Få bedre innsikt gjennom noen få klikk!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få en bedre oversikt over hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Fire viktige faktorer å tenke på når du velger en helhetlig rådgiver

En helhetlig rådgiver som ikke har egne produkter eller insitamenter, er en nøytral rådgiver, der ditt beste alltid er i fokus. Det betyr at rådgivningen ikke er påvirket av forsøk på å selge egne produkter, noe som gir deg tillit til at deres råd er ærlige og objektive. Les mer om hvorfor uavhengighet er viktig her.


Diversifisering er nøkkelen for å minimere risiko og maksimere stabiliteten i porteføljen din. At rådgiveren din har tilgang til et bredt utvalg av investeringsalternativer og muligheter, som private equity og eiendom, gir deg muligheten til å bygge en robust portefølje som er tilpasset dine mål og risikotoleranse. Les mer om alternative investeringer og investeringsstrategi.


Helhetlig rådgivning rundt kapitalforvaltning handler ikke bare om avkastning. Det handler også om å planlegge for fremtiden din. En rådgiver som kan tilby tilleggstjenester innen jus, skatt, pensjon, regnskap og generasjonsskifte, er en verdifull partner. Disse tjenestene kan indirekte påvirke utviklingen av kapitalen din og hjelpe deg med å ta informerte beslutninger. Les mer om hva vi tilbyr av tjenester her.


Å ha en personlig rådgiver som har tid til deg og kun et begrenset antall kunder, er uvurderlig. Du bør se etter en proaktiv rådgiver som kjenner deg og din situasjon godt, og som støtter deg i dine beslutninger utover hvilke fond du skal investere i. Det gir trygghet og skaper grunnlag for et godt samarbeid. Les mer her.


Formue ble startet i 2000. Frem til februar 2022 opererte selskapet under navnet Formuesforvaltning i Norge og Burenstam & Partners i Sverige. Konsernet har rundt 125 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning i Norge og Sverige. Rundt 380 ansatte i Norge og Sverige jobber med å bevare og utvikle verdier for kunder. Selskapet har 18 kontorer i Norge og seks kontorer i Sverige.

Formues kunder er privatpersoner, familier og stiftelser. Vi hjelper både kunder som er på vei til å skape verdier og de som har en investerbar formue. Ta kontakt her for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg.

Vi er et uavhengig rådgivningsfirma som gir helhetlig rådgivning rundt det å ha en formue. Alle kundene får en personlig rådgiver fra ett av våre lokale kontorer som følger kundeforholdet tett. Vår visjon er å gi våre kunder er rikere liv.

Rådgivningen starter alltid med å bli kjent med kundens situasjon, risikoprofil, likviditetsbehov og hva man ønsker å oppnå med sine verdier. Dette munner ut i en formuesplan som legger føringene for investeringsporteføljen samt avdekker ønsket behov for rådgivning rundt skatt, generasjonsoverføring, pensjon, bærekraft, kunst og forretningsførsel.

Vi tilbyr en produktiv og ansvarlig forvaltning med bredt diversifiserte investeringsporteføljer som historisk har gitt god risikojustert avkastning. En portefølje kan typisk inneholde mer enn 100 ulike fond, innenfor obligasjoner, aksjer, private equity, private credit, eiendom og hedge.

Som uavhengig rådgiver velger vi de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette har gitt god verdi for våre kunder. Les mer.

Vår oppgave som rådgivere er å skape verdier for kundene utover avkastningen på kapitalen vi forvalter. Det gjør vi gjennom vår helhetlige rådgivning rundt det å ha en formue. Vi sørger for at kundene har trygghet for at de kan leve det livet de ønsker, at de får en investeringsportefølje som bevarer og utvikler formuen samt at de frigjør tid som de kan bruke på det de ønsker. På den måten oppfyller vi vår visjon som er at kundene skal oppleve et rikere liv.

Vi har ingen egne fond eller produkter og har derfor ingen egeninteresse i å tilby deg ett fond fremfor et annet. Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.

Ønsker du en uforpliktende samtale? Kontakt oss på (+47) 24 12 44 00 eller fyll inn kontaktskjema. Ved å fylle inn et kontaktskjema blir du kontaktet av en rådgiver innen kort tid.

Kom gjerne innom til et uforpliktende møte ved ditt nærmeste lokalkontor. Der vil du få en nærmere innføring i hvordan vi kan skape verdi for deg. Finn ditt nærmeste lokalkontor her.

Formues honorarer beregnes ut fra av tjenesteomfang, investeringsporteføljen, og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Alle kostnader rapporteres til kundene hver måned. Formue-appen og kundenettet gir full innsikt i hvilke kostnader som påløper til Formue og hva som betales produktleverandørene.

Formue er kåret til beste selskap innenfor private banking syv år på rad av Prospera Kantar Sifo. Du kan også lese noen erfaringer fra våre kunder her.

Få full kontroll på din formue - ta vår test!