Opplev Formue

Reimagine Private Banking

Dette møter deg hos Formue

1

Vi blir kjent

I det første møtet går vi i dybden og får alt opp på tavlen; ditt finansielle liv, dine mål og dine verdier. Dette danner grunnlaget for din personlige formuesplan.

2

Du får en investeringsstrategi

Våre rådgivere skreddersyr din investeringsstrategi i tråd med formuesplanen, dine mål og din risikoprofil.

3

Utforsk nye investeringsmuligheter

Vår uavhengighet gir oss tilgang til alle investeringsklasser, inkludert unoterte selskaper og de beste forvalterne globalt.

4

Følg alt i din Formue-app

Din formuesplan, våre ekspertråd og din investeringsportefølje har du alltid tilgjengelig i appen.

whiteboard meeting
Kartlegging

La alt handle om deg

For å få et helhetsperspektiv og gi holistisk rådgivning vil vi bli kjent med deg. Alt starter med det første møtet, der vi sammen kartlegger dagens situasjon og dine mål for å kunne utarbeide din personlige investeringsstrategi og formuesplan.

Formuesplan

Oppdag en plan utenom det vanlige

Alt som berører ditt finansielle liv faller på plass i den personlige formuesplanen. Dine investeringer, din strategi, dine mål og prioriteringer er samlet. Alltid tilgjengelig for deg.

Private Equity
Private equity

Invester i fremtiden med private equity

Er du interessert i investeringsmuligheter utenfor de tradisjonelle? Private equity tilbyr en unik vei til potensiell god avkastning og eierskap i noen av fremtidens selskaper. Spør noen som vet, som har 20 års erfaring med private equity og som har investert kunders kapital i selskaper som Kahoot, Spotify og Klarna - spør oss.

Portefølje

Dypdykk i dine investeringer

Vil du få oversikten over dine investeringer eller studere detaljene? I Formueappen kan du gjøre begge deler. Utforsk, zoom inn eller zoom ut.

Spørsmål og svar

Formue ble startet i 2000. Frem til februar 2022 opererte selskapet under navnet Formuesforvaltning i Norge og Burenstam & Partners i Sverige. Konsernet har (pr. 31.mars 2023) 150 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning i Norge, Sverige og Danmark. Rundt 400 ansatte jobber med å bevare og utvikle verdier for våre kunder. Selskapet har 18 kontorer i Norge, seks kontorer i Sverige og ett kontor i Danmark.

Formues kunder er privatpersoner, familier og stiftelser. Vi hjelper både de som har en investerbar formue og de som er på vei til å skape betydelige verdier. Ta kontakt her for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg.

Vi er et uavhengig rådgivningsfirma som gir helhetlig rådgivning rundt det å ha en formue. Alle kundene får en personlig rådgiver fra ett av våre lokale kontorer som følger kundeforholdet tett. Vår visjon er å gi våre kunder er rikere liv.

Rådgivningen starter alltid med å bli kjent med kundens situasjon, risikoprofil, likviditetsbehov og hva man ønsker å oppnå med sine verdier. Dette munner ut i en formuesplan som legger føringene for investeringsporteføljen samt avdekker ønsket behov for rådgivning rundt skatt, generasjonsoverføring, pensjon, bærekraft, kunst og forretningsførsel.

Vi tilbyr en produktiv og ansvarlig forvaltning med bredt diversifiserte investeringsporteføljer som historisk har gitt god risikojustert avkastning. En portefølje kan typisk inneholde mer enn 100 ulike fond, innenfor obligasjoner, aksjer, private equity, private credit, eiendom og hedge.
Som uavhengig rådgiver velger vi de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette har gitt god verdi for våre kunder.

Vår oppgave som rådgivere er å skape verdier for kundene utover avkastningen på kapitalen vi forvalter. Det gjør vi gjennom vår helhetlige rådgivning rundt det å ha en formue. Vi sørger for at kundene har trygghet for at de kan leve det livet de ønsker, at de får en investeringsportefølje som bevarer og utvikler formuen samt at de frigjør tid som de kan bruke på det de ønsker. På den måten oppfyller vi vår visjon som er at kundene skal oppleve et rikere liv.
Vi har ingen egne fond eller produkter og har derfor ingen egeninteresse i å tilby deg ett fond fremfor et annet. Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.

Formues honorarer beregnes ut fra av tjenesteomfang, investeringsporteføljen, og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Alle kostnader rapporteres til kundene hver måned. Formue-appen og kundenettet gir full innsikt i hvilke kostnader som påløper til Formue og hva som betales produktleverandørene.

Ekspertråd
Formuesplan

Ekspertråd

Hos Formue får du tilgang til eksperter innenfor skatt, jus, pensjon og regnskapsførsel. Rådene du får fra våre eksperter samles i appen sammen med dine viktige dokumenter som en del av din formuesplan.

