Investeringsåret 2023

Responsive Image Badge Image

Utdrag fra rapporten:

Renter

Etter å ha nådd sitt høyeste nivå på femten år ved utgangen av oktober, falt rentene noe mot årets slutt. Kombinasjonen av lavere risikopåslag for selskapsobligasjoner og et høyere løpende rentenivå bidro til positiv avkastning for de fleste rentemarkeder.

Aksjer

Avkastningen i de globale aksjemarkedene kom i hovedsak fra de syv største amerikanske selskapene i verdensindeksen; Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia og Tesla. I resten av det globale markedet ble det et positivt, men mer moderat år.

Private equity

Økte renter og markedsmessig usikkerhet førte til lavere salgsaktivitet på grunn av usikkerhet rundt selskapsverdsetting. Ventureforvaltere innen teknologi ble negativt påvirket av lav børsinteresse, mens ventureforvaltere innen utvikling av legemider oppnår solide priser.

Last ned rapporten!


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user detailsKontakt oss