Skatterådgivning

Er din formue organisert på beste måte med tanke på skatt?
Vi gir skatterådgivning for deg og dine selskaper

Kontakt oss

Dette er noen av områdene vi hjelper våre kunder med:

Kartlegging av skatteposisjoner

Vurdering av skatteeffekten ved uttak fra selskaper

Vurdering av eksisterende selskapsstruktur

Praktisk bistand ved utfylling og innlevering av skattemeldingen

Kartlegging av skatteposisjoner

Overraskende mange kunder har gunstige eller ugunstige skatteposisjoner som de ikke selv er klar over. Det kan lønne seg å ta ut skattefri innbetalt kapital i stedet for skattepliktig utbytte. Våre skatteeksperter ser over din situasjon og gir deg de beste rådene.

Kontakt oss
formue

Vurdering av skatteeffekten ved uttak fra selskaper

Mange skatteregler er svært kompliserte – ikke minst reglene om skjermingsfradrag, som er særlig aktuelle for kunder med investeringsselskap. Vi gjør en beregning av skjermet utbytte, som er skattefritt, og vurderer tilpasninger basert på fremtidig utbyttebehov og varslede lovendringer. Vi sørger også for at alle formalia er korrekte når du har behov for utbytte fra ditt selskap.

Kontakt oss
formue

Vurdering og omstrukturering av selskapsstruktur

Skal du investere via en aksjesparekonto eller i et investeringsselskap? Bør fritidseiendommen eies av et selskap eller på privat hånd? Bør du opprette holdingselskap? Det er mange problemstillinger som dukker opp. Vi vurderer om du er skattemessig riktig organisert og bistår med hele prosessen til ny struktur er på plass.

formue

Skattemelding

Selv om det har blitt enklere å levere skattemeldingen er det fortsatt mange fallgruver å gå i. Vi sørger for at din skattemelding blir korrekt utfyllt og levert til rett tid.

Kontakt oss
formue
Kontakt oss