Forfatter:

Alexandra Plahte

Leder for Formue Pensjonsrådgivning

Alexandra er jurist og leder av Formues dyktige pensjonsteam. Hun har over 25 års erfaring som uavhengig og objektiv fagperson innen pensjon for virksomheter så vel som for ansatte i privat og offentlig sektor. Pensjonsteamets mål er å skape trygghet og verdier ved å synliggjøre aktuelle alternativer, gi oversikt og dermed et tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg.

Alexandra kommuniserer komplisert fagstoff på en forståelig og engasjerende måte. Hun er derfor en ettertraktet foredragsholder, og holder mange webinarer om pensjon. Hun blir ofte intervjuet i media om pensjon, og publiserer om lag 50 artikler årlig i media. Siden 2004 har hun hatt en fast spalte i Aftenposten. Hun er stadig å se og høre i TV og radio, og har gjestet en rekke programmer som Frokost-tv, Forbrukerinspektørene, Debatten, Dax 18 og NRK radio med mer. I flere år var hun fast deltaker i NRK’s tidligere programmer Øre for Kroner og Økotrim. I tillegg skriver Alexandra innlegg til Formues egen blogg. Hun har også skrevet fagbøkene «Alt du trenger å vite om pensjon» med H. Nordstoga og «Personlig økonom» i med DJ Hveem, J. Mjølhus og H. Nordstoga.

Alexandra er tidligere styremedlem i Pensjonskassen i DNV (Veritas), Gabler Steenberg & Plahte, Steenberg & Plahte AS samt Høvik sameie. Hun har også sittet i utvalget nedsatt av Presidentskapet på Stortinget for vurdering av pensjonsordningene til Storting, Regjering, Høyesterett, Sivilombudsmannen og Riksrevisor. Hun har en juridisk embetseksamen fra UIO.

Artikler fra forfatteren

Hvor tidlig kan du pensjonere deg? 

Drømmer du om å gå av lenge før normal pensjonsalder? Uansett når man tenker å pensjonere seg er det viktig å planlegge hvordan det kan løses økonomisk, ta høyde for det uforutsette og ikke minst tenke gjennom hva man vil fylle fritiden med. 

2024-05-15

Gjenlevendepensjon fra folketrygden snart historie

Fra nyttår erstattes dagens gjenlevendepensjon fra Nav, også kalt etterlattepensjon, med en såkalt omstillingsstønad. Omstillingsstønaden som innføres, har til hensikt å sikre gjenlevende inntekt i en omstillingsperiode etter dødsfallet.  

2023-11-23
Kontakt oss