Slik sjekker du hvor bærekraftige dine investeringer er

Skrevet av Fridtjof Wergeland

Det er krevende å navigere i jungelen med ulike fond som fremstår som bærekraftige. For å hjelpe forbrukerne har EU pålagt alle fondsforvaltere å klassifiere produktene ut fra hvor bærekraftige de er. I denne artikkelen forklarer vi hva som er forskjellen på Artikkel 6, Artikkel 8 og Artikkel 9 fond.

Mange formuende personer ønsker å investere bærekraftig. Det viser Capgeminis World Wealth Report 2023. Finansbransjen tilbyr en mengde fond som markedsføres som grønne, men hvordan unngår man grønnvasking? Den europeiske offentliggjøringsforordningen, kjent som SFDR, som trådte i kraft i EU i 2021 og Norge fra 2023, har gjort det enklere å sammenligne finansielle produkter. SFDR innebærer blant annet at alle fondsforvaltere må klassifisere produktene sine i én av tre kategorier, kalt Artikkel 6, Artikkel 8, og Artikkel 9.

Hva er forskjellen på Artikkel 9, Artikkel 8 og Artikkel 6

Her forklarer vi forskjellen på de ulike kategoriene:

  • Artikkel 9 fond: Dette er de mest bærekraftige fondene. Bærekraft er hovedmålet, enten de sikter mot karbonnøytralitet, likestilling eller andre miljø- og sosiale mål. Artikkel 9-fond er dedikert til å løse disse utfordringene.
  • Artikkel 8 fond: Fondene er opptatt av ESG, men bærekraft er ikke nødvendigvis hovedmålet. Fondene må vise hvordan bærekraft er innlemmet i strategier og beslutninger.
  • Artikkel 6 fond: Fondene har ingen spesifikke bærekraftmål. De er imidlertid forpliktet til å vurdere bærekraftrisiko i investeringsstrategien.

Fra teori til praksis

Tross forsøkene på å standardisere hva som regnes som “bærekraftig”, er det fortsatt hindringer på veien. En aktivitet kan passe inn i SFDRs definisjon som bærekraftig, men ikke oppfylle kravene til bærekraft i taksonomien, som er et annet europeisk bærekraftforordning.

Det ble også mer komplekst da SFDR i 2022 satte krav om at Artikkel 9 fond skulle bestå av hundre prosent bærekraftige investeringer. Dette presset mange fond til å reklassifisere seg fra Artikkel 9 til Artikkel 8. Senere, i 2023, introduserte EU en ny vinkling, som tillot fondsforvaltere mer frihet i å definere hva som faktisk er en bærekraftig investering. Som et resultat har andelen artikkel 9 fond økt.

Se utover merkelappene

For private investorer kan landskapet virke forvirrende. Mens SFDRs intensjon var å skape mer transparens, føler mange seg bombardert med informasjon.

Så, hvordan skal en investor navigere? Det grunnleggende rådet er: se utover merkelappene. Selv om et fond er klassifisert under en bestemt artikkel, bør investorer gjøre egne vurderinger, inkludert å undersøke fondenes bærekraftrapportering.

Søk rådgivning

For dem som føler seg overveldet, kan profesjonelle aktører være en verdifull ressurs. I Formue gjør vi både en kvalitativ og en kvantitativ analyse for å både forstå og forbedre fondenes arbeid med bærekraft. Dette inkluderer evaluering av ESG-policy, klimamål og andre bærekraftindikatorer som brudd på menneskerettigheter og kjønnsbalanse i styret. Enda viktigere, i møte med nye og eksisterende forvaltere kartlegger vi deres tilnærming til bærekraft og hvordan de fremmer bærekraftig utvikling i egne investeringsprosesser.

Trenger du rådgivning rundt bærekraft. Les mer om oss her

Bærekraftig investering er ikke en one-size-fits-all-løsning. Mens reguleringer som SFDR gir en god start, ligger den endelige beslutningen hos investoren. Med riktig veiledning, verktøy og ressurser, kan man finne investeringer som er i tråd med både økonomiske og bærekraftige mål.

Hvis du er interessert i å lære mer om klimafotavtrykket fra dine investeringer så sjekk ut vårt nye bærekraftsverktøy.

Fridtjof Wergeland Bærekraftsrådgiver

Fridtjof Wergeland har utstrakt erfaring knyttet til å etablere bærekraft- og klimastrategier. Han hjelper kunder i Formue som eier bedrifter med oppstart og utvikling av bærekraftarbeidet.

Kontakt oss