Fem bærekraftstiltak som styrker bedriftens konkurransekraft

Skrevet av Fridtjof Wergeland

Myndighetenes økende krav til bærekraftige praksiser og rapporteringer gir bedriftseiere en dobbel utfordring; å bidra til et mer bærekraftig samfunn samtidig som de beholder og helst styrker konkurransekraften. Her utforsker vi fem bærekraftstiltak som kan forbedre konkurranseevnen til bedriften. 

Næringslivet har en helt sentral rolle i å skape et mer bærekraftig samfunn, både når det gjelder klimaendringer og sosiale forhold. Bedrifters evne til å ta raske, omfattende beslutninger og innflytelsen de har over millioner av interessenter som ansatte, leverandører og kunder, gir de et ansvar, men også en mulighet, til å bidra til en mer bærekraftig fremtid. 

Men bærekraftbegrepet favner svært bredt, og har du ikke klart for deg hvilke områder bedriften kan og bør påvirke, kan det bli som å famle i blinde. Med de rette tiltakene kan bedrifter bidra til bærekraftig omstilling, samtidig som de kutter kostnader og øker konkurransekraften. 

Formue har nylig vunnet Euromoney-prisen “Nordics and Baltics’ Best for Sustainability”. Les mer om det her.

1. Kartlegg interessenters forventninger til bærekraft

Utover myndigheter har selskaper ofte flere interessenter som stiller krav til bærekraft. Det kan være alt fra kunder og leverandører, banker og investorer, ansatte, eiere, interesserorganisasjoner og lokalsamfunn. Banker stiller gjerne krav til klimarapportering hos bedriftskunder, samtidig som de ofte belønner grønne bedrifter med å gi billigere lån. Når større selskaper skal velge leverandører inkluderer de bærekraftskriterier, og vurderer områder som klima, miljø og sosiale forhold.  

Så hvilke forventninger stilles det til din bedrift? Er det noen krav fra interessenter som vil påvirke inntekter og kostnader direkte? Hvilke interessenter vil kunne påvirke selskapets omdømme og merkevare? Svarene bør legge grunnlaget for hva man bør prioritere.  

Les også: Slik gir Formue bærekraftsrådgivning for din bedrift.

2. Forankre bærekraft i styre og ledelse

Som en uavhengig instans har styret en unik posisjon for å vurdere selskapets praksis med et kritisk blikk. Ved å overvåke og utfordre ledelsens tilnærming til bærekraft, kan styret bidra til at selskapet ikke bare overholder gjeldende krav, men også kan ligge i forkant ved å være proaktive når det gjelder bærekraftsrisiko og -muligheter. Dette er viktig for å bygge tillit blant investorer, kunder og andre interessenter, og for å sikre selskapets langsiktige konkurransekraft.  

På samme måte er det avgjørende at ledelsen tar tydelig ansvar for å innlemme bærekraftige endringer effektivt i selskapets daglige drift. Ledelsen spiller en nøkkelrolle ved å sørge for at bærekraftsmål blir til konkrete tiltak. Det kan innebære utvikling av bærekraftige forretningsmodeller, produkter og tjenester som gjør at selskapet er godt posisjonert mot konkrete fremtidige utfordringer som klimaendringer, ressursknapphet og stadige endringer i regler og krav til bærekraft.  

3. Kostnadsbesparende klimatiltak

Flere private og offentlige organisasjoner setter ambisiøse klimamål om å kutte utslipp, som også kan påvirke selskaper lengre bak i verdikjeden. Det kan oppleves krevende å skulle redusere utslipp, men for mange bedrifter kan det faktisk bidra til å redusere kostnader. Å starte med energieffektivisering er ofte det mest kostnadseffektive tiltaket, og kan være så enkelt som å oppgradere til LED-belysning, installere programmerbare termostater og forbedring av isolasjon i bygninger. Et annet praktisk tiltak er å forlenge levetiden på møbler og IT-utstyr som har en forbausende høy utskiftningsgrad i Norden. Man kan også kjøpe gjenbrukt IT-utstyr som i mange tilfeller prises svært konkurransedyktig og har høy kvalitet.    

4. Del suksesshistoriene

Ved å dele suksesshistorier kan man synliggjøre selskapets bidrag til en mer bærekraftig fremtid. Samtidig er det en strategisk handling som kan tiltrekke seg positiv oppmerksomhet fra både nåværende og potensielle kunder. Det kan gjøres ved å belyse konkrete eksempler på hvordan selskapet har iverksatt effektive bærekraftstiltak, enten det er gjennom innovative produkter, prosessforbedringer eller sosiale initiativer. Ved å inkludere kundehistorier eller case-studier som beviser den faktiske effekten av tiltakene, kan man demonstrere verdien av innsatsen på en måte som er målbar og som folk kan relatere til.  

5. Gjør bærekraftsinformasjonen tilgjengelig

Å ha all informasjon om tiltak, rapporter og annet som omhandler bærekraft samlet og lett tilgjengelig, er nøkkelen til effektiv kommunikasjon med interessenter. Om det er en del av bedriftens nettside eller et internt system, sikrer man at bærekraftarbeidet er transparent og sporbart. Samtidig forenkles rapporteringsprosessen for myndighetskrav, og styrker bedriftens troverdighet og omdømme gjennom å demonstrere en åpen og ansvarlig tilnærming til bærekraft. 

Er du usikker på hvilke myndighetskrav selskapet eller bedriften din er pålagt, hvordan dere kan komme i gang med bærekraftige tiltak eller ønsker du å få oversikt over behov og muligheter? Våre eksperter kan veilede deg mot null-utslipp, Ta kontakt for å høre om vi kan hjelpe deg.

Som bedriftseier har du stor påvirkningskraft over hvilket fotavtrykk din bedrift har. Sjekk ditt avtrykk her.

Fridtjof Wergeland Bærekraftsrådgiver

Fridtjof Wergeland har utstrakt erfaring knyttet til å etablere bærekraft- og klimastrategier. Han hjelper kunder i Formue som eier bedrifter med oppstart og utvikling av bærekraftarbeidet.

Kontakt oss