Å danne holdingstruktur uten beskatning

Skrevet av Formue

Det er mange fordeler ved å opprette et holdingselskap, som i praksis er et selskap som eier andre selskaper. Formålet kan blant annet være å investere i andre selskaper, salg av virksomhet eller å redusere risiko. Her forklarer vi hvordan du kan oppnå skattefordeler med holdingstruktur.

Det er flere situasjoner der det å opprette et holdingsselskap kan gi fleksibilitet og skattefordeler. Kanskje ble selskapet ditt opprettet med minste aksjekapital, og nå er det verd flere titalls millioner. Eller det kan være at selskapet ditt går med overskudd du nå ønsker reinvestere i ny virksomhet. Dersom du eier selskapet ditt direkte, må du i så fall betale skatt av gevinst eller utbytte.

Der for ser vi at stadig flere bedriftseiere ønsker å eie sin bedrift via et investeringsselskap, i en såkalt «holdingstruktur». Det innebærer at bedriften eies av ditt personlige aksjeselskap, hvis eneste formål er å investere – altså et holdingselskap.

Hva er fordelene med et holdingselskap?

Holdingselskap gir flere fordeler for selskapets aksjonær, både i organiseringen av selskapsstrukturen og ved et potensielt salg av driftsselskap. Den største fordelen med et norsk holdingselskap, er at det er omfattet av den såkalte fritaksmetoden. Fritaksmetoden innebærer at selskapets gevinst ved salg av underliggende aksjer er skattefri, og at utbytter fra slike selskaper er tilnærmet skattefrie (kun tre prosent av mottatt utbytte er skattepliktig inntekt).

Både salgssum ved salg av aksjer, og utbytte fra underliggende selskap, kan dermed reinvesteres i sin helhet i holdingselskapet. På denne måten utsettes beskatningen av utbytter og gevinster helt til aksjonæren har behov for pengene på privat hånd.

En holdingstruktur kan i tillegg gi fordelen av å kunne spre og redusere risiko. Ved å løfte overskudd fra investeringer opp i et holdingselskap, kan overskuddet reinvesteres skattefritt i ny virksomhet. I tillegg kan overskudd «skjermes» fra en risikofylt drift.

Formues advokater er eksperter på skatterådgivning til formuende. Les mer her

Hvordan opprette et holdingselskap?

Dersom du allerede eier aksjer, og ønsker et holdingselskap, er det flere måter å oppnå dette på. Du kan f.eks. selge aksjene fra deg selv privat, til det nye holdingselskapet ditt. Et salg vil imidlertid utløse skatt på gevinst.  Det kan bli dyrt, dersom merverdien er stor.

Salg er imidlertid ikke eneste mulighet. Det finnes en rekke skattefrie måter å få holdingselskap på. En såkalt trekantfusjon er ett eksempel på dette: Først stifter du et sidekonsern som består av et holdingselskap og et datterselskap. Deretter fusjoneres driftsselskapet inn i det nye datterselskapet, mot vederlagsaksjer i morselskapet. På den måten blir du sittende som personlig eier av holdingselskapet, som nå eier driftsselskapet ditt. En ulempe ved denne fremgangsmåten er at driftsselskapets organisasjonsnummer må endres.

Hva om jeg ikke vil bytte organisasjonsnummer?

Om du har en sterk interesse i å bevare organisasjonsnummeret, kan omorganiseringen i stedet tenkes utført ved en kombinasjon av fisjon og fusjoner. Det samme gjelder om du er minoritetsaksjonær i et selskap. Da kan du skattefritt komme i holdingstruktur ved at selskapet fisjonerer ut et nystiftet selskap til deg, hvis eneste eiendel er en fordring på det første selskapet. Fordringen konverteres deretter til aksjekapital i det første selskapet, slik at ditt utfisjonerte selskap blir eier av aksjer i det første selskapet.

Valg av fremgangsmåte vil komme an på dine preferanser, hvor også potensiell besparelse og regnskapsmessige hensyn må ivaretas.

Bør du opprette holdingselskap? Les mer her.

Hva må jeg gjøre når holdingselskapet er på plass?

Når holdingselskapet ditt er klart, vil dette selskapet – på samme måte som øvrige aksjeselskaper – måtte levere regnskap, samt pliktige oppgaver som aksjonærregisteroppgave, næringsoppgave og skattemelding. Disse rapporteringspliktene vil nødvendigvis medføre en viss administrasjonskostnad, og må veies opp mot besparelsen ved å utsette skatten frem til uttak fra selskapet. Dersom selskapets driftsinntekter er over 7 millioner kroner, eller balansen viser eiendeler til over 27 millioner kroner, vil selskapet også være revisjonspliktig.

Les også Fem tips til deg som eier investeringsselskap.

Kan jeg ansettes i holdingselskapet mitt?

Du kan være ansatt i holdingselskapet og ta lønn derfra, men det er noe vi vanligvis fraråder. De fleste holdingselskaper rammes nemlig av finansskatten, som gir økt skatt på overskudd og økt skatt på arbeidsgiveravgift.

Ta gjerne kontakt om du ønsker en uforpliktende vurdering. Les mer om vår juridiske rådgivning her

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Kontakt oss