Forfatter:

Jan Nylund

Leder for Private Equity

Jan er en erfaren private equity-investor med omfattende deltakelse i rådgivendekomiteer innenfor porteføljen med Private Equity fond. Han startet som senior porteføljeforvalter for Private Equity i Formue i 2019, og i 2020 ble han leder for Private Equity. Private Equity fordrer at investorer blir definert som profesjonelle investorer og derfor lite tilgjengelig for enkeltpersoner, men i Formue tilbys dette til kunder som en del av en helhetlig portefølje. Formue har investert i aktivaklassen i over 20 år og har et godt nettverk av dyktige pe-forvalterne med god avkastningshistorikk.

Tidligere har Jan vært 17 år i Torvald Klaveness og Klaveness Marine Holding i forskjellige roller. Gjennom denne perioden var de hjørnestensinvestorer i Cubera og DnB Private Equity, og Jan deltok i investeringskomiteer og styrer i de forskjellige fondene. Jan har også fire års erfaring fra diverse roller i Equinor innenfor prosjektanalyse, strategi og råoljemarkedsanalyse. Han har et advanced management program fra Harvard Business School, Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole og Master of Science i finansiell økonomi fra BI.

Artikler fra forfatteren

Private equity: Historisk god meravkastning

Private equity har levert høyere avkastning enn globale aksjeindekser i 19 av de siste 20 årene. Det vil si at selv en portefølje av ‘middelmådige’ private equity-fond har gitt en avkastningspremie til børs. God fondsseleksjon kan gi svært gode resultater.

2021-03-17
Kontakt oss