Regnskapstjenester

Vårt team med regnskapsførere tar deg trygt gjennom regnskapet med skreddersydde løsninger som treffer behovene til deg og ditt investeringsselskap.

Ekstra trygghet i hverdagen

Klassifisering av verdipapirer, aksjonærregisteroppgave, noteopplysninger, nye regnskapsregler. Det er mye å tenke på når du skal føre regnskapet for investeringsselskapet ditt. Med regnskapsførsel i Formue får du et komplett team med fagfolk i ryggen, som tar seg av hele regnskapsprosessen. Våre regnskapsførere sitter på unik spisskompetanse på regnskapstjenester for investeringsselskaper, noe som gjør at du unngår kostbare feil. Vi sikrer at skattemessig og regnskapsmessig behandling og rapportering blir utført nøyaktig og innen fristen. Vårt mål er å sørge for at du har best mulig kontroll på alt som angår ditt investeringsselskap

Spesialister på investeringsselskap

Vårt mål er å sørge for at du har best mulig kontroll over regnskapet til ditt investeringsselskap, på enklest mulig måte. For å bli bedre kjent med selskapet gjør vi en kostnadsfri gjennomgang av dagens regnskapsfunksjon for å kartlegge dagens situasjon og gi forslag til forbedringer. Vi har regnskapsførere ved mange av våre lokalkontorer, noe som sikrer at vi blir godt kjent med kundene. Dette er noen av fordelene du får ved å bruke Formues regnskapstjeneste:

  • Tett samarbeid mellom rådgiver og regnskapsfører gir sømløs prosess
  • Kartlegging av utbyttebehov og uttak
  • Prisvinnende, digital plattform
  • Fokus på forhold mellom aksjonær og selskap
  • Mindre bekymringer for deg
formue

Skreddersydde løsninger

Vil du ha en enkel digital løsning, litt mer personlig service, eller har du kanskje bruk for en personlig CFO? Vi tilbyr skreddersydde løsninger med valg av tre forskjellige konsepter der graden av personlig oppfølging skiller de fra hverandre. Hva passer for deg og ditt selskap?

I Formueappen kan man se skattemelding og andre viktige dokumenter

Digitalt og sømløst

Komplett regnskapsleveranse med bokføring, årsregnskap, skattemelding, og rapportering av aksjonærregisteroppgave. Du får digital oppfølging i vår plattform uten fast kontaktperson, der du enkelt kan signere alle dine dokumenter. Passer for deg som kun har løsninger i Formue sine verdipapirer og ikke har behov for forbedringsforslag i løpet av året.

Regnskaptsjenester på et personlig nivå

Personlig oppfølging

Du får samme komplette regnskapsløsning som i digital løsning, med personlig oppfølging av en fast kontaktperson, og gjennomgang av årsregnskapet med din forretningsfører hvert år. Passer perfekt for deg som har en oversiktlig investeringsportefølje, og som ønsker en årlig gjennomgang der vi sammen ser på hvilke muligheter selskapet ditt har.

Formue accounting regnskaptsjenester

Din egen CFO

Komplett regnskapsløsning med bokføring, årsregnskap, skattemelding og rapportering av aksjonærregisteroppgave. Gjennom hele året får du tett oppfølging og løpende forbedringsforslag av din egen CFO. En skreddersydd løsning for deg med en mer kompleks investeringsportefølje, som ønsker veiledning gjennom hele regnskapsprosessen. Din faste CFO er tilgjengelig hele året, og sørger for at du alltid har en god sparringspartner i ditt selskap.

Tverrfaglig samarbeid

På regnskap har vi et tett samarbeid med rådgiverne og Formues eksperter på jus, skatt og pensjon. Et tema mange er opptatt av er grensesnittet mellom lønn, styrehonorar og utbytte og hvordan aksjonærene kan innrette seg bedre ved en eventuell omstrukturering på selskapsnivå. Vi har tverrfaglige diskusjoner med våre interne eksperter rundt aktuelle problemstillinger, kommende lovendringer og muligheter vi ser på regnskapssiden for å komme frem til den beste løsningen for hver enkelt kunde.

Våre advokattjenester
formue

Møt noen av våre spesialister

Kjersti Holm, Daglig leder av Formue Accounting AS

Kjersti Holm

Kjersti Holm er daglig leder for Formue Acoounting. Kjersti har vært i Formue siden 2011. Hun er statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører med 15 års erfaring fra ekstern revisjon før hun startet i Formue. Som daglig leder driver hun strategiarbeid og løpende oppgaver rundt den daglige driften av regnskapsvirksomheten. Hun er også fagansvarlig, kvalitetsansvarlig og har ansvar for AML i Formue Accounting.

Rebecca Askildsen Avdelingsleder Formue Accounting Oslo

Rebecca Askildsen

Rebecca Askildsen er avdelingsleder for Formue Accounting Oslo. Hun er en erfaren, autorisert regnskapsfører med lang fartstid fra bransjen og har tidligere jobbet med regnskap hos driftsselskaper før hun i 2021 spesialiserte seg på investeringselskaper. Rebecca jobber med rådgivning og kartlegging av regnskapsfunksjonen til kunder av Formue Accounting. Hun er opptatt av å betjene kundene etter behov og tilpasser gode løsninger til hvert enkelt selskap.

Truls Brekke i Formue Accounting

Trond Brekke

Trond er avdelingsleder for Formue Accounting Vest i Bergen. Han startet i Formue i 2011, etter 12 år som revisor. Trond har i tillegg overordnet ansvar for gruppen av regnskapsførere som i hovedsak jobber med rådgivning og implementering av nye kunder. Med lang erfaring fra både revisjon, regnskap og mange år med spisskompetanse innenfor investeringsselskap gir han råd som hjelper ditt selskap å unngå kostbare feil ved blant annet skattemessig klassifisering av verdipapirer.

Kontakt oss