Å danne holdingstruktur uten beskatning

Skrevet av Formue

Du begynte i det små med to tomme hender. Gradvis har du bygget sten på sten, og den en gang så lille virksomheten din er nå en stor og lønnsom bedrift.

Gjennom flere år har overskuddet bidratt til en stadig økende kapitalbeholdning. Men tidene forandrer seg, og trenden kan snu. Det er også skremmende at bedriften er helt avhengig av deg. Hva om det plutselig skulle hende deg noe?

En trygg fremtid

Det er på tide å spre risiko ved å plassere kapitalen i mindre risikable markeder. Du vurderer å ta ut utbytte for å reinvestere mer konservativt, men oppdager til din forskrekkelse at ca en tredjedel vil forsvinne i skatt.

Du kan ikke utelukke at en potensiell kjøper plutselig vil banke på døren. «Jeg skal aldri selge», tenker du. Like vel vet du jo at du ikke blir yngre med tiden. Du grøsser ved tanken på at skattemyndighetene vil ta en fjerdedel av gevinsten ved et aksjesalg. Det er ikke fristende å betale utbytte- eller gevinstskatt. Samtidig ønsker du å legge til rette for at neste generasjon skal kunne høste frukter av ditt arbeid.

Hva nå?

Utbytte som utbetales til en selskapsaksjonær er i praksis skattefritt (beskattes kun med 0,66 prosent i 2020). Aksjegevinster beskattes heller ikke, dersom aksjene selges av et selskap. På den annen side blir personlige aksjonærer belastet med både utbytte- og gevinstskatt. Stadig flere bedriftseiere ønsker derfor å eie sin bedrift via et investeringsselskap, i en såkalt «holdingstruktur». Dette innebærer at bedriften eies av ditt personlige aksjeselskap, hvis eneste formål er å investere (holdingselskap).

Reinvesteringer og salg vil kunne gjøres av holdingselskapet, uten mellombeskatning. For mange er det også ønskelig å opprette aksjeklasser i investeringsselskapet, slik at forholdene ligger til rette for yngre etterfølgere. «Da er det vel bare å stifte et selskap og overføre aksjene dit», tenker du. Dessverre må du da betale skatt av forskjellen mellom markedsverdi og det du en gang har investert. Det kan bli dyrt, siden merverdien er betydelig.

Finnes det andre måter å oppnå holdingstruktur på?

…som ikke vil utløse gevinstskatt?

Ja, trekantfusjon til et nystiftet konsern er en måte for personlige aksjonærer å danne holdingstruktur på, uten beskatning. Dette skjer ved at du først stifter et sidekonsern med minimum aksjekapital. Deretter fusjoneres bedriften inn i det nye datterselskapet, mot vederlagsaksjer i morselskapet. Morselskapet etablerer derved en fordring på datterselskapet. Denne kan eventuelt gjøres opp helt eller delvis ved overføring av investeringsportefølje. En ulempe ved denne fremgangsmåten er at bedriftens organisasjonsnummer må slettes. Om du har en sterk interesse i å bevare organisasjonsnummeret, kan reorganiseringen i stedet tenkes utført ved en kombinasjon av fisjon og fusjoner.

Er du minoritetsaksjonær vil du skattefritt kunne komme i holdingstruktur ved at bedriften fisjonerer ut et nystiftet selskap, hvis eneste eiendel er en fordring på bedriften. Fordringen konverteres deretter til aksjekapital i bedriften.

Valg av fremgangsmåte vil bero på dine preferanser, hvor også potensiell besparelse og regnskapsmessige muligheter må hensyntas.

Ta gjerne kontakt om du ønsker en uforpliktende vurdering.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.Del artikkel

Nyhetsbrev