Investeringseksperter

Skreddersydd og uavhengig investerings­rådgivning

Vi skaper en bedre investeringsreise med mindre svingninger og større trygghet slik at du kan nå dine mål.

Kunsten å bygge en investeringsportefølje

Vår investeringsrådgivning bygger på en grundig og skreddersydd plan for din formue. Kartlegging av din risikotoleranse, ditt likviditetsbehov, til hvilke mål du har for formuen, omsettes til en investeringsstrategi.

Vårt investeringsteam er eksperter på å velge ut noen av de ledende forvalterne og bygge solide porteføljer. Våre kunders resultater de siste 20 årene er bevis på at vår finansrådgivning tilfører verdi.

Som den største uavhengige kapitalforvalteren i Norge uten egne fond eller produkter, kan Formue velge blant de fremste forvalterne i verden. Vi gir deg mulighet til å investere som en profesjonell investor med tilgang til anerkjente og eksklusive forvaltere og aktivaklasser som ellers ikke er tilgjengelig. Vår størrelse gjør at vi kan forhandle bedre priser for deg enn om du skulle investert alene.

image

Produktiv og ansvarsfull forvaltning

Den viktigste verdiskapningen skjer ikke i finansmarkedene, men i næringslivet. Verdiene skapes ikke over natten, men som oftest over en periode på mange år. Det sørger vi for at du drar nytte av.

  • Vi er utpreget langsiktige og har liten tro på nytteverdien av kortsiktig markedstiming. 
  • Vi er opptatt av å redusere porteføljerisiko, men samtidig levere god avkastning over tid.
  • Det er viktig å se din finansielle portefølje i en helhetlig sammenheng.
  • Vi har ingen egne fond, men investerer hos noen av de dyktigste forvalterne i verden.
  • Du kan vurdere tre ulike forvaltningsformer; passiv portefølje, aktiv portefølje eller aktiv helhetlig portefølje.
Les markedskommentaren
formue
Niclas Hiller, investeringsdirektør i Formue

Din investeringsstrategi

Investeringsstrategien vil i stor grad bestemme potensialet for avkastning og skal sikre at du når dine mål, både på kort og lang sikt. Vi vet at det å holde seg til investeringsplanen i oppgang og nedgang gir deg best resultat over tid.

  • Strategien må være gjennomtenkt og reflektere behov og mål for deg og din familie.
  • Den finansielle porteføljen baseres på din risikoprofil og tidshorisont.
  • Risikospredning er et viktig verktøy for å skape en bedre investeringsreise.
  • Å fordele risiko på en gjennomtenkt måte er kilden til mer robuste porteføljer.
  • I porteføljene brukes mange byggeklosser, og investeringsmodellen fordeler midlene mellom tre funksjoner; stabilitet, markedsvekst og alternativ vekst.
Les mer
formue
CIO-rapport investeringsåret 2023 Formue

Uavhengige investeringsråd

Som uavhengig kapitalforvalter tilbyr vi ingen egne investeringsprodukter, og står fritt til å anbefale det vi mener gir best resultat for deg etter kostnader. Vi har heller ingen egne fond, fordi vi har tro på at uavhengighet med hensyn til valg av forvaltere og fond gir bedre resultater over tid.

Bærekraftige investeringer

Bærekraftige
investeringer

Alle investeringer påvirker omgivelsene. Det gjelder enten man investerer direkte i selskaper, via indeksfond eller velger aktiv forvaltning. Vår hovedtilnærming er transisjon, det vil si at vi gjennom våre investeringer påvirker selskaper til å gjennomføre endringer fremfor å ekskludere.

Private equity oljefondet portefølje formueappen

Oversikt over porteføljen i Formueappen

I vår prisvinnende app kan du enkelt holde deg oppdatert på utviklingen i din portefølje, se hvor mange og hvilke fond du eier, avkastning i kroner og prosent, og ha kontroll på transaksjoner.

Investeringsåret 2023

Vår investeringsavdeling oppsummerer investeringsåret 2023. I denne rapporten kan du blant annet lese om våre resultater i de ulike aktivaklassene, hva som kan bli avgjørende for investorer i 2024 og hvordan du kan organisere forvaltningen.

Last ned rapporten
formue

Møt noen av våre mange eksperter

Vår investeringsdirektør, sjefstrateg og leder for private equity er noen av de mange dyktige ekspertene i vårt investeringsteam.

Investeringsdirektør i Formue, Niclas Hiller

Niclas Hiller

Niclas har vært CIO/investeringsdirektør i Formue siden 2012. Han har lang erfaring innen finans- og investeringsbransjen, blant annet fra NBIM (Oljefondet). Niclas har vært aksjemegler, Private Banker, rente-og opsjonstrader, sjefshandler obligasjoner, og jobbet med intern og ekstern forvaltning NBIM.  Niclas har overordnet ansvar for Formues investeringsaktivitet, herunder alle de ulike aktivaklassene.

Sjefsstrateg i Formue Christian Lie

Christian Lie

Christian Lie er sjefstrateg i Formue, og har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han var tidligere sjefstrateg i Danske Bank, med ansvar for investeringsprodukter og investeringsrådgivning. Christian er ansvarlig for interne og eksterne budskap knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoradferd, og er hyppig brukt som ekspertkommentator i media.

Leder for private equity i Formue Jan Nylund

Jan Nylund

Jan Nylund er en erfaren private equity-investor med omfattende deltakelse i rådgivendekomiteer innenfor porteføljen med Private Equity fond. Private Equity fordrer at investorer blir definert som profesjonelle investorer og derfor lite tilgjengelig for enkeltpersoner, men i Formue tilbys dette til kunder som en del av en helhetlig portefølje. Formue har investert i aktivaklassen i over 20 år og har et godt nettverk av dyktige pe-forvalterne med god avkastningshistorikk.

Kontakt oss