Innsikt | Tag: samfunn

African Chidren's Hands

Derfor er sosial innovasjon viktig

Vi står overfor store sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer i verden, både på lokalt nivå og på globalt nivå. Som følge av dette, vil skape betyde - lige utfordringer i tiden fremover.
Enjoying a story

Hvordan kan vi forberede neste generasjon til et samfunn vi bare kjenner konturene av?

Hvordan kan vi forberede neste generasjon til et samfunn vi bare kjenner konturene av? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan vi kan bevege oss mot en ny tid.