!

Snakk med en rådgiver
formue