Trenger du egentlig en investeringsrådgiver?

Skrevet av Christian Lie

Å investere kan være innmari enkelt. Kjøp et globalt indeksfond tilnærmet gratis og se pengene yngle over tid. Dette kan være en god oppskrift med få ingredienser, uten behov for en rådgiver. Men hvor mange bør egentlig ha alle pengene i aksjemarkedet? Min hypotese er at hvis det å ha alle pengene i aksjemarkedet ikke passer for deg, jo større er sannsynligheten for at et samarbeid med en god investeringsrådgiver kan bli svært så verdifullt over tid.

Bli formuende eller forbli formuende?  

Gjennom aviser og sosiale medier kan man få inntrykk av at finansmarkedene er et sted der man kan bli rik på kort tid, bare man «satser» nok penger på de riktige aksjene eller kryptovalutaene. Selvfølgelig finnes det eksempler på folk som har truffet blink og blitt rike over natten. Minst like mange har gått på trynet ved å ha tatt for stor risiko, belånt investeringene eller bommet på kjøp eller salg.  Suksessformelen for de som eventuelt ønsker å bli formuende via finansmarkedene, vil være en funksjon av investeringsbeløp, sammensetning av portefølje og aller viktigst, tid i markedet.  

Som Warren Buffet sa; «The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient”.  

For de som allerede er formuende vil ambisjonen gjerne være å forbli formuende, med andre ord oppnå avkastning som opprettholder eller øker kjøpekraften, justert for prisvekst. Det ligger i kortene at en investeringsportefølje for å bli rik, må se annerledes ut enn om man ønsker å forbli rik.  

Kan en rådgiver hjelpe deg med å bli rik i finansmarkedene?

Det finnes mer eller mindre kvalifiserte investeringseksperter. De opererer alle i de samme markedene, kjennetegnet av ekstrem kniving i jakten på avkastning. Konsekvensen av konkurransen er at mye av den informasjonen som kan påvirke investeringene i enten positiv eller negativ retning, samt sannsynligheten for at dette skal skje, allerede er reflektert i kursene. De mest attraktive investeringene blir dyrere, noe som svekker avkastningspotensialet. De minst attraktive investeringene blir billigere, trolig fordi risikoen for tap eller dårlig lønnsomhet er høy. 

For å bli raskt rik i finansmarkedene må to ting skje samtidig; man må kjøpe de riktige verdipapirene med en stor nok andel av egne midler, samt at noe uventet positivt må skje med prisingen av de samme verdipapirene. Det første forutsetter meget høy risikovilje, og det andre enten flaks eller at man vet noe andre ikke vet.  

Det finnes rådgivere som mener de har en magisk formel for å finne frem til kortsiktig berikende investeringer. Slike anbefalinger er basert på tolkninger av hvor «uventede overraskelser» vil komme. I mitt hode passer slike spådommer godt inn hos Norsk Tipping på Hamar, verdens spekulative navle. 

Meld deg på her for å få Christians ukeskommentar rett i mailboksen.

Hvis ambisjonen er å forbli formuende, bør man ha alle pengene i aksjemarkedet?

Mitt svar på dette spørsmålet kan du lese her. Kort oppsummert argumenterer jeg for et nei, med mindre man har svært lang tidshorisont og er immun mot følelsesmessige reaksjoner.  Det er også gode argumenter for at aksjemarkedet de neste årene vil gi lavere avkastning enn de siste 30-40 årene, og fordi vi er på vei inn i en «ny økonomisk æra», bli preget av flere urolige perioder enn før.  

Verdien av en investeringsrådgiver #1

Hvis man ikke skal ha alle pengene i aksjemarkedet, åpner det seg opp en jungel av investeringsprodukter og valg som må tas. Det finnes titusenvis av fond, og en tilfeldig sammensatt portefølje er sjeldent det beste. Det globale indeksfondet kan fint beholdes som en byggekloss i porteføljen, men hva med resten? Min erfaring er at mange har god forståelse for hvordan aksjefond fungerer, men i varierende grad hvordan ulike rentefond virker. Ønsker man å fordele risiko ytterligere via alternative investeringer, må man virkelig ha tungen rett i munnen. Slike løsninger kan variere stort i risiko, avkastning, kostnader, likviditet og ikke minst kompleksitet.  

