Månedens forvalter: BLS Capital

Skrevet av Formue

Hver måned presenterer vi en forvalter Formues kunder er investert med. Denne månedens forvalter er den danske aksjeforvalteren BLS Capital.

Hvem er forvalteren?

BLS Capital er et dansk uavhengig forvaltningsselskap etablert under finanskrisen i 2008. Selskapet har siden oppstart fordelt forvaltningen på to strategier; et dansk og et globalt aksjefond. Selskapet ble etablert av Peter Bundgaard og Anders Lund, som begge er hovedeiere og ansvarlige forvalterne av strategiene.

Peter og Anders hadde lang forvaltningserfaring før de etablerte BLS Capital. Peter har blant annet ledet den danske aksjeforvaltningen hos Nordea og SEB, mens Anders ledet og forvaltet danske og nordiske aksjer hos BankInvest, Alfred Berg. I en lengre periode var de konkurrenter i det danske markedet og møttes ofte på selskapspresentasjoner. Interessen for å starte noe sammen bygde seg opp i disse årene. I dag har BLS Capital 24 ansatte og forvalter cirka 85 milliarder kroner.

Hvor lenge har Formue investert og hvilket fond er vi investert i? 

Formue har investert i det danske fondet til BLS Capital gjennom den nordiske porteføljen «Nordic Equities». Fondet har vært med siden oppstarten av Nordic Equities i 2014 og er én av tre danske forvaltere i løsningen. (Nordic Equities kombinerer regionale fond fra de fire nordiske landene). Etter snart ti år kan vi se tilbake på et godt samarbeid og solide resultater i BLS.

Hva er de viktigste kjennetegnene ved forvaltningsmiljøet og hvorfor valgte Formue å investere der?

Formue investerer ofte i uavhengige partnerskapseide forvaltningsmiljøer da disse i større grad har sammenfallende insentiver med våre kunder. Disse kjennetegnes ofte ved at de er mer spesialiserte innenfor et område og at partnere investerer side om side med sine kunder i egne løsninger. Formue har en preferanse for aktive forvaltere som tar posisjoner som avviker betydelig fra sine referanseindekser. På dette området skiller BLS seg ut fra til de fleste andre aktører i Norden. BLS har historisk kun hatt 10-15 aksjer i sin danske portefølje, hvor mange av posisjonene utgjør opp mot ti prosent av den samlede porteføljen. Dette kan de gjøre ettersom de ikke er underlagt UCITS reglementet, men defineres som det vi i Norge kaller spesialfond.

BLS har en målsetning om å skape positiv og god avkastning, fremfor å fokusere på å slå en referanseindeks. De investerer langsiktig i kvalitetsselskaper de mener har en sterk ledelse, høy forventet egenkapitalavkastning, solide balanser og forutsigbar inntjeningsevne. De gjør sjelden store endringen i porteføljene, men dersom et nytt selskap skal inkluderes ser vi ofte at aksjen raskt utgjør opp mot ti prosent av porteføljen.

Hvordan er fondet posisjonert for tiden som kommer, og kan en eller flere enkeltposisjoner trekkes frem som eksempel på noe de har spesielt tro på?

BLS posisjonerer ikke sin portefølje ut ifra markedssyn eller makrobetraktinger på kort- eller mellomlang sikt. Hvert selskap i porteføljen er forventet å skape resultater over tid, og når bare åtte selskaper periodevis kan utgjøre rundt åtti prosent av porteføljen, er det tydelig at de har en høy overbevisning om nettopp disse skal levere bedre avkastning enn markedet for øvrig. Flere av selskapene i dagens portefølje var en del av porteføljen da BLS ble inkludert i Nordic Equities i 2014.

Kontakt oss