Trygghet

Viktige dokumenter

Har du utarbeidet viktige dokumenter som dine nærmeste trenger hvis det skulle hende deg noe?

For eksempel testament, fremtidsfullmakt, ektepakt og aksjonæravtale? Et valg om ikke å opprette disse dokumentene, er et valg av lovens løsning. Men vet du egentlig hva du har valgt?

Testament – hva skjer uten?

Arven fordeles rent verdimessig, ¾ til livsarvinger (normalt barn) og ¼ til ektefelle (mindre til samboer). Loven sier ikke noe om hvem som skal arve hva eller hvordan de skal bli enige om fordelingen.

“58% av dem som gjør vår test har ikke kontroll på viktige dokumenter”

Hvorfor bør du ha testament?

 • For å unngå krangel om fordelingen, verdsettelse eller om noe skal selges eller ikke i forbindelse med arveoppgjøret.
 • Om dere ikke ønsker at barna skal arve like mye, eller den ene har barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) og dere ønsker at alle barna skal arve like mye.
 • Hvis andre enn barna skal arve, f.eks. barnebarn, samboer eller andre man ønsker å tilgodese.
 • Sikre samboer/ny ektefelle eller andre bruksrett til f.eks. bolig/hytte.
 • Særeieklausul, den eneste måten å sikre at barna får særeie på de arvede midlene.

Fremtidsfullmakt

Hva skjer uten?

Dersom du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser får du oppnevnt en verge som er underlagt fylkesmannens tilsyn (vergemål). Verge/fylkesmannen forvalter verdiene dine og som hovedregel plasseres midlene i bankinnskudd.

Hvorfor bør du ha fremtidsfullmakt?

 • Selv bestemme hvem som skal ta beslutninger for deg. Du er ikke garantert hvem som vil bli offentlig verge.
 • I en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvordan dine interesser skal ivaretas. Vergemål uten fremtidsfullmakt følger lovens ordning og har visse begrensninger.
 • Forhindre at finansielle midler blir plassert i bank – fylkesmann kan innløse hele porteføljen.

Ektepakt

Hva skjer uten?

Enkelt sagt deles alt ektefellene har skapt under ekteskapet likt ved en skilsmisse (likedeling av felleseie). Kun det som klart kan ”føres tilbake til” midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har mottatt i form av arv eller gave fra andre enn ektefellen, kan holdes utenom delingen (skjevdeling).

Hvorfor bør du ha ektepakt?

 • Sikre dine verdier og unngå konflikt ved en eventuell skilsmisse.
 • Skjevdeling er komplisert, særeie avtalt i en ektepakt gjør delingen veldig enkel: Alt den enkelte eier og som står i dennes navn, tas med videre – uten deling med ektefelle.
 • Uten ektepakt vil også skjevdelingskravet bortfalle ved dødsfall hvis ektefelle oppretter uskiftet bo. Ektefelles andel i boet blir da straks 50 %, som kan tas med inn i nytt ekteskap.

Aksjonæravtale

Hva skjer uten?

Aksjeloven gjelder for alle aksjeselskaper og på flere områder skiller familieselskaper seg litt fra andre selskaper. Aksjonærenes påvirkning på selskapet avhenger etter aksjeloven av antall aksjer og alle aksjer er i utgangspunktet fritt omsettelige. Realitetene i et familieselskap er ofte annerledes.

Hvorfor bør du ha aksjonæravtale?

 • For å sikre ønsket fremtidig eierskap og at selskapet drives videre på en god måte.
 • Hvem som skal kunne være eier? Kun familiemedlemmer/arvinger i rett nedstigende linje? Ektefeller/samboere? Sitte med aksjer i uskiftet bo?
 • Sikre dette også i neste generasjon; Krav om opprettelse av særeie på aksjene? Eller testament som sier noe om videre arvegang?
 • For å kunne håndtere konflikter. Skal én aksjonær kunne kreve utløsning eller deling?

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss