Selvstendig næringsdrivende med selskap: Skattemelding kan ikke lenger leveres manuelt

Skrevet av Kjersti Holm

Er du selvstendig næringsdrivende med selskap kan du ikke lenger levere skattemelding med tilhørende skjema manuelt i Altinn. Fra og med inntektsåret 2023 skal all utfylling og innsending av skattemelding for selskap skje via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Skatteetaten har i lang tid jobbet med omlegging til ny skattemelding for alle skatteytere. I år vil dette påvirke mange selvstendig næringsdrivende med eget selskap. Disse må nå sende inn skattemelding via et såkalt standardisert format, som krever at man bruker et fagsystem/regnskapsprogram. Enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende kan fortsatt levere manuelt på skatteetaten.no med en ny løsning som ble introdusert for inntektsåret 2022.

Vil bidra til mindre feil

Vår erfaring er at det har oppstått flere feil og komplikasjoner ved manuell innlevering direkte i Altinn. Flere har gått glipp av fradrag for kostnader og rapportert feil inntekter, i tillegg til at mange har rapportert feil formuesverdier. Formuesverdier for et selskap overføres til aksjonærs/deltakers private skattemelding, og feil kan få store økonomiske konsekvenser ved kontroll av den private skattemeldingen. Den nye løsningen vil bidra til å forenkle innsending av skattemeldinger, samt hjelpe brukere med å unngå feil ved utfyllingen.

Les mer om Formues regnskapstjenester her.

Krever et regnskapsprogram

For dem som i dag benytter et regnskaps- og årsoppgjørsprogram blir overgangen forholdsvis enkel. De som hittil har levert manuelt i Altinn, må gå til innkjøp av et regnskaps- og årsoppgjørsprogram. Her finnes det mange å velge mellom og de skal være enkle i bruk. Flere av systemleverandørene har de siste årene tilpasset sine regnskaps- og årsoppgjørsprogram for å imøtekomme de nye kravene fra Skatteetaten. Mange av disse er særlig rettet mot mindre selskaper, som har levert manuelt i Altinn.

Den nye skattemeldingen heter nå «Skattemelding med næringsspesifikasjon». Næringsspesifikasjon er en erstatning for den tidligere næringsoppgaven og mange underliggende skjema som nå er historie. Næringsspesifikasjonen er temabasert og gir god struktur for å komme frem til riktig skattepliktig resultat. For mer informasjon se Skattemelding for selskap – Skatteetaten

Leverer regnskap for 1300 selskaper

Regnskapsførerne i Formue er nå i ferd med å levere skattemelding for mer enn 1300 selskap for inntektsåret 2023. Vi tok i bruk ny skattemelding for de aller fleste kunder i fjor. Vi jobbet tett med vår fagsystemleverandør og bidro til utvikling av løsningen som nå foreligger. At vi valgte å investere mye tid i fjor, har gitt oss mer ro i dette årsoppgjøret. Den nye skattemeldingen er mer oversiktlig å bruke og de tekniske løsningene hos Skatteetaten og hos systemleverandørene gir en bedre brukeropplevelse.

Les mer om Formues regnskapstjenester her

Frist for levering er 31. mai

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende er 31. mai. Det er mulig å søke utsettelse til 30. juni. Enkelte selskap innenfor særskatteområdene, herunder selskap med deltakerfastsetting og deres deltakere, har for inntektsåret 2023 automatisk utsettelse til 30. juni på grunn av omlegging til ny skattemelding og forsinkelser i den forbindelse. Les mer om dette her: Utsatt leveringsfrist for noen grupper skattepliktige – Skatteetaten

 

Kjersti Holm Daglig leder i Formue Accounting AS

Kjersti Holm er statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører og daglig leder av Formue Accounting. Hun er også fagansvarlig, kvalitetsansvarlig og har ansvar for AML i Formue Accounting.

Kontakt oss