#1 – en rådgiver kan bistå med å forklare hvordan ulike investeringer og fond fungerer, gi fornuftige anbefalinger som passer for deg og ikke minst gi tilgang til mer spesialiserte løsninger.  

Verdien av en investeringsrådgiver #2

For de fleste privatpersoner eller familier handler det økonomiske livet om mer enn bare investeringsporteføljen. Noen driver virksomhet, ønsker å bruke penger på egne prosjekter, trenger skatterådgivning, planlegger generasjonsskifte eller trenger bistand til å strukturere familieformuen. Å sette sammen en god forvaltningsløsning i lys av ulike behov og ambisjoner er krevende. En god rådgiver vil bistå med å skape oversikt, avstemme nødvendige tiltak og utarbeide grunnlaget for en langsiktig plan. Dette dokumenteres gjerne i en strategi- eller formuesplan. 

#2 – en rådgiver vil kunne ha verdifull kunnskap, tilgang på spesialister og et rammeverk som sørger for at investeringsporteføljen avstemmes i forhold til din samlede økonomiske situasjon. 

Verdien av en investeringsrådgiver #3

Opplevelsen av enhver plan som skal realiseres over mange år vil alltid bli summen av alle kortsiktige øyeblikk. Gjennomsnittsavkastning over tid er på samme måte summen av gode og dårlige perioder. Ettersom vi på kort sikt kan oppleve store verdisvingninger, vil vi med sikkerhet kjenne på både frykt og grådighet. Psykologen Daniel Kahneman beskrev i boken «Thinking, Fast and Slow» hvordan vi tar beslutninger, enten drevet av det raske, intuitive og automatiske («system 1»), eller det mer analytiske og rasjonelle («system 2»). Mens en langsiktig plan kan knyttes til system 2-beslutninger, vil vår opplevelse med store opp- og nedturer i større grad kunne påvirkes av system 1-reaksjoner. 

#3 – en rådgiver vil kunne gi støtte og forklare hva som skjer i økonomien eller finansmarkedene, og samtidig være påminnelse om at det å holde seg til planen er forutsetning for langsiktig suksess.  

Verdien av en investeringsrådgiver #4

En virkelig god rådgiver vil på en pedagogisk måte forklare hva som er forskjellen mellom langsiktig verdiskapning og hva som er kortsiktig spekulasjon eller «financial entertainment». Å få hjelp til å sette sammen en investeringsportefølje med flere byggeklosser som skal stå seg gjennom godvær og uvær, er selve fundamentet for en god investeringsreise. Anbefalinger om kortsiktige tilpasninger basert på forventninger om hva som vil gå best de neste månedene, er du best tjent med å overse. Dette kan eksempelvis være at rådgiveren har mer tro på kinesiske enn amerikanske aksjer, eller at de velger et spesielt rentefond fordi de er «helt sikre» på at rentene skal falle mer enn markedet har priset inn. Slike veddemål er i beste fall kvalifisert gjetning og bidrar svært sjelden til langsiktig verdi. 

#4 – en rådgiver med riktig fokus vil bruke tid på å bygge en solid allværs-portefølje, ikke anbefale kortsiktige, «sexy» veddemål om markedsretning.  

I en jungel kan det å følge stien være ganske lurt

Nok et kjent Hamar-begrep. Flere studier har forsøkt å tallfeste verdien av en investeringsrådgiver. Resultatene peker gjennomgående i retning av at rådgivning ikke skaper verdi via spesifikke investeringsvalg eller kortsiktige anbefalinger. Derimot er verdibidraget hovedsakelig knyttet til etableringen av strategiske porteføljer (stien) og investoratferd (holde seg til den). Utover selve investeringene, kan rådgivning også bidra til gode valg knyttet til eksempelvis skatt, arv og pensjon. 

Morningstar sin «Mind the Gap»-studie fra høsten 2023 viste at den gjennomsnittlige fondsinvestoren i USA fikk seks prosent annualisert avkastning siste ti år. Det var 1,7 prosent mindre per år enn det fondene ga i samme periode. Et gjennomsnitt av syv slike studier, inkludert den fra Morningstar, viste en annualisert mindreavkastning på 2,2 prosent. Differansen knyttes i de fleste studiene til hyppige kjøp og salg i investeringsperioden, noe som reduserte fremfor økte avkastningen. 

Jungelsafari kan definitivt være mer behagelig sammen med en dreven guide. Noen ganger kan selv de beste av oss miste stien av syne.  

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss