Hva ønsker du å oppnå med dine verdier?

Takk for at du har lyst til å bli bedre kjent med oss i Formue.

Som ansatt i Norconsult vet du hvor viktig det er med god rådgivning. Vi er en uavhengig rådgiver for formuende privatpersoner, familier og stiftelser i Norden. Som kunde hos oss får du personlig rådgivning fra ditt lokale kontor og tilgang til investeringsspesialister, samt spesialister innen skatt og jus, generasjonsskifte, pensjon og forsikring, bærekraft og regnskapsførsel. Vi er stolte av å ha Norges mest fornøyde kunder innen private banking 8. år på rad. 

Vi vil gjerne hjelpe deg med å bevare og utvikle dine verdier. På denne siden kan du lese mer hva du bør tenke på når du har skapt verdier. Vi anbefaler å ta vår quiz. Den vil gi deg mer oversikt over hvilke områder har kontroll på og hva du må ta tak i. Dersom du ønsker å ta en uforpliktende prat for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, ta kontakt her.

 

image

Tre viktige ting å tenke på når du har realisert store verdier

Legg en langsiktig plan
Diversifisering av porteføljen
Sørg for at verdiene er skattemessig organisert
formue

For å bevare og utvikle verdiene som er skapt best mulig er det nødvendig å sette noen overordnede mål. Hva ønsker du å oppnå med dine verdier? Hva er viktigst for deg? Å ha trygghet for at du kan leve som du ønsker i dag og fremover? Å gi hele familien gode levevilkår? Å kjøpe en fritidsbolig? Å sørge for rettferdighet og likebehandling av barna? Vi hjelper deg med å legge en god, helhetlig plan slik at du når dine mål.

Les mer her
formue

I Formue er vi opptatt av risikospredning. Ikke bare på tvers av ulike typer investeringer, men også innenfor hver type investering. Ved å fordele pengene på investeringer som ikke beveger seg perfekt i takt med hverandre, dempes risikoen uten at det nødvendigvis reduserer avkastningen. I tillegg til rentefond og aksjefond tilbyr vi også alternative investeringer til våre kunder. Det betyr at du kan investere som profesjonelle investorer i aktivaklasser som eiendom, private credit, private equity og hedgefond.

Les mer her
formue

Bør fritidseiendommen eies av selskapet ditt? Skal du ta ut utbytte i stedet for lønn? Er du riktig skatteeffektivt organisert? Det er viktig å ha orden på de juridiske og skattemessige forholdene rundt en formue. Alle som blir kunde i Formue, får ved oppstarten av kundeforholdet en skattemessig og juridisk gjennomgang (SJG) av sin situasjon.

Les mer her

Lokal tilstedeværelse

For å kunne gi god rådgivning er vi opptatt av å bli  kjent med deg og din families behov. Derfor er vi tilstede der våre kunder er. Vi har totalt 18 kontorer spredt over hele landet. Der kan du møte din rådgiver, våre eksperter og delta på våre lokale arrangementer.

image

Noen av tjenestene vi tilbyr

person

Regnskapsførsel

Fra klassifisering av verdipapirer til noteopplysninger og aksjonærregisteroppgaver - med Formue Accounting får ditt investeringsselskap et dedikert team av fagfolk som tar hånd om hele regnskapsprosessen. Vi sørger for at du trår rett, så du kan fokusere på det som er viktig for deg.

Les mer her

person

Bærekraft

Mange opplever at de mangler kunnskap, data og god rådgivning for å ta de rette grepene i det grønne skiftet. Formues eksperter på bærekraft hjelper kundene med å identifisere deres helhetlige avtrykk og hvilke tiltak i deres private og finansielle økosystem som vil utgjøre en forskjell.

Les mer her

person

Pensjon

Pensjon er nå mer relevant enn noensinne, med økt ansvar for egen pensjon. Våre uavhengige rådgivere med tverrfaglig kompetanse hjelper deg med å ta viktige valg og gir råd om pensjonsforhold knyttet til din virksomhet og eierinteresser.

Les mer her

person

Skatt og jus

Våre advokater sikrer at din formue er skattemessig riktig organisert, og at du har planlagt for livskriser som sykdom, skilsmisse eller dødsfall. Vi gjennomfører en grundig skatte- og juridisk gjennomgang for å gi våre kunder bedre kontroll over slike situasjoner.

Les mer her

image

Få tilgang til alternative investeringer

Som kunde hos oss får du mulighet til å investere kapital i selskaper som ikke er notert på børsen - via såkalte private equity-fond. Dette er fond retter seg først og fremst mot institusjonelle og profesjonelle investorer, noe som gjør de vanskelig tilgjengelig for privatpersoner.

