Slik gir Formue bærekraftsrådgivning for din bedrift 

Skrevet av Fridtjof Wergeland

Formues eksperter på eierskap og bærekraft: Fra venstre Philip Mitchell, Fridtjof Wergeland og Helena von der Esch.

Formue hjelper eiere av bedrifter med rådgivning rundt bærekraft fra et strategisk og regulatorisk perspektiv.  I denne artikkelen får du et innblikk i hvordan vi går frem.

De fleste av Formues kunder eier virksomheter. Rådgivning rundt bærekraft er en viktig del av Formues helhetlige tjenester. Når vi i bærekraftsteamet bistår kunder går vi frem på følgende måte:

  1. Vi kartlegger og analyserer dagens situasjon for å se hvordan bedriften er posisjonert i dag. 
  2. Vi analyserer hvordan bedriften presterer på bærekraft sammenlignet med bransjen de opererer innenfor. 
  3. Vi ser på hvilke reguleringer som vil påvirke bedriften, både direkte gjennom lovpålagt rapportering og indirekte gjennom krav fra bedriftskunder, leverandører og andre interessenter.
  4. Vi vurderer hvilke bærekraftområder som er mest vesentlig for bedriften fra et strategisk perspektiv.  

Dette arbeidet munner ut i en ekspertuttalelse. Ekspertuttalelsen vil foreslå konkrete tiltak og prosjekter som bør prioriteres på kort og lang sikt. Det kan være alt fra å etablere lovpålagt rapportering, til å utvikle en ny bærekraft- og/eller klimastrategi. En av våre viktigste oppgaver i møtet med kunder er å være en diskusjonspartner som kan bistå med å løse konkrete problemstillinger.  

Artikkelen fortsetter under.

Denne artikkelen ble først publisert i Formues Scan Her Wealth rapport for 2023. Last ned rapporten her.

Behov for bred rådgivning

Utover ekspertuttalelsen ønsker mange rådgivning rundt hvordan bedriften kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å sikre at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er godt ivaretatt gjennom hele verdikjeden. Andre ønsker at bedriften skal utføre en analyse av hva som er deres mest vesentlige kilder til klimagassutslipp, og beregne avtrykket fra disse, slik at bedriften kan sette en god klimastrategi. Hvis bedrifter ønsker å jobbe strategisk med bærekraft er det mange ulike spørsmål som kommer opp.  Typiske spørsmål er hvilke muligheter og risiko er selskapet utsatt for og hvordan kan selskapet bruke bærekraft som et konkurransefortrinn? Hva bør man prioritere for å være best mulig posisjonert for overgangen til et bærekraftig samfunn? 

Vet du hva avtrykkene fra din formue er? Finn det ut her.

Hvorfor bør eiere prioritere bærekraft? 

Det kan gi store gevinster å sette bærekraftige mål som tydelig kommuniseres både internt og eksternt. Ikke bare kan det gi økt innovasjon og nytenkning, det reduserer også risiko for brudd på lover og regler og gir bedriften tilgang til mer og rimeligere kapital. Bedrifter oppleves også som mer attraktive for de beste talentene. Det blir enklere å motivere og beholde ansatte. I tillegg styrkes konkurransekraften i tråd med økte krav og forventninger fra kunder. Ikke minst bidrar det til åpenhet og transparens som skaper integritet og styrker merkevaren.  

Fridtjof Wergeland Bærekraftsrådgiver

Fridtjof Wergeland har utstrakt erfaring knyttet til å etablere bærekraft- og klimastrategier. Han hjelper kunder i Formue som eier bedrifter med oppstart og utvikling av bærekraftarbeidet.

Kontakt oss