Reimagine Private Banking

Er vi rett partner for deg?

8 spørsmål som gir innsikt i om vi er rett partner for deg


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Dette får du hos oss

Personlig og uavhengig rådgivning uten eksterne insentiver i valg av investeringsprodukter.

Tilgang til alternative investeringer, som private equity, hedgefond og eiendom.

Vår prisbelønte app gir deg enkel tilgang til din portefølje, transaksjoner, avtaler og aktuelle hendelser.

Bistand fra våre spesialister innen jus, pensjon, skatt, arv, bærekraft og kunst etter behov.

Har du kontroll på alle områdene som kan påvirke din kapital? Klikk på et av emnene nedenfor og finn det ut gjennom vår quiz!
Private Equity
Private equity

Invester i fremtiden med private equity

Er du interessert i investeringsmuligheter utenfor de tradisjonelle? Private equity tilbyr en unik vei til potensiell god avkastning og eierskap i noen av fremtidens selskaper. Spør noen som vet, som har 20 års erfaring med private equity og som har investert kunders kapital i selskaper som Kahoot, Spotify og Klarna - spør oss.

Ekspertråd
Formuesplan

Ekspertråd

Hos Formue får du tilgang til eksperter innenfor skatt, jus, pensjon og regnskapsførsel. Rådene du får fra våre eksperter samles i appen sammen med dine viktige dokumenter som en del av din formuesplan.

Familie og eierskap
Formuesplan

Familie og eierskap

For å lage en god plan er det viktig å forstå hvem som berøres av planen, hvordan kapitalen er skapt og hvordan verdiene er organisert i dag.

Formuesplan

Din personlige plan

Få totaloversikt og kontroll med en formuesplan basert på dine mål og prioriteringer. Sammen finner vi den rette strategien som gir trygghet og som bevarer og utvikler din kapital. Her viser vi et eksempel på en formuesplan. La oss sammen lage din.

Formuesplan

Formue

For å få oversikt og kontroll ser vi på formuen din i tre deler: Trygghet, Bevare & utvikle og Skape – der målet er å finne den rette balansen. Resultatet er din personlige og helhetlige plan.

Ditt risikonivå
Formuesplan

Investerings-profil

Hvordan skal vi investere for å møte dine ønsker og nå dine mål? Sammen med dine rådgivere kartlegges dine preferanser, din risikovilje og risikotoleranse for å kunne skreddersy en investeringsstrategi som passer deg.

Investeringssimulator
Formuesplan

Investerings-simulator

Hvordan påvirkes dine investeringer dersom du endrer strategi? For å bedre forstå effekten av allokeringene du gjør mellom de ulike aktivaklassene kan du i vår investeringssimulator teste hvordan ulike risikonivåer og innlåsningsgrader påvirker avkastningen, basert på historiske resultater.

Mål og prioriteringer
Formuesplan

Mål og prioriteringer

Kapital er bare ett verktøy for å nå de viktige målene i livet. Gjennom å definere hva som virkelig er viktig kan tid og kapital fordeles for å realisere nettopp dine mål.

Porteføljeinnsikt

Geografi

Følg hvordan din portefølje er spredt mellom ulike land. Du kan enkelt se de tre største investeringene du har gjort i hvert land.

Porteføljeinnsikt

Bærekraft

Hvor bærekraftig er din portefølje? Studer og følg din portefølje ut fra et bærekraftsperspektiv. Vårt mål er å gjøre våre kunders porteføljer enda mer bærekraftige.

Porteføljeinnsikt

Portefølje-innhold

Se hvordan din portefølje er bygget opp og hvilke funksjoner og hensikter de ulike komponentene har. Du ser også hvor mange fond du er investert i og hvor mange selskaper du indirekte er eksponert mot.

Porteføljeinnsikt

Sektorer

Se hvordan din portefølje er fordelt på ulike sektorer som industri, eiendom, IT og helse. For mer detaljert innsikt kan du også se hvilke selskaper du er mest investert i innenfor de ulike sektorene og hvor stor andel de utgjør i din portefølje.

Private Equity
Private equity

Invester i fremtiden med private equity

Bli med og skap morgendagens selskaper. Utforsk muligheten til å investere i unoterte selskaper gjennom private equity- fond.

Private equity (PE) er et samlebegrep på fond som investerer i selskaper som ikke er børsnotert.

PE-selskapene setter opp fond og henter inn investorer. PE-selskapene er aktive eiere som bruker kapital, kunnskap og kompetanse for å øke verdien av selskapet i løpet av eierperioden slik at de kan selge eller børsnotere selskapet til en høyere pris enn de kjøpte det for. På den måten tjener investorene i fondene penger. 

Investering i PE-fond har lenge vært forbeholdt institusjonelle investorer. Formue gir deg som privatperson muligheten å inkludere PE i din investeringsportefølje. Hvor stor andel du investerer avhenger av risikoprofil, likviditetsbehov og investeringshorisont.

PE er en kompleks og langsiktig investering med høy risiko. Avkastning på investeringene skjer først når porteføljeselskapene selges (vanligvis innen 5-10 år). Avkastningen innenfor PE har vært betydelig bedre enn noterte aksjer i løpet av de siste tre, fem og ti årene. Men resultatene varierer mye mellom de ulike fondene.

Vi har mer enn 20 års erfaring med å investere i PE, og våre kunder har vært investert i selskaper som Kahoot!, Spotify og Klarna. I våre årgangsløsninger investerer du årlig i åtte til ti ulike PE-fond. Investerer du i tre separate årgangsløsninger bygger du en portefølje med rundt 25-27 fond som tilsammen er investert i mellom 300 og 400 selskaper i ulike land, strategier og investeringsår.

Kartlegging

Hva er viktig for deg?

Bruker du din tid på det du synes er viktig? Hvordan kan din kapital bidra til at du kan leve det livet du ønsker? Det er her det starter. Vår kartlegging handler kun om dine behov og muligheter, og danner grunnlaget for din finansielle plan for i dag og resten av livet.