Familie og eierskap
Formuesplan

Familie og eierskap

For å lage en god plan er det viktig å forstå hvem som berøres av planen, hvordan kapitalen er skapt og hvordan verdiene er organisert i dag.

Formuesplan

Din personlige plan

Få totaloversikt og kontroll med en formuesplan basert på dine mål og prioriteringer. Sammen finner vi den rette strategien som gir trygghet og som bevarer og utvikler din kapital. Her viser vi et eksempel på en formuesplan. La oss sammen lage din.

Formuesplan

Formue

For å få oversikt og kontroll ser vi på formuen din i tre deler: Trygghet, Bevare & utvikle og Skape – der målet er å finne den rette balansen. Resultatet er din personlige og helhetlige plan.

Ditt risikonivå
Formuesplan

Investerings-profil

Hvordan skal vi investere for å møte dine ønsker og nå dine mål? Sammen med dine rådgivere kartlegges dine preferanser, din risikovilje og risikotoleranse for å kunne skreddersy en investeringsstrategi som passer deg.

Investeringssimulator
Formuesplan

Investerings-simulator

Hvordan påvirkes dine investeringer dersom du endrer strategi? For å bedre forstå effekten av allokeringene du gjør mellom de ulike aktivaklassene kan du i vår investeringssimulator teste hvordan ulike risikonivåer og innlåsningsgrader påvirker avkastningen, basert på historiske resultater.

Mål og prioriteringer
Formuesplan

Mål og prioriteringer

Kapital er bare ett verktøy for å nå de viktige målene i livet. Gjennom å definere hva som virkelig er viktig kan tid og kapital fordeles for å realisere nettopp dine mål.

Porteføljeinnsikt

Geografi

Følg hvordan din portefølje er spredt mellom ulike land. Du kan enkelt se de tre største investeringene du har gjort i hvert land.

Porteføljeinnsikt

Bærekraft

Hvor bærekraftig er din portefølje? Studer og følg din portefølje ut fra et bærekraftsperspektiv. Vårt mål er å gjøre våre kunders porteføljer enda mer bærekraftige.

Porteføljeinnsikt

Portefølje-innhold

Se hvordan din portefølje er bygget opp og hvilke funksjoner og hensikter de ulike komponentene har. Du ser også hvor mange fond du er investert i og hvor mange selskaper du indirekte er eksponert mot.

Porteføljeinnsikt

Sektorer

Se hvordan din portefølje er fordelt på ulike sektorer som industri, eiendom, IT og helse. For mer detaljert innsikt kan du også se hvilke selskaper du er mest investert i innenfor de ulike sektorene og hvor stor andel de utgjør i din portefølje.

Private Equity
Private equity

Invester i fremtiden med private equity

Bli med og skap morgendagens selskaper. Utforsk muligheten til å investere i unoterte selskaper gjennom private equity- fond.

Private equity (PE) er et samlebegrep på fond som investerer i selskaper som ikke er børsnotert.

PE-selskapene setter opp fond og henter inn investorer. PE-selskapene er aktive eiere som bruker kapital, kunnskap og kompetanse for å øke verdien av selskapet i løpet av eierperioden slik at de kan selge eller børsnotere selskapet til en høyere pris enn de kjøpte det for. På den måten tjener investorene i fondene penger. 

Investering i PE-fond har lenge vært forbeholdt institusjonelle investorer. Formue gir deg som privatperson muligheten å inkludere PE i din investeringsportefølje. Hvor stor andel du investerer avhenger av risikoprofil, likviditetsbehov og investeringshorisont.

PE er en kompleks og langsiktig investering med høy risiko. Avkastning på investeringene skjer først når porteføljeselskapene selges (vanligvis innen 5-10 år). Avkastningen innenfor PE har vært betydelig bedre enn noterte aksjer i løpet av de siste tre, fem og ti årene. Men resultatene varierer mye mellom de ulike fondene.

Vi har mer enn 20 års erfaring med å investere i PE, og våre kunder har vært investert i selskaper som Kahoot!, Spotify og Klarna. I våre årgangsløsninger investerer du årlig i åtte til ti ulike PE-fond. Investerer du i tre separate årgangsløsninger bygger du en portefølje med rundt 25-27 fond som tilsammen er investert i mellom 300 og 400 selskaper i ulike land, strategier og investeringsår.

Kartlegging

Hva er viktig for deg?

Bruker du din tid på det du synes er viktig? Hvordan kan din kapital bidra til at du kan leve det livet du ønsker? Det er her det starter. Vår kartlegging handler kun om dine behov og muligheter, og danner grunnlaget for din finansielle plan for i dag og resten av livet.