Hvordan bidra til at ansatte tar smarte pensjonsvalg

Skrevet av Alexandra Plahte

Mange ansatte synes pensjon er krevende å sette seg inn i.  Det er også i arbeidsgivers interesse at ansatte ser verdien av dagens pensjons- og forsikringsordninger og tar kloke pensjonsvalg. Hvordan bistå ansatte slik at de kan treffe riktige valg i livets ulike faser uten å gå over i rådgiverrollen?

Pensjon handler om livsfaseøkonomi 

Mange tenker på pensjon som kun alderspensjon.  Ofte da med tanke på hvor mye man får i årlig pensjon og når man skal starte uttak av alderspensjonen sin. Det er selvsagt viktig, men pensjon handler om mye mer enn kun pensjonsøkonomi for de eldste. Med alle endringene kan de fleste i langt større grad enn tidligere påvirke egen pensjon – og da særlig den yngre generasjonen. Med egen pensjonskonto har den enkelte fått langt større handlingsrom enn tidligere. Dessverre er det fortsatt altfor få som har et bevisst forhold til dette. En ting er hvordan midlene plasseres, men ikke minst bør man også ta bevisste valg med tanke på hos hvemmidlene plasseres. Det kan gi ansatte økt sparing, uten at det påvirker arbeidsgivers kostnad. 

I tillegg er det jo slik at pensjon er mer enn alderspensjon, samt at ulike livsfaser kan påvirke de ulike pensjonene. Hva skjer for eksempel hvis det «smeller i morgen» eller om man får barn, skiller seg, skifter jobb eller lignende? Poenget er at det er viktig å synliggjøre de pensjonsmessige konsekvensene basert på livsfaseøkonomi, ikke kun pensjonsøkonomi med fokus på alderspensjon. 

Hva kan/bør arbeidsgiver bistå med slik at de ansatte i alle aldersgrupper treffer riktige pensjonsvalg? 

Arbeidsgiver skal selvsagt være arbeidsgiver, ikke rådgiver. Samtidig er det mye arbeidsgiver kan gjøre for å bidra til at de ansatte både ser verdien som ligger i pensjons- og forsikringsordningene i virksomheten, og at de blir bevisste på hvilke grep de selv kan gjøre for å påvirke egen pensjon. 

Informasjonen ovenfor de unge bør selvsagt ha en annen fokus enn informasjonen til de eldste. Mange tenker kanskje det er vanskelig å nå de unge ettersom de «ikke bryr seg om pensjon». Erfaringsmessig er imidlertid den yngre generasjonen i langt større grad opptatt av pensjon nå enn tidligere. De har fått med seg at det er de som definitivt i størst grad blir berørt av pensjonsreformen. Når de i tillegg blir kjent med at de med enkle, bevisste grep kan påvirke egen pensjon «våkner» de fleste. Det er også viktig å få frem at pensjon er mer enn alderspensjon. 

Les også: Pensjon og forsikring: Dette må du som bedriftseier vite – Formue

Hvilke verktøy har den ansatte til hjelp for å sette seg inn i sin langsiktige økonomi for å velge hvordan spare til pensjon? 

Det finnes mye god informasjon der ute. Utfordringen for noen er kanskje rett og slett at det finnes for mye informasjon, kombinert med at man er usikker på hvilke nettsider som gir objektiv faktainformasjon, ikke salgsinformasjon. 

Et klokt sted å starte er rett og slett å vise de ansatte i praksis hvilke nettsider og kalkulatorer de bør bruke, hvor de finner sine egne tall og hvordan de skal lese de ulike kalkulatorene. Denne type kurs kaller vi gjerne «pensjon og livsfaseøkonomi i praksis». Det er en informasjonsform som synes å treffe veldig godt for alle aldersgrupper ved at man kombinerer jus med økonomi, og teori med praksis. Den enkelte er naturlig nok opptatt av hvilke konsekvenser ulike alternativer får for egen pensjon. Erfaringsmessig medfører det stort engasjement når den enkelte både får hjelp til å finne sine egne tall og – ikke minst – bli gjort oppmerksomme på enkle grep som påvirker egen pensjon. 

Hvordan bør virksomheter tenke når de skal legge personalkabalen? 

Det er viktig å parkere myter så dine ansatte treffer valg på riktig grunnlag. Verken den ansatte eller deg som arbeidsgiver er for eksempel tjent med om vedkommende primært fortsetter i stillingen fordi vedkommende – feilaktig – tror at han/hun ellers vil tape fryktelig mye pensjon. Det å få synliggjort alternativene man står ovenfor og få tallfestet netto i lommeboka hva de ulike alternativene innebærer, skaper trygghet. 

For arbeidsgiver innebærer også dette at de ansatte normalt kan gi tilbakemelding tidlig på hva de tenker fremover. En del arbeidsgivere velger for eksempel å ta pensjon inn i medarbeidersamtalen 58 pluss. Både for å sikre at de ansatte får et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg, men også for å gi verdifull informasjon som gjør at de forhåpentligvis kan melde tilbake til deg som arbeidsgiver hva de tenker fremover jobbmessig. I så fall er det viktig at tilbudet om pensjonsrådgivning ikke gis fordi man ønsker at vedkommende skal slutte, men fordi de har nådd en alder som gjør at de om ikke mange år stilles ovenfor en rekke valg og kombinasjonsmuligheter. Og fordi du ønsker at dine ansatte skal få et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg.  

Ønsker du å snakke med en pensjonsrådgiver? Send inn kontaktskjema her 

Alexandra Plahte Leder for Formue Pensjonsrådgivning

Alexandra Plahte er jurist og leder for pensjonsrådgivning i Formue. Hun har 25 års erfaring som fagperson innen pensjon for bedrifter og offentlig sektor, og er en kjent profil i media.

Kontakt oss