Les vår nyeste private equity-rapport
image

Ta vår quiz

Har du tilpasset din investeringsstrategi til dine mål? Har du viktige dokumenter på plass, som testament og fremtidsfullmakt? Har du lagt en plan for hvordan dine verdier skal overføres til neste generasjon? Dine verdier formes av livets små og store spørsmål; dette var bare noen av dem. Ved å ta vår test får du en oversikt over dine behov og hvordan vi kan hjelpe deg med å få bedre helhetlig kontroll.

Ta quizen
image

Formueappen

Vi gjør det enkelt for våre kunder å være oppdatert. I Formueappen får du full oversikt over, blant annet, hvor mange og hvilke fond du eier, hvilke sektorer din portefølje er investert i og utviklingen av din portefølje. I tillegg har du alle viktige dokument lett tilgjengelig når du skulle trenge de. Last ned Formueappen og test den ut med en gratisversjon.

Les mer

Slik blir du kunde hos oss - en prosess i tre steg

Første møte

Før vårt første møte kan du bli kjent med oss via nettsiden vår. Her kan du lese mer om oss, her ser du hvor vi har kontorer og her kan du lese noen vanlige spørsmål med svar. Før vi møtes er det fint om du tar vår quiz som fungerer som et kartleggingsverktøy. Det finnes ingen riktige eller gale svar - det gir oss en fin introduksjon til din økonomiske situasjon og hvilke behov og muligheter som finnes. Vi anbefaler også at du laster ned vår app. I første omgang får du tilgang til en demoversjon slik at du kan bli kjent med hvordan vi for eksempel rapporterer på porteføljen, hvordan en formuesplan kan se ut og hvordan vi følger opp oppgaver, mål og prioriteringer. Her kan du lese mer om vår prisvinnende app.


I vårt første møte er målsettingen å bli kjent med deg og din familie. Du møter våre lokale rådgivere som ved hjelp av vårt unike rammeverk kartlegger din økonomiske situasjon og hva som er viktig for deg i dag og fremover. Kartleggingen gir rådgiverne innsikt i hvordan Formue kan hjelpe deg på beste måte. Det innledende møtet er helt uforpliktende, der målsettingen er at du skal finne ut om vi er rett partner for deg.


Veien videre

Veien videre etter vårt første møte er at våre jurister og skatteeksperter går gjennom de skattemessige og juridiske aspektene som angår deg og din familie. De ser på din nåværende skattesituasjon og juridiske struktur for å identifisere muligheter og utfordringer, og kommer med anbefalte tiltak og strategier for din spesifikke situasjon.


I tillegg til et dedikert rådgiverteam har du tilgang til våre eksperttjenester. I mange av våre kundeprosesser er det behov for å koble på våre spesialister. De har ekspertise innen bærekraft, familierett, skatterett, regnskap, generasjonsskifter samt eierforhold, pensjon og kunst. Vi har også rådgivere som er spesialisert på institusjoner og stiftelser.


For å kunne lage en skreddersydd investeringsplan, er det viktig at vi forstår din risikoprofil og preferanser. Dette inkluderer for eksempel bærekraftspreferanser, tidshorisont for investeringene og hvordan du ønsker å plassere kapitalen. Gjennom digitale verktøy og samtaler kartlegges disse faktorene. Vi har lang erfaring med å bygge solide investeringsporteføljer og i samråd med deg utarbeider vi en foreslått porteføljestruktur som vi tror vil passe deg.


Velkommen som kunde

Etter at vi har fått innsikt i din økonomiske situasjon, preferanser og risikoprofil lager vi en formuesplan med en investeringstrategi som er skreddersydd for deg. I formuesplanen tar vi hensyn til dine fremtidige ønsker og mål, samtidig som vi tar med viktige faktorer fra deres økonomiske situasjon. Planen er alltid tilgjengelig i Formue-appen og på kundenettet. Der kan du også følge utviklingen i porteføljen og få tilgang til informasjon når du har behov.
Vi tar vanligvis 40.000 pluss mva. for utarbeidelse av formuesplanen, inkludert en omfattende gjennomgang av pensjonsmessige, skattemessige og juridisk forhold. Som ansatt i Norconsult får du dette gratis.


Når kunderelasjonen er etablert, implementeres investeringene og vi kommer med forslag til tiltak for det kommende oppfølgingsmøtet. Foreslåtte tiltak er tilgjengelig for deg i Formue-appen og på kundenettet. Vi sørger for å holde deg informert og oppdatert og du har også tilgang til alle relevante dokumenter som genereres i løpet av prosessen. Formue-appen er en praktisk og oversiktlig plattform der du kan følge tiltak og dokumenter knyttet til deres investeringer.


Relevante artikler

Å danne holdingstruktur uten beskatning

Les mer

Eier du et investeringsselskap? Dette bør du vite.

Les mer

Dette sier våre kunder

Les mer

Kontakt oss